نیم پست
تماس با ما

شماری از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، امروز چهارشنبه شانزدهم شهریور ماه، با تجمع مقابل ساختمان دادگستری کرج، خواهان توقف اجرای احکام اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی شدند.

معترضان با حمل کاغذ نوشته و سردادن شعارهای “اعدام نکنید”، مخالفت خود را با صدور و اجرای حکم غیرانسانی اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابراز کردند.

در میان تجمع‌کنندگان، خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در زندان‌های مرکزی کرج و قزلحصار حضور دارند، که روز سه‌شنبه پانزدهم شهریور ماه نیز با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل دادگاه انقلاب کرج، خواهان توقف اجرای احکام اعدام شدند.

خانواده زندانیان محکوم به اعدام تاکید کرده‌اند که به تجمعات اعتراضی علیه اجرای احکام اعدام ادامه خواهند داد.

وقتی نرم افزار حسابداری سپیدار کنارته، حساب و کتابت راحته 📈

وقتی نرم افزار حسابداری سپیدار کنارته، حساب و کتابت راحته 📈


مشاوره رایگان

تبلیغ

تجمع خانواده‌های زندانیان مقابل دادگستری کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام

آخرین مطالب سایت