نیم پست
تماس با ما

سوم امام حسین چند شنبه است ۱۴۰۱ | سوم امام حسین چندم محرم است چندمه و شب سوم امام حسین چند شنبه است و سوم امام حسین چندمه در ادامه مطلب.

 

ماه محرم امسال 1401 ، از 8 مرداد شروع شد و همچنان ادامه دارد.سوم امام حسین که روز بسیار مهمی در تقویم مذهبی کشورمان است ، روز چهارشنبه 19 مرداد 1401 است که سوم امام سوم شیعیان است.

سوم امام حسین چند شنبه است ۱۴۰۱ | سوم امام حسین چندم محرم است چندمه

آخرین مطالب سایت