نیم پست
تماس با ما

نامه فیفا به فدراسیون فوتبال و توضیح بخاطر اتفاقات مشهد

نامه فیفا به فدراسیون فوتبال و توضیح بخاطر اتفاقات مشهد /مهلت ۶ روزه

🔹 فیفا دیروز به فدراسیون فوتبال ایران نامه زده و درباره اتفاقات مشهد توضیح خواسته و ۶ روز فرصت داده تا ایران پاسخگو باشد
🔹در این نامه تهدید به تعلیق شدیم و ۲۲ سپتامبر هم موعد نشست رسیدگی است

نامه فیفا به فدراسیون فوتبال و توضیح بخاطر اتفاقات مشهد

آخرین مطالب سایت