نیم پست
تماس با ما

درمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیمدرمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیم

افرادی که مدان غر مي زنند، غرغرو هستند، دائما در حال نق زدن و شکایت کردن هستند و با بسیاری از موارد با خود و دیگران مشکل دارند نه تنها زندگی را برای خود شخت مي کنند بلکه با غرغر کردن به خود و خانواده خود آسیب وارد مي کنند. این عارضه مخصوصا در جامعه ما که پیوسته نسبت به همه کس و همه چیز شاکي هستیم بسیار رایج است. بيشتر افراد هم به درمان این مسئله تمایل چنداني ندارند متاسفانه. در ادامه مطلب با سایت ژاویز همراه باشید با چند نکنه در مورد درمان غر زدن

یک ضرب المثل انگلیسی بيان ميکند که  :

 به جای شکایت کردن از اینکه چرا بوته گل رز پر از خار است، خوشحال باشیم از این که در کنار خارها گل رز روییده

Instead of complaining that the rose bush is full of thorns, be happy the thorn bush has roses

درمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیم

تاثیرات غر زدن

افراد غرغرو چه کساني هستند و چه تاثیری دارند:

همه ما گاهی غر مي زنيم. نق مي نزیم و شکایت مي کنيم. حتی اگر ادعا کنيد که شادترین آدم دنيا هستید، گاهی اوقات از بعضی اتفاقات شکایت مي کنيد. اولین تاثیر فردی که مدام فر مي زند، تلخ کردن زندگی به کام خود فرد است. و در مرحله بعد تلخ کردن آن به کام دیگران.

گاهی اوقات حتی متوجه این موضوع که مدام شکایت مي کنيم نمي شویم و خوب مي دانيد که این عادت تا چه اندازه مي تواند شخصیت شما را زیر سوال ببرد. گاهی مشکل از این هم جدی تر مي شود و مي تواند باعث تَرد یک فرد از بين دوستان و حتی خانواده شود و از آن مهم تر در بين یک زوج در حالت حاد، باعث جدایی شود.

برای مثال ممکن است برای هر کدام از ما اتفاق افتاده باشد که با شخصی دوست باشیم و این فرد به طور مداوم در مورد سلامتی اش، خانواده اش، روابطش، مدرسه و یا هرچیز دیگری غر مي زند، مدام از همه چیز شکایت مي کند و فقط نقاط تاریک هر اتفاق را مي بيند. وقتی با آن شخص وقتمان را مي گذرانيم شدیدا احساس خستگی مي کنيم.

این رفتار افراد به راحتی بر روی ما هم تاثیر گذار است.مهم نيست شما چه مي گویید یا چه کاری انجام مي دهیم، چنين اشخاصی با هیچ چیزی دلگرم نمي شوند. ممکن است هیچ شرایط دشواری وجود نداشته باشد که آن شخص نتواند از آن عبور کند، اما نگرش منفی او مسائل را بدتر مي کند.

حالا چه اتفاقی مي افتد اگر شما آن شخصی باشید که در یک نگرش منفی گیر کرده اید؟ مدام نقاط تاریک را مي بينيد. همه ما در این شرایط بوده ایم. روزهایی وجود دارد که همه چیز اشتباه و به هم ریخته به نظر مي رسد و شکوه کردن ساده ترین کاری است که انجام مي دهیم.غر زدن آسان تر از حل کردن خود مشکل یا اقدام برای برطرف کردن مشکل است. تازه اگر آن مشکل واقعا مشکل باشد و از جانب شما بي جهت مورد شکایت واقع نشده باشد.

اما در واقع وقتی شما سعی کنيد مسائل را از دیدگاه های مختلف ببينيد و خودتان را به چالش بکشید مي توانيد غر زدن و شکایت کردن را متوقف کنيد.اگر کم و بيش احساس کرده اید که زیاد غر مي زنيد و یا دیگران گاه و بي گاه این نکته را به شما گوش زد کرده اند باور کنيد زندگی و معاشرت با افراد غرغرو سخت است. بهتر است همين امروز برای درمان آن به فکر چاره باشیم و البته ما اینجا برای شما 10 نکته برای برطرف کردن این مشکل و در نهایت شاد تر کردن زندگی مهیا کرده ام.

چه کاری انجام دهیم  که غر نزنيم :

درمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیم

آدم غرغرو

برای کمتر غر زدن زدن مسائلی که در ذهنتان است را تغییر دهید :

قطعا گفتن این کار از انجام دادنش آسان تر است. مغز ما تمایل شدیدی به افکار منفی دارد. مانند نقل قولی که در ابتدای مقاله آورده شد، ما در ابتدا خارهای گل رز را مي بينيم به جای اینکه متوجه زیبایی گل شویم. به جای اینکه بگوییم چگونه در کنار این خار های گلی به این زیبایی روییده است ذهنمان درگیر این است که چرا در کنار گل خار وجود دارد.

ذهن آگاهی و نگرش مثبت داشتن نياز به تمرین دارد. وقتی مي بينيد در حال منفی بافی راجع به یک شخص یا یک موضوع هستید، صبر کنيد و خودتان را مجبور به گفتن یک نکته مثبت کنيد. مي توانيد از یک دوست شاد و سرزنده کمک بگیرید تا هنگامي که در حال غر زدن هستید شما را متوقف کند و کمک کند تا جنبه های مثبت را ببينيد.به هر حال چه با کمک گرفتن از یک دوست یا عضوی از خانواده، چه با یک برنامه جامع برای مثبت اندیشی و چه ایجاد شرایط مناسب برای دست کشیدن از نگرش منفی باید تمرین کنيد که مثبت اندیش تر باشید.

درمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیم

چگونه غرغرو نباشیم

هر چند وقت یک بار به خودتان اجازه درد و دل کردن بدهید :

نادیده گرفتن دائمي افکار منفی باعث مي شود این افکار روی هم تلنبار شوند. افکار منفی از کوچک تا بزرگ باید کم کم از همان دری که وارد شدند خارج شوند. اگر واقعا در شرایط ناآرامي به سر مي برید، بدون نگراني احساسات خود را با یک دوست نزدیک یا اعضای خانواده یا یک روانشناس در ميان بگذارید. از اینکه احساسات منفی خود را به زبان بياورید، خجالت زده نباشید. بسیار مهم است که برای اتفاقات کوچک و بزرگ که نگرش شما را منفی مي کنند راه حلی پیدا کنيد. آن ها را رها نکنيد.

درمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیم

علت غر زدن و بهانه گیری

کمتر قضاوت کنيد :

ما اغلب در مورد دیگران شکایت مي کنيم، مدام از دیگران ایراد مي گیریم، و مدام ایراد هایی را به دیگران نسبت مي دهیم اما سوال اینجاست خود ما چطور؟

مدام فکر مي کنيم که آنها مطابق با استاندارد های ما نيستند و افراد یا اتفاق ها مطابق خواسته های ما پیش نمي روند. در مورد اتفاق ها، افراد و هر مورد دیگری بدون اینکه دلیلش را بدانيد قضاوت نکنيد، دلیل این اتفاق ها و رفتار ها را از خودشان بپرسید و در نهایت مدام نيم نگاهی به خودتان داشته باشید و ببينيد که خودتان در این زمينه چگونه رفتار مي کنيد.

امروز از مادرتان به خاطر غذایی که تدارک دیده و کيفیت لازم را ندارد شکایت مي کنيد و روز دیگر راننده تاکسی را به دلیل نداشتن مهارت لازم رانندگی متهم مي کنيد. از سوی دیگر برادرتان را به دلیل خوب لباس نپوشیدن زیر سوال مي برید و روندی که ادامه دارد. اما آیا مي دانيد مادرتان چه روزی را پشت سر گذاشته است؟

خودتان تا چه اندازه در رانندگی مهارت دارید؟ قبل از خارج شدن از خانه نگاهی کلی به لباس و ظاهر خود دارید؟ چرا برای بهتر شدن کيفیت غذا کمي به خانواده کمک نمي کنيد تا با دقت و وقت بيشتری به طبخ غذا پرداخته شود. چرا پیشنهادات لازم را برای بهتر شدن ظاهر بردارتان ارائه نمي کنيد.برای رهایی از این مشکلات باید یاد بگیرید و البته تمرین کنيد که قضاوت نکنيد. به جای قضاوت کردن به فکر راه چاره باشید.

درمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیم

درمان غر زدن

یک لیست از اتفاق های خوب روزانه تهیه کنيد :

حتما شما دفترچه یادداشت همراه خود دارید و یا از نرم افزار های موبایلی برای یادداشت برداری استفاده مي کنيد. اگر این چنين نيست دست به کار شوید. در پایان هر روز به تمامي اتفاقات روز فکر کنيد و خلاصه وار آن ها را مرور کنيد. مطمئنا از ميان تمامي این اتفاقات به مواردی از اتفاق ها، رفتار ها و البته نکات خوب از جانب خودتان و البته دیگران در قبال خودتان مي رسد. آن ها را هر شب یادداشت کنيد.

درمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیم

غرغرو بودن

خودتان دست به کار شوید :

دفعه بعد که با خانواده، دوستان، همکارانتان، و… هستید و شکایت و گلگی در ذهنتان نسبت به یک رفتار یا اتفاق داشتید خودتان دست به کار شوید.اگر فردی حقوق شهروندی را رعایت نمي کند و زباله ای بر روی زمين مي اندازد به جای غر زدن با خودتان و یا دیگران خودتان دست به کار شوید و زباله را از روی زمين بردارید.

اگر مدیرتان با شما بلند و خشمگین صحبت مي کند، شما با همکاران و افرادی که زیر مجموعه شما هستند مهربان و آرام صحبت کنيد.اگر کسی در منزل نسبت به تميز کردن اتاق ها اقدام نمي کند شما خود دست به کار شوید.اگر مدام از دوستتان به دلیل مودب نبودن به دیگران شکایت مي کنيد خودتان موضوع را به وی گوش زد کنيد.

خودتان اتفاق و تغییری باشید که دوست دارید اتفاق بيافتد. البته قبل از این که خود دست به کار شوید مطمئن شوید که آیا این اتفاق تنها از دید شما صحیح است و یا دیگران هم دید مشابهی نسبت به این موضوع دارند. لزوما قاعده و قانون شما در رابطه با هر چیز، دالِ بر درست بودن آن نيست.

درمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیم

همسر غرغرو را چگونه ساکت کنيم؟

مسئولیت پذیر باشید :

این قاعده هم تقریبا زیر مجموعه ای از مورد قبل است. اگر چیزی شما را ناراحت مي کند، یا آن را حل کنيد و یا بپذیرید که اکنون هیچ کار دیگری نمي توانيد انجام دهید، پس چرا غر بزنيد؟ غر زدن یک فعالیت منفعل است. جای آن را با راه حلی برای مشکل عوض کنيد و یا به راحتی آن مشکل را بپذیرید و ذهنتان را درگیر موضوع دیگری کنيد.

درمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیم

ترک عادت غرغرو بودن

به دنبال شاد کردن زندگی باشید :

گاهی اوقات تهیه چنين لیستی مي تواند آسان باشد، لیستی پر از سرگرمي هایی که از آن لذت مي برید. گاهی اوقات هم نياز به درون نگری عميق تری دارد. آیا دائما در مورد شغل خود شکایت دارید؟ شاید وقت آن رسیده است که تصميم سختی برای تغییر شغل یا مسیر خود بگیرید. مسائلی که باعث مي شود دید منفی به هر چیز داشته باشید را کشف کنيد تلاش کنيد وضعیت را تغییر دهید تا زندگی شادی داشته باشید.

درمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیم

علت غر زدن زیاد

به تغییر کردن عادت کنيد :

زندگی دایم در حال تغییر و تحول است. باید یاد بگیرید تا به این تغییرات عادت کنيد. همان طور که در بالا نيز اشاره کردیم، مسایل بسیاری در زندگی وجود دارد که از کنترل ما خارج هستند، بهترین راهکار برای آرام زندگی کردن این است که به تغییرات دایمي زندگی عادت کنيم. بدون شک در هر موقعیتی راهکاری مناسب برای پیش رفتن به جلو وجود دارد

درمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیم

ویژگی های افراد غرغرو

از خودتان مراقبت کنيد :

استرس و شیوه زندگی پرمشغله مي تواند زندگی ما را خراب کند و روحیات مثبتمان را از بين ببرد. بخشی از زندگی تان را فقط وقف خودتان کنيد. گاهی کارهایی برای دل خودتان انجام دهید، مانند تماشای یک فیلم، ورزش کردن، قدم زدن و یا هرچیزی که به شما انرژی مي دهد و آرامتان مي کند. این کارها باعث مي شود ذهنتان در چارچوب جدیدی قرار بگیرد.

درمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیم

برخورد با افراد غرغرو

مثبت اندیش باشید :

در این زمانه که همه چیز اعصاب خردکن شده است،چه کسی مي تواند مثبت فکر کند؟ این دقیقا جمله یک انسان هميشه معترض و افراطی است. برای فردی که عادت کرده هميشه نيمه خالی لیوان را ببيند و هميشه ناراضی باشد، بسیار سخت است که مثبت فکر کند. اما ابتدا به این فکر کنيد که هیچ چیز در این جهان کامل، مطلوب و پایدار نيست.

سپس این را باور کنيد که همه انسان ها و پروژه های کاری و فکری و هنری ممکن است با اشکال و موانع مختلف روبه رو شوند. با این فکر مي آموزید که شکست ها نباید موجب نااميدی که باید راهی تازه برای پیشرفت شما باشند. انسان های باهوش و موفق هميشه در پس هر شکست، یک قدم به جلو پیش مي روند زیرا به جای اعتراض، ریشه شکست را کشف مي کنند.

 از خودتان بپرسید : مي خواهی غر بزني یا شاد باشی

شادی را انتخاب کنيد، بر افکار مثبت تمرکز کنيد و هميشه مهربان باشید. این انتخاب شماست نه هیچ کس دیگر. نگاهتان به اتفاقات نه خیلی جزئی باشد و نه خیلی کلی . سعی کنيد در زندگی خود تعادل برقرار کنيد و به خوبي از پس مدیریت خود، اتفاقات اطرافتان و سایرین بربيایید.

درمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیم

غرغرو وایراد گیر

جسور و با جرات باشید :

اگر قصد دارید عادت زشت اعتراض کردن های دایمي را ترک کنيد، باید جسور باشید. باید شهامت داشته باشید. باید بتوانيد رفتارهای آزاردهنده دیگران یا رویدادهای ناگوار را تاب بياورید. نباید بگذارید دیگران از شما سوءاستفاده کنند یا به راحتی موجب ناراحتی شما بشوند. البته جسارت به معنای بي احترامي به دیگران نيست. اگر موضع مخالف دارید، باید با حفظ ادب و احترام برای شخصیت انسان ها آن را بيان کنيد.

ورزش و یوگا را فراموش نکنيد :

ورزش منظم و یوگا یک راه عالی برای آرامش، تمدد اعصاب و تمرین ذهن آگاهی مي باشد. یوگا بر تنفس، حرکات و مراقبه تمرکز دارد و به شما کمک مي کند تا ذهن و بدن خود را کنترل کنيد. ورزش هم تاثیر بسزایی در سلامت جسم و روح شما دارد. ذهن ما اغلب به ميلیون ها جهت مي چرخد. ورزش و یوگا کمک مي کند تا چرخه افکارتان را آرام کنيد و افکار مثبت تری را در ذهنتان پرورش دهید.

مطالب بیشتر :

درمان احساس گناه و شرم ، رهایی ازاحساس گناه و خجالت

چگونه قهر راتمام کنیم، عشقم قهر کرده چیکار کنم

درمان غر زدن، چگونه غرغرو نباشیم

آخرین مطالب سایت