نیم پست
تماس با ما

فردا سه شنبه تعطیل است ۱۲ مهر ۱۴۰۱ و آیا فردا تعطیل است سه شنبه و تعطیلی فردا مدارس سه شنبه در ادامه مطلب.

فردا سه شنبه 12 مهر 1401 ، به علت آلودگی هوا تعطیلی مدارس سه شنبه صحت دارد و آیا فردا سه شنبه تعطیل رسمی است یا نه ؟

پاسخ خیر است و هیج چا تعطیل نیست.

فردا سه شنبه تعطیل است ۱۲ مهر ۱۴۰۱

آخرین مطالب سایت