نیم پست
تماس با ما

علت فوت و مرگ یاسر چنگیزی درگذشت | ابرام شهرضایی فوت کرد و درگذشت و یاسر چنگیزی چرا مرد و بیوگرافی یاسر چنگیزی و ابرام شهرضایی در ادامه مطلب.

متاسفانه همین لحظات پیش باخبر شدیم که یاسر چنگیزی و ابرام شهرضایی فوت کردند و درگذشت اند.

خبر مرگ این دو عزیز بسیا تلخ و دردناک بود.برای شان طلب مغفرت داریم.

علت فوت و مرگ یاسر چنگیزی درگذشت | ابرام شهرضایی فوت کرد و درگذشت

آخرین مطالب سایت