نیم پست
تماس با ما

مرغ شب خوان ابتهاج | مرغ شبخوان که با دلم میخواند هوشنگ ابتهاج و متن و دانلود مرغ شبخوان که با دلم میخواند شعر در ادامه مطلب.

مرغ شب‌خوان که با دلم می‌خواند
رفت و این آشیانه خالی ماند
آهوان گم شده اند در شب دشت
آه از آن رفتگان بی‌برگشت…

 

شبم از بی‌ستارگی…… شب گور
در دلم گرمی ستاره‌ی دور
آذرخشم گهی نشانه گرفت
گه تگرگم به تازیانه گرفت
بر سرم آشیانه بست کلاغ
آسمان تیره گشت چون پر زاغ
مرغ شب‌خوان که با دلم می‌خواند
رفت و این آشیانه خالی ماند
آهوان گم شده اند در شب دشت
آه از آن رفتگان بی‌برگشت…

مرغ شب خوان ابتهاج | مرغ شبخوان که با دلم میخواند هوشنگ ابتهاج

آخرین مطالب سایت