نیم پست
تماس با ما

فرود اضطراری هواپیمای فوکر آسمان در فرودگاه شیراز

🔹 صبح امروز یکی از مسافران پرواز شماره ۳۹۱۴ هواپیمای آسمان در مسیر تهران-بوشهر از ناتمام ماندن این پرواز به دلیل نقص فنی خبر داد.
🔹همه مسافران اکنون در فرودگاه شیراز، منتظر رفع نقص فنی و از سرگیری مجدد پرواز به سمت مقصد خود (در مسیر شیراز- بوشهر) هستند.

فرود اضطراری هواپیمای فوکر آسمان در فرودگاه شیراز ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

آخرین مطالب سایت