نیم پست
تماس با ما

🔴سرماخوردگی تابستانی همان کرونا است

🔻دهقان منشادی، رئیس بیمارستان امام خمینی:
افراد چون به شکل خفیف بیماری کرونا مبتلا می‌شوند؛ فکر می‌کنند که به سرماخوردگی مبتلا شده اند؛ اما هیچ زمانی در مرداد این حجم از سرماخوردگی را شاهد نبودیم .

🔻باید دانست که اگر شیوه‌نامه‌های بهداشتی همچنان رعایت نشوند و مردم اقدام به تزریق واکسن نکنند؛ ممکن است با جهش‌های جدید و واکسن گریز بیماری مواجه شویم.

🔻باید با تزریق دز چهارم و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مانع از افزایش موارد بیماری شویم.

سرماخوردگی تابستانی همان کرونا است

آخرین مطالب سایت