نیم پست
تماس با ما

چهارشنبه تعطیل رسمی است ۱۳ مهر ۱۴۰۱ +تعطیلی چهارشنبه این هفته و شهادت امام حسن عسکری تعطیل است یا نه و چهارشنبه چرا تعطیله در ادامه مطلب.

13 مهر 1401 ، شهادت امام حسن عکسری است.حال سوال شده است که آیا 13 مهر 1401 چهارشنبه تعطیل رسمی است یا نه که باید گفت بله تعطیل است به علت شهادت امام حسن عسکری.

با ما باشید .

چهارشنبه تعطیل رسمی است ۱۳ مهر ۱۴۰۱ +تعطیلی چهارشنبه این هفته

آخرین مطالب سایت