نیم پست
تماس با ما

هوشنگ ابتهاج زندان | علت زندانی شدن هوشنگ ابتهاج + چرا زندان بود و حزب توده و دلیل زندانی بودن هوشنگ ابتهاج چه بود و بیوگرافی هوشنگ ابتهاج کیست در ادامه مطلب.

“هوشنگ ابتهاج (سایه)” طرفدار حزب توده بود در اوایل دهه 1360 او را نیز بازداشت کنند و به زندان ببرند.

بتهاج، ناباورانه از زندان بیرون آمد و وقتی علت آزادی اش را جویا شد، دانست که شاعر بزرگ ترک، سید محمد حسین بهجت تبریزی (شهریار) پیگیر آزادی او بوده است.

اجرا از این قرار بود که در سفر رئیس جمهور وقت – آیت الله خامنه ای – به تبریز، شهریار با ایشان ملاقات می کند و بدون این که خواسته ای برای خود داشته باشد، آزادی هوشنگ ابتهاج را از ایشان می خواهد.
این وساطت مقبول می افتد و چند روز بعد، ابتهاج به آزادی سلامی دوباره می کند.

شهریار و سایه، از جوانی دوست بسیار صمیمی یکدیگر بودند، به طوری که ابتهاج در این باره می گوید: “دوستی من با شهریار در حد دوستی نبود، عشق هم اگر بگیم، کمه… واقعا هم اون نسبت به من و هم من نسبت به او چنین احساسی داشتیم.”

هوشنگ ابتهاج زندان | علت زندانی شدن هوشنگ ابتهاج + چرا زندان بود

آخرین مطالب سایت