نیم پست
تماس با ما

تعطیلی اربعین چه روزی است ۱۴۰۱ | آیا اربعین تعطیل رسمی است و اربعین تعطیل است یا نه 26 شهریور در ادامه مطلب.

تاریخ دقیق تعطیلی اربعین حسینی که تعطیل است در تقویم شمسی برابر است با :

روز شنبه ۲۶ شهریور سال ۱۴۰۱

تاریخ دقیق اربعین حسینی در تقویم قمری برابر است با :

خوش قیمت، خوش دیزاین، با کیفیت و ... همین الان با تخفیف بخر!🤩🤩

خوش قیمت، خوش دیزاین، با کیفیت و … همین الان با تخفیف بخر!🤩🤩


مشاهده قیمت

تبلیغ

روز شنبه ۲۰ صفر سال ۱۴۴۴

تاریخ دقیق اربعین حسینی در تقویم میلادی برابر است با :

خوش قیمت، خوش دیزاین، با کیفیت و ... همین الان با تخفیف بخر!🤩🤩

خوش قیمت، خوش دیزاین، با کیفیت و … همین الان با تخفیف بخر!🤩🤩


مشاهده قیمت

تبلیغ

روز شنبه ۱۷ سپتامبر سال ۲۰۲۲

 

اربعین حسینی، چهلمین روز پس از شهادت امام حسین (ع) که با ۲۰ صفر مصادف است.

تعطیلی اربعین چه روزی است ۱۴۰۱ | آیا اربعین تعطیل رسمی است

آخرین مطالب سایت