نیم پست
تماس با ما

IMG 20220918 110928 625 - شایعه: تصاویری از Gta vi لو رفت

امروز صبح شاهد انتشار تصاویری بودیم که به گفته منتشر کننده آن،مربوط به نسخه اولیه Gta vi میشود.

با این حال،احتمال فیک بودن آن بسیار زیاد است.

در این تصاویر شاهد گرافیکی پایین هستیم که میتواند به بیلد اولیه بازی مربوط باشد. با این حال نمیتوان احتمال فیک بودن آن را نادیده گرفت.

IMG 20220918 105721 717 - شایعه: تصاویری از Gta vi لو رفتIMG 20220918 105722 418 - شایعه: تصاویری از Gta vi لو رفت

پیش تر مشخص شده بود که بازی Gta vi دارای یک شخصیت قابل کنترل زن است. در بین این تصاویر نیز،شخصیت زن قابل کنترل دیده میشود.

نظر شما در مورد این تصاویر چیست؟ در بخش دیدگاه ها منتظرتان هستیم.

شایعه: تصاویری از Gta vi لو رفت

آخرین مطالب سایت