نیم پست
تماس با ما

شوهرم دست و پامو میبنده نی نی سایت + عکس | شوهرم با سرعت میکنه نی نی سایت | شوهرم شیرمو میخوره نی نی سایت | شوهرم صبح زود رابطه میخواد نی نی سایت | از شوهرم متنفرم نی نی سایت

 

سلام نی نی سایتی های خوب و شاد و مهربون. من صغری هستم و 5 ساله ازدواج کردم. شوهرم از اول خیلی رفیق باز بود و مدام با دوستاش مست و پاتیل بودن و تریاک میکشیدن. اما از اونجا که بابام مجبورم کرد مجبور شدم زنش بشم. اوایل کاریش نداشتم تا اینکه دیگه هرشب دوستاشو میاورد خونه مون و خونه ی ما به عیش و نوش و مستی (کمال مِی پرستی) میپرداختند.

دیگه کم کم طاقتم تاق شد و باهاش مخالفت کردم که شروع کرد کتک زدنم.

رزرو ارزان بهترین هتل های تهران! (فرصت محدود)

رزرو ارزان بهترین هتل های تهران! (فرصت محدود)


رزرو آنلاین

تبلیغ

اما همچنان مخالفت میکردم تا اینکه یه بار که مست بود عصبانی شد و دست و پاهام رو بست به تخت و رفت با دوستاش تریاک کشیدن.

دیگه این شده بود عادت هرشبمون تا حدی که بعد از چندوقت ساعت 8 شب اینا، خودم میرفتم دست و پامو میبستم به تخت تا مزاحم کارشون نشم.

درآمد واقعی روزانه 1 میلیون تومان

درآمد واقعی روزانه 1 میلیون تومان


مشاهده ویدئو

تبلیغ

تازگیا وقتی دست و پام بسته س میاد وافور تریاک رو میگیره جلو دماغم تا نشئه بشم و گذر زمان رو نفهمم و متاسفانه فکر میکنم معتاد شدم.

فعلا خداحاظ باید برم خودمو ببندم به تخت.

شوهرم دست و پامو میبنده نی نی سایت + عکس

آخرین مطالب سایت