نیم پست
تماس با ما

ساندویچ با نوشابه ۱۱ هزار تومان معما جواب | ساندویچ با نوشابه ۱۱ هزار تومان معما و پاسخ به ساندویچ با نوشابه ۱۱ هزار تومان معما جواب و ساندویچ با نوشابه ۱۱ هزار تومان معما چیست در ادامه مطلب.

برای دیدن پاسخ و جواب به سوال معما ساندویچ با نوشابه ۱۱ هزار تومان معما جواب | ساندویچ با نوشابه ۱۱ هزار تومان معما به ادامه مطلب بروید.

به این معما دقت کنید: ساندویچ با نوشابه 11 تومان است. ساندویچ 10 تومان از نوشابه گران‌تر است. نوشابه چند است؟

بیشتر مردم به سرعت می‌گویند 1000 تومان. اگر نوشابه هزار باشد و ساندویچ ده تومان گران‌تر یعنی 11 هزار، پس ساندویچ با نوشابه باید 12 تومان باشد.

نوشابه 500 تومان است، ساندویچ 10 هزار و 500 و ساندویچ با نوشابه 11 تومان.

ساندویچ با نوشابه ۱۱ هزار تومان معما جواب | ساندویچ با نوشابه ۱۱ هزار تومان معما

آخرین مطالب سایت