نیم پست
تماس با ما

 

ادعاهای فاطمه شجاعی تائید شد/ ملاوردی و دولت روحانی به دنبال رسمی کردن تن فروشی و روسپی‌گری بودند!

🔹 فاطمه شجاعی، کارشناس ارشد مطالعات زنان در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۰ صحبت هایی از اقدامات دولت اصلاحات و دولت روحانی برای رسمی کردن تن فروشی و روسپی‌گری ارئه داد که پس از آن با واکنش شدید خانوم ملاوردی و شکایت وی از فاطمه شجاعی همراه شد.
🔹روز گذشته پس از ارائه اسناد و مدارک به دادگاه مربوطه، ادعاهای فاطمه شجاعی منطبق با واقعیت شناخته شد

ماجرای رسمی شدن تن فروشی و روسپی گری در ایران

آخرین مطالب سایت