نیم پست
تماس با ما

پریود (قاعدگی) بیش از ده روز نشانه چیست

دوران قاعدگی یک دوره کاملا طبیعی در زنان است کــه هــر مــاه اتفاق مــی افتد. کــه بطور معمول یک هفته طول مــی کشــد. امــا گاهی اوقات ممکن است کــه  پریود بیش از ده روز طول بکشــد و شمــا را نگران مــی کند یا ممکن است همراه بــا خون ریزی شــدیــد و درد هــای شــدیــد بــاشــد. در این مقاله از ژاویز به این موضوع مــی پردازیم کــه پریود (قاعدگی) بیش از ده روز نشانه چیست ؟ بــا مــا همراه بــاشیــد.

طول مدت قاعدگی :

متوسط چرخه قاعدگی 28 روز است و قاعدگی 3 تــا 7 روز است. در طی این مدت مــیانگین مــیزان خونریزی 25 تــا 80 مــیلی لیتر (حدود 0.8 تــا 2.7 اونس) است. اگر دوره هــا بیش از حد طولانی و یا بیش از حد خونریزی بــاشــد پس از آن به عنوان منوراژی شناخته مــی شــود. خونریزی طولانی مدت و شــدیــد قاعدگی غیر معمول نیست. ممکن است نشانه ای از مشکلات اساسی مــانند سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)، اندومتریوز یا فیبروئیــدهــای رحمــی بــاشــد. بــا این حال، برخی از زنان ممکن است دوره ای غیرمعمول سنگین یا طولانی مدت را بدون هیچگونه شرایطی تجربه کنند.

پریود (قاعدگی) بیش از ده روز نشانه چیست

دلایل طولانی شدن قاعدگی

طولانی شــدن قاعدگی نشانه چیست؟

اگر پریودی شمــا بیش از 10روز بــاشــد ممکن است مشکلی وجود داشته بــاشــد. اغلب، خونریزی هــای بلند مدت چیز جدی نیستند. ولی بهتر است برای اطمــینان از علت طولانی شــدن پریود بــا خونریزی زیاد به یک متخصص زنان مراجعه کنیــد تــا علت آن بررسی شــود.

چه مدت زمــان، قاعدگی طولانی مدت نامــیــده مــی شــود ؟

همــانطور کــه اشاره شــد اصطلاح منوراژی به دوره هــای طولانی و سنگین اشاره مــی کند. از لحاظ مقدار، دوره هــای سنگین به معنی عبور بیش از 80 مــیلی لیتر (2.7 مــیلی لیتر) مــی بــاشــد.  دوره هــای طولانی مدت به بیش از 8 تــا 10 روز به خونریزی قاعدگی اشاره دارند. بنابراین منوراژی به عنوان hypermenorrhea شناخته مــی شــود کــه به ندرت به “قاعدگی بیش از حد” تبدیل مــی شــود.

مهم است کــه به یاد داشته بــاشیــد کــه دوره هــای طولانی یا سنگین نبــایــد بــا سایر اختلالات قاعدگی، مــانند قاعدگی نامنظم، اشتبــاه گرفته شــود. یک زن ممکن است دوره هــای طولانی یا سنگین را تجربه کند امــا هنوز هم قاعدگی منظم داشته بــاشــد.

دلایل طولانی شــدن قاعدگی :

علت طولانی شــدن پریود و لکــه بینی متعدد است. عواملی مثل سن، بیمــاریهــا، سبک زندگی مــی تواند بــاعث طولانی شــدن پریودی در زنان و دختران شــود. بیشتر این دلایل نگران کننده نیستند و بــا مراجعه به پزشک به راحتی بر طرف مــی شــوند. دلیل طولانی شــدن قاعدگی ممکن است مربوط به یکی از موارد زیر بــاشــد:

 پیشگیری از بــارداری بــا IUD :

استفاده از وسیله داخل رحمــی IUD برای پیشگیری از بــارداری در خانم هــای جوان ممکن است علت طولانی شــدن قاعدگی بــاشــد. فرقی نمــی کند از چه نوع آی یو دی استفاده مــی شــود. خونریزی طولانی یا زیاد بعد از گذاشتن آی یو دی طبیعی است. امــا اگر سه پریود طولانی یا منوراژی را بعد از قراردادن ای یو دی تجربه مــی کنیــد و همچنان پریود طولانی داریــد بــایــد به پزشک مراجعه کنیــد. احتمــالا دستگاه در رحم جا بجا شــده است و این مشکل به راحتی برطرف مــی شــود.

پریود (قاعدگی) بیش از ده روز نشانه چیست

تنبلی تخمدان یکی از علت های طولانی شدن پریود است

 تنبلی تخمدان یا سندروم تخمدان پلی کیستیک :

تنبلی تخمدان بیمــاری است کــه در آن، کیست هــای متعددی در تخمدان زنان یا دختران ایجاد مــی شــود. تقریبــا 10 درصد از زنان بــالغ به این عارضه مبتلا هستند. یکی از عوارض این بیمــاری، بیشتر شــدن طول مدت قاعدگی است. بــا مراجعه به پزشک و انجام برخی از آزمــایشهــا مــی توانیــد از بودن یا نبودن این عارضه مطمئن شــویــد. اگر تنبلی تخمدان داریــد، بــایــد بدانیــد کــه این بیمــاری قابل درمــان است و پریود شمــا به حالت عادی بر مــی گردد.

 فیبروم رحمــی :

ممکن است علت طولانی شــدن پریود بــا خونریزی زیاد وجود پولیپ یا فیبروم در رحم بــاشــد. پولیپ یا فیبروئیــد بــاعث تحریک بــافت آندومتر و افزایش جریان خون در آن مــی شــود. به همــین دلیل بــافت آندومتر ضخیم تر از حالت عادی شــده و موقع پریودی خونریزی طولانی یا بیشتری خواهیــد داشت. فیبروم رحمــی در 80 درصد از زنان زیر 50 سال ممکن است بروز کند. این توده هــا خوش خیم هستند و بــا روش هــای دارویی یا جراحی درمــان مــی شــوند. معمولا فیبروم هــایی کــه بزرگ شــده اند و بــاعث درد مــی شــوند از طریق جراحی از رحم خارج مــی شــوند.

 بــارداری :

یکی از علل طولانی شــدن قاعدگی بــارداری است. البته این در صورتی است کــه خونریزی طولانی بــا سایر علائم بــارداری مثل تهوع صبحگاهی همراه بــاشــد.، هــر بــار کــه یک زن خونریزی غیرعادی داشته بــاشــد، همــیشه بهترین راه برای از بین بردن احتمــال حاملگی آزمــایش خون است.

 تخمک گذاری :

قاعدگی در زنان راه خلاص شــدن بدن از خون و بــافت اضافی در حالتی کــه تخمک بــارور شــده و نوزاد وجود دارد امــا گاهی اوقات سیگنال هــای هورمونی عبور مــی کند و هنگام آزادسازی تخمک هــا خونریزی اتفاق مــی افتد کــه به آن «خونریزی بین قاعدگی» گفته مــی شــود و زمــانی رخ مــی دهد کــه اندکی افت در استروژن در هنگام تخمک گذاری اتفاق بیافتد کــه منجر به لکــه بینی مــی شــود.

اگر طولانی شــدن پریود بیش از 10 روز طول بکشــد یا نزدیک به پایان آخرین چرخه بــاشــد ممکن است به نظر برسد کــه دوره پریودتــان برای همــیشه ادامه دارد. معمولا چیزی برای نگرانی نیست، امــا اگر به طور ناگهــانی تغییر کند یا اگر درد شــدیــدی داریــد، وقت آن است کــه بــا پزشک متخصص زنان ملاقات کنیــد.

 سقط جنین در اوایل بــارداری :

ممکن است علت طولانی شــدن قاعدگی، سقط جنین بــاشــد. در واقع نیمــی از حاملگی زنان در همــان اوایل بــارداری و حتی بدون اطلاع مــادر از بــارداری بــا سقط جنین پایان مــی یابد. سقط در اوایل بــارداری بــا خون ریزی زیاد یا طولانی در پریودی همراه است.

معمولا خونریزی طولانی پریودی کــه به خاطر سقط جنین در اوایل حاملگی اتفاق مــی افتد، بعد از 2 دوره پریودی خونریزی به حالت قبل بر مــی گردد. ولی اگر خونریزی شمــا بعد از سه قاعدگی همچنان غیرعادی و طولانی بــاشــد بــایــد به پزشک مراجعه کنیــد. ممکن است به دلیل وجود بعضی از مشکلات بــاروری دچار سقط جنین مکرر خونریزی هــای طولانی در قاعدگی شــویــد.

پریود (قاعدگی) بیش از ده روز نشانه چیست

اختلاف هورمون تیروئید بر قاعدگی تاثیر گذار است

 اختلالات هورمون تیروئیــد :

غده تیروئیــد در جلوی گردن قرار گرفته و هورمون هــای آن در تنظیم قاعدگی نقش دارند. کم کاری شــدیــد غده تیروئیــد بــاعث طولانی شــدن قاعدگی و منوراژی مــی شــود. بــا انجام آزمــایش تیروئیــد مــی توانیــد از کم کاری یا پر کاری غده تیروئیــد خود مطمئن شــویــد. بــا تنظیم دوبــاره سطح هورمون تیروئیــد، قاعدگی شمــا نیز عادی مــی شــود.

کم خونی، برخی از مشکلات خونی، استفاده از قرص هــای ضد بــارداری، عفونت هــای واژینالی و یا عفونت در دهــانه رحم نیز از علل طولانی شــدن قاعدگی هستند. این مشکلات نیز خیلی جدی نبوده و بــا روشهــای ساده ای درمــان مــی شــوند.

اختلال خونی نهفته :

نادر است، امــا ممکن است کــه دوره‌هــای طولانی مدت نشانه‌هــای یک بیمــاری نهفته مــانند بیمــاری همــاتولوژیک (خون) بــاشــد. بعضی از این‌هــا مــانند بیمــاری‌هــای هموفیلی یا Von Willebrand ژنتیکی هستند، بنابراین اگر مبتلا به آن هستیــد از قبل از آن اطلاع داشته ایــد. بــا این حال، اگر شمــا در حال گذراندن یک دوره‌هــای بسیار طولانی هستیــد و در حال حاضر برای شرایط دیگر پاکسازی شــده ایــد، بــا پزشک خود در مورد آزمــایش‌هــایی کــه بــاعث از بین بردن اثر اختلال خون مــی‌شــود و شمــا ممکن است از آن آگاه نبــاشیــد سوال بپرسیــد.

 یائسگی :

افزیش سن مــی‌تواند در دوره قاعدگی شمــا تــاثیر داشته بــاشــد. یائسگی کــه از لحاظ فنی بدین معنی است کــه شمــا ۱۲ مــاه یا بیشتر بدون دوره قاعدگی نداشته ایــد در زنان حدود سن ۵۰ سالگی مشاهده مــی‌شــود. بــا این حال، بدن شمــا تــا ۳۵ سالگی شروع به کاهش طبیعی هورمون مــی‌کند (کــه بــا عنوان perimenopause شناخته مــی‌شــود) کــه منجر به یائسگی در فرد مــی‌شــود. هنگامــی کــه این اتفاق مــی‌افتد، ممکن است متوجه شــویــد کــه دوره‌هــای شمــا بلندتر یا کوتــاه‌تر شــده، چرخه تــان بیشتر تصادفی شــده است و سایر تغییرات جزئی در قاعدگی شمــا وجود دارد.

علت طولانی شــدن پریود دختران :

گاهی قاعدگی دختران طولانی تر از 7 روز مــی شــود. در این مدت ممکن است خونریزی کمتر یا بیشتر از قبل شــود. اغلب مواقع این مشکل به خاطر تغییر در سطح هورمون استروژن اتفاق مــی افتد. این نوع تغییرات هورمونی در قاعدگی هــای نامنظم رایج است و از مشکل جدی خبر نمــی دهد. این نوع بی نظمــی هــا در دخترانی کــه به تــازگی بــالغ شــده اند و قاعدگی را تجربه مــی کنند و همچنین در زنان یائسه بسیار شایع است و جای نگرانی نیست.

تنبلی تخمدان یا کیست تخمدان نیز مــی تواند از دیگر علل طولانی شــدن پریود دختران بــاشــد. این مشکل مــی تواند علاوه بر بی نظمــی قاعدگی و منوراژی بــاعث نازایی در آینده شــود. به همــین علت نیز تشخیص و درمــان آن را بــایــد جدی بگیریــد.

پریود (قاعدگی) بیش از ده روز نشانه چیست

استرس ممکن است باعث طولانی شدن پریود شود

تــاثیر استرس بر طولانی شــدن قاعدگی :

بــایــد برای تخمک گذاری هورمون هــای استروژن و پروژسترون به حد مشخصی برسند تــا تخمدانهــا بتوانند تخمک آزاد کنند. امــا وجود استرس مــی تواند این چرخه را به هم بزند و بــاعث تــاخیر در تخمک گذاری شــود. اگر بعد از تخمک گذاری دچار استرس زیاد شــویــد، به خاطر به هم خوردن تعادل هورمونهــا، رنگ و مدت خونریزی پریودی تــان تغییر مــی کند.

انواع دوره هــای غیرعادی قاعدگی :

منوراژی بــایــد از سایر شرایط مشابه اختلاف داده شــود از قبیل:

  • منوراژی یا خونریزی مــیان قاعدگی یا خونریزی کــه هــر زمــان در مــیان دوره هــا رخ مــی دهد و یا خونریزی واژینال غیر طبیعی.
  • منومترروراژی یا دوره هــای نامنظم است خونریزی در فواصل نامنظم، بــا تغییرات در مقدار و مدت رخ مــی دهد. شرایطی کــه خونریزی داخل قاعدگی را ایجاد مــی کنند ممکن است منجر به منومترروراژی شــود.
  • پلی منوره قاعدگی بیش از حد مکرر است در کمتر از 21 روز اتفاق افتد. این نیز به عنوان چرخه قاعدگی بسیار کوتــاه شناخته مــی شــود.

عوارض خونریزی شــدیــد پریود :

در پاسخ به این موضوع کــه خونریزی شــدیــد دارم و بــایــد چه کنم توجه داشته بــاشیــد کــه گذشته از عوارض اجتمــاعی و روانی خونریزی زیاد قاعدگی کــه بــاعث ناراحتی روحی افراد مــی‌شــود؛ از دست دادن حجم زیادی از خون، منجر به کاهش ذخایر آهن بدن خواهد شــد کــه بــا علائمــی مــانند کوتــاهی نفس، ضعف، خستگی، سردرد، کاهش تمرکز و…. ظاهــر مــی‌گردد. همچنین ممکن است بــاعث افزایش ریسک مشکلات قلبی شــود.

پریود (قاعدگی) بیش از ده روز نشانه چیست

یکی از عوارض طولانی شدن پریود درد شدید است

تشخیص علت طولانی شــدن قاعدگی :

برای تشخیص علت طولانی شــدن قاعدگی ابتدا در مورد سن، وضعیت بیمــار، وضعیت بــارداری، روشهــای پیشگیری و … سوال مــی شــود. همچنین آزمــایش هــای زیر مــی تواند به تشخیص علت طولانی شــدن قاعدگی کمک کند:

 آزمــایش خون :

پزشکان به کمک آزمــایش خون مــی توانند متوجه تغییرات سطح هورمون هــای زنانه، سطح هورمون تیروئیــد، شــدت کم کاری تیروئیــد، کم خونی و مشکلات خونی دیگر شــوند. گاهی کم خونی هم مــی تواند بــاعث طولانی شــدن پریود بــا خونریزی کم بــاشــد. همچنین بــا آزمــایش خون مــی توان از بــارداری یا عدم بــارداری مطمئن شــد.

 سونوگرافی :

وجود کیست تخمدان، سندروم تخمدان پلی کیستیک، پولیپ یا فیبروم رحمــی مــی تواند علت طولانی شــدن قاعدگی بــاشــد. پزشکان برای اطمــینان از وجود یا عدم وجود این مشکلات، از تصاویر سونوگرافی کمک مــی گیرند.

 بیوپسی آندومتر :

آندومتر پوشش داخلی رحم است کــه بــا پایان سیکل قاعدگی ریزش کرده و بــاعث خونریزی مــی شــود. ضخیم شــدن لایه آندومتر یکی از علل طولانی شــدن پریودی است. برای تشخیص علت ضخیم شــدن آندومتر یا همــان هــایپرپلازی آندومتر، از بــافت آندومتر نمونه برداری یا بیوپسی انجام مــی شــود. برای بیوپسی آندومتر از تست پاپ اسمــیر استفاده مــی شــود.

پریود (قاعدگی) بیش از ده روز نشانه چیست

طولانی شدن پریود را جدی بگیرید

چه زمــانی بــایــد طولانی شــدن قاعدگی را جدی بگیریم؟

گاهی دلایل طولانی شــدن پریودی خیلی جدی و یا نشانه بیمــاری وخیمــی نیستند. بــا تشخیص علت و برطرف شــدن آن دوبــاره خونریزی قاعدگی به سطح نرمــال خود بر مــی گردد. این نوع عوارض بــا دارودرمــانی و یا اصلاح سبک زندگی برطرف مــی شــوند.

امــا گاهی طولانی شــدن قاعدگی نشان دهنده یک بیمــاری و یا مشکل جدی است کــه عدم درمــان آن عوارض بیشتری به دنبــال دارد. مثلا ممکن است طولانی شــدن قاعدگی در اثر تنبلی تخمدان بــاشــد کــه مــی تواند بــاعث نازایی شــود. همچنین گاهی برای رفع طولانی شــدن قاعدگی مجبور هستیــد از روشهــای درمــانی مثل هیسترکتومــی، برداشتن یا سوزاندن آندومتر کمک بگیریــد. بــا بیش از سه مرتبه طولانی شــدن پریودی حتمــا بــایــد به پزشک مراجعه کنیــد تــا علت آن بررسی شــود.

کلام آخر :

امــیــدواریم مطالب بــالا برای شمــا مفیــد بوده بــاشــد، توجه داشته بــاشیــد چنانچه دچار خونریزی شــدیــد و غیر عادی شــدیــد حتمــا به پزشک زنان مراجعه کنیــد تــا به موقع مشکلتــان حل شــود. اگر این خونریزی طولانی مدت قبلا در خانواده شمــا دیــده شــده است یا دچار کاهش مــیل جنسی شــدیــد یا نشانه هــایی کــه غیر عادی هستند حتمــا بــا پزشک خود مشــورت کنیــد و او را از این علائم آگاه کنیــد.

مطالب بیشتر :

قاعدگی پشت سر هم نشانه چیست

قطع فوری پریود (قاعدگی) خانگی؛ روش سنتی، غذا و ورزش

علت عقب افتادن پریود در دختران و زنان

درمان درد قاعدگی (پریود) با روش های خانگی و طب سنتی

بدنسازی و ورزش در دوران قاعدگی (پریود)

 

پریود (قاعدگی) بیش از ده روز نشانه چیست

آخرین مطالب سایت