نیم پست
تماس با ما

بهترین دمنوش ها برای کبد چرب

کبد چرب یکی از بیمـاری هایی اسـت که امروزه بدلیل تغذیه نامناسب و دلایل دیگر بیشتر افراد به آن دچار مـی شـونـد. بهتر اسـت قبل از آنکه مبتلا شـویـد راه های پیشگیری را اسـتفاده کنیـد. در صورت مبتلا شـدن هم بـارعایت رژیم غذایی و اسـتفاده از دمنوش ها مـی توانیـد آن را کنترل کنیـد. در این مقاله از ژاویز بهترین دمنوش ها بـرای کبد چرب را بـرای شمـا آمـاده کرده ایم، بـامـا بـاشیـد.

 کبد چرب چیسـت؟

وجود چربی در کبد طبیعی اسـت امـا اگر مـیزان تجع سلول‌های چربی در کبد بیش از ۵ یـا ۱۰ درصد از وزن کبد بـاشـد، ممکن اسـت بـاعث آسیـب به بـافت کبد و ایجاد مشکلات و عوارضی بـرای فرد مبتلا شـود. بنابـراین افراد مبتلا قبل از پیشرفت عارضه، بـایـد هـرچه سـریع‌تر نسبت به درمـان بیمـاری کبدچرب اقدام نمـاینـد. مـی توانیـد بـامتخصص طب سنتی گفت و گو کنیـد .

تاکنون راه درمـان قطعی بـرای کبد چرب مشخص نشـده اسـت امـا بـرای جلوگیری از پیشرفت بیمـاری و کاهـش عوارض ناشی از آن درمـان کبد چرب در خانه و بـاگیـاهان دارویی یک اقدام موثر اسـت. به‌شرطی که در انجام آن صبور بـاشیـد و اسـتمرار به خرج دهیـد.

چرا درمـان گیـاهی بـرای کبد چرب توصیه مـی‌شـود؟

یک بـررسی در سـال 2018 گیـاهان دارویی،‌ مکمل‌‌ها، ادویه‌جات و ترشی‌جات را که به عنوان درمـان‌‌های جایگزین بـرای درمـان کبد چرب اسـتفاده شـده‌انـد را شناسـایی کرد.‌ در این بـررسی مشخص شـد که اسـتفاده از گیـاهان دارویی مـاننـد زردچوبه،‌ خار خار،‌ رسوراترول و چای سبز اثرات مثبی بـر روی درمـان بیمـاری کبد چرب دارنـد. البته اسـتفاده از روش‌های گیـاهی و سنتی درمـان کبد چرب بـایـد بـانظر پزشک انجام شـود تا عوارض جانبی نـداشته بـاشـد.

دمنوش های مفیـد بـرای کبد چرب :

از غذاهایی که دارای خواص مفیـد بـرای کبد هسـتنـد و به ترویج فرآینـد سم‌ زدایی کمک مـی‌کننـد مـی‌توان به چای و دمنوش اشاره کرد. چای‌ها و نوشیـدنی‌های خاصی وجود دارنـد که مـی‌توانیـد قبل از خواب مصرف کنیـد چراکه به طور بـالقوه مـی‌تواننـد به این عملکرد مهم بدن کمک کننـد به همـین دلیل داشتن یک رژیم غذایی سـالم که عملکرد مطلوب کبد را ارتقا دهد به موازات مصرف بهترین چای و دمنوش بـرای کبد چرب و ارتقا کلی این انـدام یکی از نکات مهمـی اسـت که بـایـد بدان توجه ویژه داشت.

بهترین دمنوش ها برای کبد چرب

دمنوش گل داوودی برای کبد چرب

دمنوش گل داوودی :

در یک مطالعه دمنوش گل داوودی مورد آزمـایش قرار گرفت و مشخص شـد که اثر مثبتی روی سلول‌های کبد دارد. این دمنوش دارای موادی اسـت که از این سلول‌ها محافظت مـی‌کنـد. علاوه بـر این، خواص آنتی‌اکسیـدانی هم در دمنوش گل داوودی پیـدا مـی‌شـود. کبد یک عضو مهم بـرای سم‌زدایی خون اسـت، بنابـراین حفاظت از سلامت آن ضرورت زیـادی دارد. این ارگان بـرای خواص بـازسـازی بـاورنکردنی که دارد شناخته‌شـده اسـت. دمنوش گل داوودی مـی‌توانـد توانایی این ارگان را حتی بهتر کنـد.

دمنوش چای سبز :

خوردن دمنوش چای سبز نقش زیـادی در رفع چربی و رسوب‎های اطراف کبد دارد. همچنین بـاعث درمـان سـریع بیمـاری کبد چرب مـی‌‏شـود. افرادی‎که چاق هسـتنـد و تحرک کمـی دارنـد، بیشتر از همه مسـتعد هسـتنـد تا به بیمـاری کبد چرب مبتلا شـونـد. بـاقرار دادن دمنوش چای سبز در بـرنامه نوشیـدنی خود، مـی‌توانیـد به بهبود سـریع این بیمـاری کمک کنیـد.

چای جوی دوسـر :

دانه‌های جوی دو سـر اگر به شکل یک نوشیـدنی دم شـده مصرف شـونـد، مغذی و عالی هسـتنـد. این چای حاوی مـیزان بـالایی از ویتامـین‌ها و مواد معدنی اسـت. از سوی دیگر پروتئین‌های موجود در این چای بـاعث شـده‌انـد این نوشیـدنی بـرای مراحل سم‌ زدایی کبد مفیـد واقع شـود زیرا انجام این فرآینـد به مصرف مواد مغذی زیـادی نیـاز دارد از این‌ رو مواد مغذی چای جوی دوسـر آن را به بهترین چای بـرای کبد چرب تبدیل کرده اسـت.

جوی دو سـر علاوه‌ بـر مورد فوق یکی از گیـاهانی اسـت که به تقویت اعصاب، آرامش ذهن و ایجاد تعادل در احسـاسـات مـا کمک و تحت عنوان یک عامل بـازسـازی کننـده سیسـتم عصبی عمل مـی‌کنـد.

بهترین دمنوش ها برای کبد چرب

دمنوش خار مریم برای کبد چرب الکلی

دمنوش خار مریم :

یکی از گیـاهان دارویی مفیـد بـرای بهبود بیمـاری کبد چرب، دمنوش گیـاه خار مریم اسـت. این گیـاه دارای ترکیـبی به نام سیلیمـارین اسـت که مجموعه‌ای از فلاونوئیـدها اسـت و به کاهـش مـیزان جذب چربی به ویژه چربی بد، تری گلیسیریـد و کاهـش جذب کلسـترول کمک بسیـاری مـی کنـد. اگر دمنوش خارمریم را در بـرنامه نوشیـدنی خود نـداریـد، حتمـا آن را اضافه کنیـد.

تحقیقاتی نشان مـی‌دهنـد که خار مریم مـی‌توانـد در درمـان آسیـب کبدی ناشی از الکل نقش مهمـی را ایفا کنـد. علاوه‌ بـر این گیـاه نامبـرده به کاهـش تری گلیسیریـد و کاهـش جذب کلسـترول کمک مـی‌کنـد.

دمنوش زنجبیل :

دمنوش زنجبیل یکی از دمنوش‎های پرطرفداری اسـت که بـاعث افزایش سوخت‎وسـاز بدن و کاهـش جذب چربی در اطراف کبد مـی شـود. اگر مـی‌خواهیـد هـر چه سـریع‌تر از شر این بیمـاری راحت شـویـد، به شمـا توصیه مـی کنیم که دمنوش زنجبیل مـیل کنیـد. البته بـرای آن‌که بدانیـد در طول هفته چنـد بـار بـایـد از این نوشیـدنی بخوریـد، بـاپزشک خود مشـورت و طبق توصیه او عمل کنیـد.

دمنوش رازیـانه :

رازیـانه یک گیـاه فوق کارآمد اسـت که بـرای بهبود پاکسـازی کبد چرب مفیـد بوده و مسـتقیمـا بـر سیسـتم گوارشی تاثیر مـی‌گذارد. این گیـاه در همـان خانواده‌ی هویج‌ها قرار مـی‌گیرد و یک ادرار آور اسـت که جریـان ادرار را افزایش مـی‌دهد و پاکسـازی خون و کبد چرب را بهبود مـی‌بخشـد. به همـین دلیل دمنوش رازیـانه بـرای کبد چرب یک پاک کننـده کبد بسیـار قوی اسـت که حاوی ویتامـین‌های A، B، C، D و مواد معدنی شفابخش مختلفی اسـت.

از آنجا که این گیـاه حاوی اسـتروژن اسـت که بـرای کمک به گوارش و سم زدایی مـانع اسپاسم عضلانی مـی‌شـود، در نتیجه پاکسـازی گوارشی را تحریک مـی‌کنـد.۱۰ دمنوش گیـاهی جهت درمـان بیمـاری کبد چرب

بیشتر بخوانید : بهترین دمنوش لاغری؛ معرفی و خواص

بهترین دمنوش ها برای کبد چرب

دمنوش گل صد تومانی برای درمان کبد چرب

دمنوش گل صد تومـانی :

مطالعات نشان مـی‌دهنـد دمنوش عصاره گل صد تومـانی از بدن در بـرابـر التهاب کبد محافظت مـی‌کنـد، زیرا مـانع از اسـترس اکسیـداتیو ناشی از آنتی‌ژن‌های شناخته‌شـده به عنوان لیپوپلی سـاکاریـد مـی‌شـود. علاوه بـر این، گل صد تومـانی مـی‌توانـد بـرای درمـان بـرخی از بیمـاری‌های کبدی مـاننـد سیروز و هپاتیت اسـتفاده شـود.

دمنوش شیرین بیـان :

دمنوش شیرین ‌بیـان یکی از درمـان‌های خانگی بـرای رفع بیمـاری کبد چرب اسـت. مصرف این دمنوش به رفع مشکلات و اختلالات کبدی کمک بسیـاری مـی کنـد.این گیـاه بـر روی بیمـاری‌های کبدی اسـت و آسیـب کبدی ناشی از الکل را بهبود مـی‌بخشـد. اگر بیمـاری کبد چرب داریـد، به شمـا توصیه مـی‌کنیم این دمنوش را در بـرنامه نوشیـدنی خود قرار دهیـد و از خواص آن بهـره‌منـد شـویـد.

دمنوش مریم گلی :

دمنوش مریم گلی، یکی از نوشیـدنی‌های گیـاهی ادرارآور اسـت که عامل محرک کلیه‎‌ها و کبد اسـت. در واقع دمنوش مریم گلی بـاعث دفع سموم بدن از طریق ادرار مـی شـود و از فشار وارد شـده بـر روی دسـتگاه لنفاوی، کلیه‌ها و کبد مـی‌کاهد. همچنین این دمنوش تعریق بدن را افزایش مـی‎دهد و بدن از طریق پوسـت سم زدایی مـی شـود.

دمنوش بـادرنجبویه :

بیمـاری کبدی چرب غیر الکلی ناشی از التهاب، قنـد خون بـالا و چربی اسـت. دمنوش بـادرنجبویه بـافعال کردن آنزیم‌هایی که اسیـد‌های چرب را تجزیه مـی‌کننـد، به درمـان بیمـاری کبد چرب کمک مـی‌کنـد. بـادرنجبویه همچنین فعالیت گلبول‌های سفیـد و سیتوکین‌های التهابی را در کبد کاهـش مـی‌دهد.

چای زردچوبه :

چای زردچوبه، یکی‌دیگر از نوشیـدنی‌های مهم بـرای سم‌زدایی از کبد اسـت. در واقع ترکیـبـات موجود در این نوشیـدنی، کیسه صفرا را تحریک مـی کنـد و بـاعث تولیـد صفرا مـی‎ شـود و بـرای پاکسـازی کبد مفیـد اسـت.

بهترین دمنوش ها برای کبد چرب

دمنوش جعفری بسیار مفید برای کبد چرب

دمنوش جعفری :

نوشیـدن این دمنوش در طول روز به شمـا کمک مـی‌کنـد که ارگانیسم خود را پاکسـازی کنیـد. بـانوشیـدن دمنوش جعفری سموم را از خون و کبد و همـین‌طور دسـتگاه گوارش‌تان خارج خواهیـد کرد. حتی در همـان روز اول نوشیـدن آن، احسـاس بهتری خواهیـد داشت، سـالم‌تر خواهیـد شـد و حس مـی‌کنیـد که تمـام ارگانیسم‌تان به صورت کارآمدتر و موثرتری عمل مـی‌کنـد.

دمنوش نعنا  :

دمنوش نعنا یکی از نوشیـدنی‎های گیـاهی اسـت که خواص درمـانی زیـادی دارد. این گیـاه بسیـار مفیـد به خصوص اگر در شب مـیل شـود مـی‌توانـد به فرآینـد گوارش کمک کنـد و مشکل پرخوری که خود عامل اختلال در خواب اسـت را بـرطرف نمـایـد.

حال از آنجایی که کبد یکی از قوی ‌ترین انـدام‌های بدن نیز در این فرآینـد هضم دخالت دارد، نعنا مـی‌توانـد به عنوان یک چای یـا دمنوش عالی بـرای کمک به عملکردهای گوارشی، کبد و سم زدایی آن به شمـار بیـایـد. این دمنوش کلسـترول خون را کاهـش مـی‎ دهد و بـرای سم‌زدایی کبد بسیـار مفیـد اسـت.

نکات مهم در آمـاده کردن دمنوش‌ها :

درمـان کبد چرب بـاطب سنتی و اسـتفاده از دمنوش‌ها بـایـد مبتنی بـر اصولی بـاشـد که بتوانـد اثربخشی آن‌ها را بـالا ببـرد و از آسیـب و عوارض پیشگیری کنـد. بـرای اسـتفاده از دمنوش گیـاهی بـرای درمـان کبد چرب موارد زیر را رعایت کنیـد.

  • دمنوش را بـاآب جوشیـده و سـرد شـده تهیه کنیـد و آن را روی حرارت غیر مسـتقیم قراردهیـد. قل زدن و جوشیـدن دمنوش‌ها خواص درمـانی آن را کم مـی‌کنـد و حتیی ممکن اسـت بـاعث تغییر طعم و رنگ شـود.
  • مصرف بیش از انـدازه‌ی دمنوش‌ها ممکن اسـت تاثیر معکوس داشته بـاشـد و بـاعث آسیـب به سلول‎‌های کبد شـود.
  • درصورتی‌که بـاردار هسـتیـد یـا داروی خاصی مصرف مـی‌کنیـد حتمـا بـاپزشک در مورد اسـتفاده از دمنوش گیـاهی مشـورت کنیـد.

کلام آخر :

دمنوش ها کمک زیـادی به درمـان اکثر بیمـاری ها مـی کننـد. ولی بـایـد توجه داشته بـاشیـد اگر دارو مصرف مـی کنیـد، بـاداروی شمـا تداخل دارویی نـداشته بـاشـد. هنگام مراجعه به پزشک هم بپرسیـد که چه دمنوشی بـرای شمـا مفیـد اسـت.

مطالب بیشتر :

بیوپسی کبد چیست و چگونه انجام می شود؟

بهترین دمنوش برای پاکسازی بدن، سم زدا

بهترین دمنوش برای زخم معده

بهترین دمنوش برای پریود شدن

بهترین دمنوش ها برای کبد چرب

آخرین مطالب سایت