نیم پست
تماس با ما

شهربانو همسر امام حسین کیست | زندگینامه شهربانو همسر امام حسین + چگونگی ازدواج امام حسین با شهربانو و سرنوشت شهربانو در روز عاشورا کجا بود زن امام حسین فرزندان شهربانو در ادامه مطلب.

رانجام شهربانو همسر امام حسين(عليه السلام) در روز عاشورا چه شد؟

آمدن شهربانو به كربلا، فرار او از كربلا به ايران، غايب شدن او در كوه و نيز آمدن او به ايران به دستور امام حسين(ع) براي جمع آوري نيرو، همه اينها افسانه و ساخته داستان نويسان است(همان).

البته در كربلا بانويي به نام شهربانو بود و اين شهربانو مادر آن طفلي است كه از خيمه ها بيرون آمد و هاني بن ثبيت آن طفل را به شهادت رسانيد. اين شهربانو، مادر امام سجاد(ع) نبود و جزو اسيران كربلا بود (قصه كربلا، ص 406).

در اصول كافي آمده است كه وقتي كه دختر يزدگرد را به مدينه آوردند و نزد عمر بردند، وقتي كه عمر خواست به چهره او نگاه كند، او چهره اش را گرفت و به زبان فارسي گفت: «اف بيروج بادا هرمز» عمر گفت: اين دختر مرا فحش مي دهد و خواست كه آن دختر را بزند، علي(ع) گفت: تو حق نداري او را بزني، او را آزاد بگذار تا هر كسي را مي خواهد به همسري انتخاب كند. عمر هم او را آزاد گذاشت و او هم حسين(ع) را انتخاب كرد. علي(ع) به او فرمود: اسم شما چيست؟ گفت: جهان شاه. امام به او فرمود: نه اسم تو شهربانو است…(اصول كاف، عربي، چاپ آخوندي، ج 1، ص 466).

برخی از شیعیان مدعی هستند که حسین بن علی (امام سوم شیعیان) با شهربانو ازدواج کرده‌است.

برخی منابع شیعه، شهربانو را نخستین همسر حسین بن علی می‌دانند.

شهربانو همسر امام حسین کیست | زندگینامه شهربانو همسر امام حسین + چگونگی ازدواج

آخرین مطالب سایت