آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۱ تا ۱۲ اسفندماه  1401 برگزار خواهد شد. این آزمون مختص داوطلبان کنکور ارشد وزارت علوم است. کنکور کارشناسی ارشد داوطلبان وزارت بهداشت نیز در چهارم و پنجم خرداد برگزار خواهد شد.