نیم پست
تماس با ما

نوحه ترکی قدیمی اردبیل ۱۴۰۱ | متن بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا قدیمی متن نوحه شب و روز عاشورا زنجیر زنی و نوحه شام غریبان قدیمی و نوحه لری یاسوجی و متن نوحه ترکی شب عاشورا و مداحی از گودال صدا میاد در ادامه مطلب.

نوحه ترکی اردبیل «برمشامم میرسد» بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا بند اوّل مرغ دل پر می زند پیوسته سوی کربلا گشته

دانلود

نوحه ترکی قدیمی اردبیل ۱۴۰۱ | متن بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا قدیمی

آخرین مطالب سایت