نیم پست
تماس با ما

چه کسی انتقام مختار را گرفت | انتقام مختار ثقفی را کی گرفت چه کسانی و چه کسانی انتقام مختار را گرفتند در ادامه مطلب.

چه کسی انتقام خون مختار را از مصعب گرفت کسی که انتقام خون مختار را با فریاد یا لثارات المختار در جنگ با مروانیان از مصعب گرفت.

بعد از بی توجهی و رها کردن مختار ثقفی از سوی ابراهیم مالک اشتر و شهادت مختار کسی که برای انتقام مختار رفت.

چه کسی انتقام مختار را گرفت | انتقام مختار ثقفی را کی گرفت چه کسانی

آخرین مطالب سایت