نیم پست
تماس با ما

هفتم امام حسین چند شنبه است ۱۴۰۱ | شب هفت امام حسین چند شنبه است و تاریخ دقیق شب هفت امام حسین کی است چه تاریخی است چندمه در ادامه مطلب.

هفتم امام حسین در سال 1401 برابر با 23 مرداد 1401 است.

پس شب هفتم امام حسین و شب هفت امام حسین می شود شنبه شب 22 مرداد 1401 که هفتمین روزی است که امام حسین شهید شده است.

هفتم امام حسین چند شنبه است ۱۴۰۱ | شب هفت امام حسین چند شنبه است

آخرین مطالب سایت