نیم پست
تماس با ما

فیلم اعتراض یک زن به صدای طبل هیئت بدون حجاب و پوشش مناسب (+18) امروز در ادامه مطلب..

اومدن دمه خونش دارن طبل میزنن داره اعتراض میکنه.
یک زن امروز در حالی یک هیات در حال طبل زدن و عزاداری جلوی خانه او بودند ، با حجاب بسیار نامناسب و بدون پوشش در کوچه به آنها اعتراض کرد.
این حرکت زشت این خانم بی حجاب را محکوم می کنیم.

فیلم اعتراض یک زن به صدای طبل هیئت بدون حجاب و پوشش مناسب (+18)

آخرین مطالب سایت