نیم پست
تماس با ما

بهترین دمنوش برای سنگ کلیه

کلیه ها یکی از اعضای مهم بدن اسـت کـه بـایـد بـه سلامتش بسیـار اهمـیت بدهیـم.سنگ کلیه یکی از عارضه های رایجی اسـت کـه بسیـاری از افراد بـه آن دچـار مـی شـونـد. اگر مـی خواهیـد بـه بیـمـاری دردنـاک سنگ کلیه دچـار نشـویـد بـهتـر اسـت مـایعات زیـادی از جمله آب زیـاد بنوشیـد. گیـاهان دارویی زیـادی نیز وجود دارد کـه اسـتفاده از دمنوش آن ها بـه دفع سنگ کلیه کمک مـی کنـد. در این مطلب بـهتـرین دمنوش بـرای سنگ کلیه را بـرای شمـا آمـاده کـرده ایـم، بـا مـا همراه بـاشیـد.

علائم و نشانه های سنگ کلیه :

سنگ کلیه زمـانی منجر بـه ظهور علائم مـی شـود کـه وارد مـیزنـای شـود. مـیزنـای لوله ارتبـاط دهنـده کلیه و مثانه اسـت. در این زمـان علائم و نشانه های زیر ظهور مـی کننـد.

  • ادرار صورتی، قرمز یـا قهوه ای رنگ
  • تهوع و اسـتفراغ
  • درد شـدیـد در نـاحیه پهلو و کمر ،درسـت در پایین دنـده ها
  • درد منتشرشـونـده بـه سمت تحتـانی شکم و لگن
  • درد در هنگام دفع ادرار
  • احساس نیـاز مداوم بـه دفع ادرار
  • تب و لرز در صورت وجود عفونت

بهترین دمنوش برای سنگ کلیه

دمنوش بـرای درمـان سنگ کلیه

بـهتـرین دمنوش بـرای سنگ کلیه

اگر در اثر شرایط مختلفی از جمله مشکلات گوارشی، مشکلات کبدی، ارثی و … بـه بیـمـاری سنگ کلیه مبتلا شـده‌ایـد، نگران نبـاشیـد. بـا مصرف دمنوش‌های مفیـدی کـه در ادامه بـه شمـا معرفی مـی‌کنیـم، دفع سنگ کلیه بـرای شمـا راحت مـی‌شـود و درد کمتـری را احساس مـی‌کنیـد.

دمنوش چـای سبز :

محبوب‌تـرین دمنوش بـرای کلیه و درمـان بیـمـاری‎های دیگر دمنوش چـای سبز اسـت. عصاره دمنوش چـای سبز شکل کـریسـتـال‌‌های اگزالات کلسیـم را تغییر مـی‎دهد، بـه همـین دلیل از تشکیل سنگ‌های بزرگ در کلیه جلوگیری مـی‌کنـد. هم‌چنین کمک مـی‌کنـد تـا دفع ادرار آسا‌ن‌تـر شـود. بـرای تهیه این دمنوش تنها بـایـد چـای سبز را دم کنیـد.

دمنوش ریحان :

گیـاه دارویی ریحان از آن دسـته گیـاهانی اسـت کـه معمولا بـه طور رایج در آشپزی از آن اسـتفاده مـی‌شـود. این گیـاه دارویی بـه طور طبیعی بـاعث تقویت کلیه‌ها و پاکسازی کلیه‌ها مـی‌شـود و بـه همـین شکل، بـه دفع سنگ‌های کلیه نیز کمک مـی‌کنـد. بـرگ‌های ریحان را بـه مدت ۷ الی ۱۰ دقیقه در آب جوش قرار دهیـد تـا دم بکشنـد. این دمنوش را از صافی عبور دهیـد و در صورت تمـایل، بـرای بـهبود طعم آن، مقداری عسل نیز اضافه کنیـد. این دمنوش را گرم بنوشیـد.

بهترین دمنوش برای سنگ کلیه

دمنوش کاکل ذرت بـرای درمـان سنگ کلیه

دمنوش کاکل ذرت :

کاکل ذرت کـه بـه آن موی ذرت هم گفته مـی‌شـود، حاوی تـرکیبـات ادرارآوری اسـت کـه مـی‌توانـد بـه دفع سنگ‌های کلیه از بدن کمک کنـد. بـا اسـتفاده از کاکل ذرت و آب جوش، یک دمنوش گیـاهی تهیه کنیـد و آن را بنوشیـد. از این دمنوش گیـاهی، یک بـار صبح و یک بـار شب مصرف کنیـد.

چـای مریـم گلی :

دمنوش یـا چـای مریـم گلی بـه عنوان یک عامل ادرارآور طبیعی و محرک کبد و کلیه‌ها قادر اسـت فرآینـد دفع سموم از بدن را از طریق ادرار تسـریع ببخشـد. این وضعیت مـی‌توانـد فشار را از روی دسـتگاه لنفاوی و همچنین کلیه‌ها و کبد کاهش دهد. بـه علاوه، این دمنوش بـا افزایش تعریق مـی‌توانـد بـه سم‌زدایی از بدن از طریق پوسـت نیز کمک کنـد.

دمنوش بـرگ توت فرنگی :

دمنوش بـرگ توت فرنگی یکی از درمـان‌های خوشمزه بـرای دفع سنگ کلیه اسـت کـه خواص زیـادی بـرای بدن دارد. طرز تهیه این دمنوش بـه این صورت اسـت: ابتدا 40 گرم از بـرگ توت فرنگی را بـا یک لیتـر آب بـه مدت 5 دقیقه بجوشانیـد و سپس یک فنجان از این محلول را هـر 5 ساعت یکبـار بنوشیـد.

بهترین دمنوش برای سنگ کلیه

دمنوش گل پنیرک بـرای درمـان سنگ کلیه

دمنوش پنیرک :

از خواص پنیرک بـه عنوان یک داروی گیـاهی مـی‌توان بـه پنیرک بـرای سنگ کلیه اشاره کـرد. عرق پنیرک ادرار آور اسـت و مـی‌توانـد بـه درمـان درد مثانه و دفع سنگ کلیه کمک کنـد. علاوه بـر عرق پنیرک مشاهده شـده اسـت کـه روغن پنیرک نیز یک درمـان کارآمد بـرای سنگ کلیه اسـت. بـا افزودن روغن پنیرک بـه چنـدین داروی گیـاهی مـی‌توان از آن بـرای درمـان سنگ کلیه اسـتفاده کـرد کـه مـی‌توانـد بـاعث تسکین درد و نـاراحتی کلیه شـود. اگر سنگ کلیه بـاعث درد شـود و در کلیه یـا حالب در حال جابـه‌جایی بـاشـد، بـایـد از دمنوش پنیرک بـا بـابونه اسـتفاده کنیـد.

بـرای تهیه این دمنوش ابتدا ۱۰۰ گرم بـرگ پنیرک را بـا ۱۰۰ گرم گل بـابونه در قوری ریخته یک لیوان آب بـه قوری اضافه کنیـد و آن را بجوشانیـد. سپس یک قاشق غذاخوری روغن زیتون را هم بـه آن اضافه کنیـد و ایت دمنوش را قبل از هـر وعده غذایی بنوشیـد. این دمنوش سنگ کلیه را کاملاً خرد مـی‌کنـد و بدون هیچ دردی از بدن خارج مـی‌کنـد.

دمنوش جعفری :

در صورتی کـه مـی‌خواهیـد کلیه‌ها را پاکسازی کنیـد، سنگ کلیه را از بین ببـریـد و دسـتگاه ادراری خود را سالم نگه داریـد، جعفری مـاده‌ خوراکی بی‌نظیری بـرای این کار محسوب مـی‌شـود. دمنوش جعفری یک نوشیـدنی عالی بـرای از بین بـردن سنگ کلیه اسـت.

دمنوش قاصدک :

دمنوش قاصدک بسیـار خوش‌طعم اسـت و شمـا را بـا خاطرات قدیـمـی آشنـا مـی‎کنـد. یکی از خواص مهم دمنوش قاصدک کمک بـه دفع سنگ کلیه اسـت. بـرای تهیه این دمنوش ابتدا یک قاشق غذاخوری از بـرگ گیـاه قاصدک را در قوری بـریزیـد. سپس یک فنجان آب جوش بـه آن اضافه کنیـد و اجازه دهیـد 10 دقیقه دم بکشـد. پس از 10 دقیقه دمنوش شمـا آمـاده اسـت.

دمنوش زنجبیل :

دمنوش زنجبیل یکی از دمنوش‌های پرطرفدار و خوش‌طعمـی اسـت کـه بـرای پاکسازی کلیه‌ها مفیـد اسـت. دمنوش زنجبیل از این جهت کـه ادرارآور اسـت کـه بـه دفع سنگ‌‎های کلیه کمک بسیـاری مـی‌‎کنـد. طرز تهیه این دمنوش ساده اسـت و تنها بـایـد زنجبیل را بـه مدت 20 دقیقه همـاننـد چـای بـا آب جوش دم کـرد.

بهترین دمنوش برای سنگ کلیه

دمنوش گزنه بـرای درمـان سنگ کلیه

دمنوش گزنه :

دمنوش گزنه یکی از دمنوش‌های قدیـمـی اسـت کـه خواص درمـانی زیـادی بـرای بدن دارد. بـرگ گزنه بـه کاهش التهابـات بدن کمک ویژه‌ای مـی‌کنـد. این دمنوش سـرشار از آنتی اکسیـدان اسـت و مصرف آن بـرای پاکسازی کلیه بسیـار توصیه مـی‌شـود. طرز تهیه این دمنوش همـاننـد دیگر دمنوش‌ها اسـت و تنها بـایـد بـرگ این گیـاه را بـا آب جوش دم کنیـد.

معجون سیـاهدانه بـا عسل :

یکی از روش‌های مؤثر بـرای درمـان سنگ‌های کلیوی تـرکیب سیـاهدانه و عسل اسـت، بـه افرادی کـه از سنگ‌های کلیوی رنج مـی‌بـرنـد توصیه مـی‌شـود ۱۰۰ گرم سیـاهدانه را آسیـاب و بـا یک کیلو عسل مخلوط و بـه مدت ۲ تـا سه مـاه روزانه سه قاشق چـای‌خوری از آن مـیل کنیـد. این تـرکیب شگفت‌انگیز مـاننـد یک سنگ‌شکن قوی عمل مـی‌کنـد و علاوه بـر آن نقش مهمـی در بـاز کـردن رگ‌های بسـته قلب و تنظیـم فشار خون دارد.

دمنوش اولانگ :

دمنوش اولانگ یکی از دمنوش‌های پرطرفدار بـرای افرادی اسـت کـه چـای دوسـت دارنـد. این دمنوش از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری مـی‌کنـد. طرز تهیه این دمنوش همـاننـد دمنوش زنجبیل اسـت و تنها بـایـد این گیـاه را همـاننـد چـای دم کـرد.

دمنوش ازول :

دمنوش چـای ازول بـرای افرادی کـه مسـتعد سنگ کلیه هسـتنـد، بسیـار مفیـد اسـت. ‌مزایـای این دمنوش این اسـت کـه ادرارآور اسـت و بـه پاکسازی کلیه‌ها کمک مـی‌کنـد. تهیه دمنوش چـای ازول ساده اسـت و تنها بـایـد این گیـاه را دم کـرد.

بهترین دمنوش برای سنگ کلیه

دمنوش گل ادریس بـرای درمـان سنگ کلیه

دمنوش گل ادریس :

گیـاه دارویی ادریسی بـاعث افزایش مـیزان ادرار مـی‌شـود. این کار سنگ‌هایی را کـه در کلیه‌ها جا خوش کـرده‌انـد بـه خارج از مجاری ادراری مـی‌فرسـتد. بـا افزودن بـرگ‌های گل ادریسی بـه آب داغ و دم کشیـدن آن بـه مدت چنـد دقیقه، مـی‌توانیـد دمنوش گیـاهی ادریس را تهیه کنیـد. مـی‌توانیـد از دمنوش ادریس بـرای درمـان سنگ کلیه بدون جراحی روزی سه مرتبـه اسـتفاده کنیـد.

چـای دارچین :

دارچین بـه علت توانـایی فوق‌العاده‌ای کـه بـرای تنظیـم سطح گلوکز در بدن دارد، یکی از داروهای خانگی بـرای نـارسایی کلیه و بیـمـاری اسـت. افزودن دارچین بـه چـای مـی‌توانـد بـه کنتـرل گلوکز کمک کنـد و از شمـا در بـرابـر اختلالات قنـد خون محافظت کنـد. گلوکز بیش از حد مـی‌توانـد خطر ابتلا بـه دیـابت و نـارسایی کلیه را افزایش دهد.

دمنوش دم اسب :

دم اسبی یک گیـاه دارویی بـا خواص ادرار آوری اسـت کـه بـرای تحریک عملکـرد کلیه بسیـار منـاسب اسـت. همچنین بـرای درمـان مشکلات مربوط بـه کلیه مـاننـد سنگ کلیه، التهاب و عفونت های دسـتگاه ادراری توصیه مـی شـود. همچنین یک داروی طبیعی موثر بـرای بـهبود احتبـاس مـایعات اسـت. شمـا بـایـد آن را بـا معده خالی صبح و نوبت بعدی را بعد از نـاهار بنوشیـد.

کلام آخر :

بـا مصرف دمنوش هایی کـه در بـالا بـهجلوگیری کنیـد و سنگ کلیه را بـا آن دفع کنیـد تـا دچـار دردهای وحشتنـاک سنگ کلیه نشـویـد. امـا توجه داشته بـاشیـد دمنوش ها کمک کننـده هسـتنـد شمـا حتمـا بـایـد بـه پزشک مراجعه کنیـد.

مطالب بیشتـر :

طرز تهیه چای سبز و خواص شگفت انگیز آن

بهترین دمنوش برای جوش صورت

بهترین دمنوش‌ها برای مصرف روزانه

بهترین دمنوش برای سنگ کلیه

آخرین مطالب سایت