نیم پست
تماس با ما

نرخ کارمزد، سقف فردی و مهلت بازپرداخت تسهیلات موصوف تابع شرایط تسهیلات قرض الحسنه ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود و چنانچه اشخاص مورد معرفی دارای بدهی معوق سر رسید گذشته و یا چک برگشتی و یا منع قانونی داشته باشند اعطای تسهیلات به آنان منوط به رفع موارد مزبور است.
همچنین بانک به منظور ایجاد تسهیل در جذب و اثر بخش بودن تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به متقاضیان معرفی شده از طرف کمیته امداد امام (ره)، اقدامات لازم برای ابلاغ موارد ذیل به مدیریت واحدهای اجرایی تابعه را اتخاذ خواهد کرد:
1- مدت باز پرداخت تسهیلات موصوف با احتساب دوره تنفس (حداکثر یکسال) به مدت 5 سال منظور خواهد شد.
2- در خصوص طرحهایی مانند کشاورزی ، دامپروری و … که درآمد ماهیانه ندارند، اقساط حسب مورد با اعلام کمیته امداد به صورت سه ماهه، شش ماهه و یا سالیانه وصول خواهد شد.
3- معرفی‌نامه‌های کمیته امداد به عنوان مجوز شغلی محسوب می شود و بانک مدارک شغلی دیگری مطالبه نخواهد کرد.
4- مسئولیت تایید و تطبیق مدارک و امضاهای مجاز در معرفی نامه‌های صادره (اصل نامه و رونوشت) و احراز هویت متقاضی به عهده مسئولین شعب است.
5- مدیران شعب در صورت معوق شدن سه قسط هریک از متقاضیان، مراتب را به دفتر کمیته امداد ، صادر کننده معرفی نامه، کتباً اعلام می‌کنند.
6- بانک عامل بعد از تبادل این تفاهم نامه طی ده روز مفاد آن را به مدیریت شعب و واحدهای اجرایی متبوع در استانها ابلاغ خواهدکرد.
7- مدیران شعب تابعه بانک در استانها متعهد خواهند بود، حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ سهم تسهیلات قابل پرداخت به کمیته امداد امام (ره) از طرف دفتر مرکزی و دریافت جدول توزیع شهرستانی ارسالی از طرف اداره کل کمیته امداد استان نسبت به ابلاغ آن به مدیران شعب تابعه در استان اقدام کنند.

وام کمیته امداد به چه کسانی تعلق میگیرد + وام بهزیستی بدون ضامن

آخرین مطالب سایت