نیم پست
تماس با ما

جواب معما یک روستا هفت مرد دارد هر مرد هفت زن دارد هر زن هفت پسر دارد و پاسخ به سوال جواب معما یک روستا هفت مرد دارد هر مرد هفت زن دارد هر زن هفت پسر دارد در ادامه مطلب.

جواب و پاسخ درست به سوال جدول جواب معما یک روستا هفت مرد دارد هر مرد هفت زن دارد هر زن هفت پسر دارد به ادامه مطلب بروید.

جواب معما یک روستایی هفت تا مرد دارد

1- جمعیت روستا 240 نفر است

2- جمعیت روستا 300 نفر است

3- جمعیت روستا 399 نفر است

 جواب درست این چیستان می باشد

تعداد مرد که ۷ تا و تعداد زنها ۷ ضربدر ۷ میشه ۴۹ تا

حالا تعداد پسر ها که ۴۹ ضربدر ۷ که میشه ۳۴۳تا

حالا تعداد زنها رو با مردا و با پسر ها جمع کن میشه ۳۹۹

جواب معما یک روستا هفت مرد دارد هر مرد هفت زن دارد هر زن هفت پسر دارد

آخرین مطالب سایت