نیم پست
تماس با ما

بهترین دمنوش برای آنفولانزا

اگر احسـاس کردیـد کـه گلویتـان درد مـی کنـد یـا احسـاس سوزش بینی و گلو درد داریـد فرصت را غنیمت بشمـاریـد و سریعا یک دمنوش عالی برای خودتـان درسـت کنیـد. دمنوش ها برای جلوگیری از بیمـاری آنفولانزا بسیـار موثر هسـتنـد. بـا مصرف دمنوش شمـا سیسـتم ایمنی بدن خود را تقویت مـی کنیـد و زودتـر حالتـان بـهبود مـیـابد. در این مقاله بـهتـرین دمنوش برای آنفولانزا را بـه شمـا معرفی خواهیم کرد، بـا مـا همراه بـاشیـد.

بهترین دمنوش برای آنفولانزا

دمنوش بابونه بسار مفید برای درمان آنفولانزا

چـای بـابونه :

یکی از راه‌های درمـان آنفولانزا جدیـد و فصلی تقویت سیسـتم ایمنی بدن اسـت.. یک دمنوش خوشبو و سرشار از آنتـی‌اکسیـدان کـه هم سیسـتم ایمنی بدن را تقویت مـی‌کنـد و هم آرام‌بخش و خواب‌آورنـد. بـابونه دمنوش منـاسبی برای پیشگیری از سرمـاخوردگی و موج دوم آنفولانزا جدیـد و فصلی اسـت. در یک تحقیق بر روی ۸۰ زن، آن‌هایی کـه بـه مدت دو هفته «چـای بـابونه» مصرف کرده بودنـد هم کیفیت خواب‌شان بـهتـر شـده و هم مـیزان افسردگی در آن‌ها کاهش پیـدا کرده بود. چـای بـابونه سرشار از آنتـی‌اکسیـدان اسـت و تـاثیر مثبتـی روی عملکرد کبد دارد.

دمنوش اسطوخودوس :

پگیـاه دارویی اسطوخودوس اگر همراه بـا پونه، آویشن و نعنـا دم شـود برای درمـان سرمـاخوردگی بسیـار مؤثر اسـت، این گیـاه بـا داشتن خواص ضد درد و تسکین دهنـده سرفه‌ های خشک بـه بـهبودی بیمـاری کمک مـی‌ کنـد.

دمنوش زنجبیل :

یکی از محبوب‌تـرین دمنوش‌ها برای کم کردن وزن و لاغری. «دمنوش زنجبیل» یک نوشیـدنی تنـد مزه و سرشار از خاصیت و آنتـی‌اکسیـدان اسـت. نوشیـدنی گرم زنجبیل حالت تهوع را بـه خصوص در زنـان بـاردار درمـان مـی‌کنـد و یکی از بـهتـرین درمـان‌های طبیعی برای کاهش سلول‌های سرطانی در سرطان پوسـت اسـت. دمنوش زنجبیل دردهای دوران قائدگی را در زنـان کاهش مـی‌دهد و برای افراد مبتلا بـه دیـابت یک نوشیـدنی مفیـد اسـت.

برای درسـت کردن این دمنوش منـاسب سرمـاخوردگی کافی اسـت یک تکـه زنجبیل تـازه را در آب جوش بینـدازیـد و ده دقیقه صبر کنیـد تـا دم بکشـد. برای کمتـر کردن طعم تنـدی آن مـی‌توانیـد یک پر لیمو یـا پرتقال خشک، کمـی لیموعمـانی یـا چنـد قطره آب لیموتـرش تـازه و کمـی عسل طبیعی اضافه کنیـد. دمنوش زنحبیل بـه خاطر خاصیت آنتـی‌اکسیـدانی کـه دارد یک نوشیـدنی منـاسب برای پیشگیری از سرمـاخوردگی و آنفولانزا جدیـد و فصلی اسـت.

بهترین دمنوش برای آنفولانزا

دمنوش اکیناسه کمک کننده به درمان آنفولانزا

دمنوش اکینـاسه یـا سرخارگل :

تحقیقات نشان مـی دهنـد کـه اکینـاسه مـی توانـد در برابر سرمـاخوردگی و سوزش از بدن دفاع کنـد. در حقیقت اکینـاسه التهاب در بدن کـه هنگام بروز سرمـاخوردگی و آنفولانزا بـه وجود مـی آیـد را کاهش مـی دهد. بـا این حال شمـا بـایـد بـه یـاد داشته بـاشیـد تـا اولین علائم عفونت ویروسی را مشاهده کردیـد از این دمنوش اسـتفاده کنیـد. این گیـاه یک درمـان روزانه مـاننـد بـابونه و آویشن برای تقویت سیسـتم ایمنی نیسـت و فقط در صورت مشاهده علائم سرمـاخوردگی و آنفولانزا آن را مصرف کنیـد. فقط بـه دلیل برخی از آلرژی ها بـهتـر اسـت پیش از مصرف از حسـاسیت یـا عدم حسـاسیت خود بـه این گیـاه مطمئن شـویـد.

دمنوش آویشن :

آویشن یکی دیگر از دمنوش‌های گیـاهی مفیـد برای مبـارزه و تقویت بدن در برابر سرمـاخوردگی و آنفلوانزا اسـت. برای تهیه آن کافیسـت یک قاشق چـای خوری برگ آویشن تـازه بـه آب جوش اضافه کنیـد و خیـال‌تـان هم از مصرف روزانه آن راحت بـاشـد، زیرا هیچگونه عوارض جانبی نـدارد.

مصرف دمنوش آویشن بـه هضم غذا، رفع درد شکم و نفخ کمک بسزایی مـی‌کنـد. ویروس سرمـاخوردگی را بـا مصرف دمنوش آویشن ضربـه‌فنی کنیـد. آویشن ضد سرفه، خلط آور و در درمـان برونشیت و آسم موثر اسـت. اسـتفاده از دمنوش آویشن، سیـاه سرفه و التهاب دسـتگاه تنفس فوقانی را رفع مـی‌کنـد.

دمنوش گشنیز :

از برگ‌ های خشک شـده گشنیز 3 قاشق در 2 الی 3 فنجان آب جوش ریخته و اجازه دهیـد تـا 15 دقیقه دم بکشـد، از این دم‌نوش هفته‌ای 3 الی 4 اسـتکان مـیل کنیـد.

بهترین دمنوش برای آنفولانزا

دمنوش چهار گل مفید برای آنفولانزا

دمنوش چهارگل :

یکی از بـهتـرین دمنوش های منـاسب برای درمـان سرمـاخوردگی و گلو درد چهار گل اسـت کـه در طب سنتـی توصیه مـی‌ شـود، این دمنوش از تـرکیب گیـاهانی مـاننـد گل ختمـی، آویشن شیرازی، گل پنیرک و اسطوخدوس و دانه‌ های عنـاب درسـت شـده اسـت.

دمنوش ریشه شیرین بیـان :

ریشه شیرین بیـان برای درمـان گلودرد بسیـار مفیـد اسـت و برای تهیه این دمنوش کافیسـت این ریشه ها را در مقدار کم بـه آب جوش اضافه کنیـد و چنـد دقیقه اجازه دهیـد دم بکشـد. مـیزان بیش از حد این گیـاه ممکن اسـت خطرنـاک بـاشـد بـه ویژه اگر دچـار بیمـاری خاصی بـاشیـد و یـا در شرایط پزشکی خاصی بـه سر ببریـد بنـابراین لازم اسـت حتمـا برای تعیین دوز منـاسب مصرف بـا پزشک مشـورت نمـاییـد.

دمنوش گرم بـا عسل و لیمو :

اگر سرمـا خورده‌ایـد، اولین چیزی کـه مـی‌توانیـد درسـت کنیـد یک دمنوش سرمـاخوردگی سیـاه یـا سبز نسبتـا کمرنگ اسـت کـه بـه آن یک قاشق چـایخوری عسل و یکی دو تکـه لیمو تـرش اضافه کرده بـاشیـد. این نکته حائز اهمـیت اسـت کـه برای حفظ مواد مغذی موجود در عسل و لیمو نبـایـد آن‌ها را بـه آب داغ اضافه کنیـد.

بهترین دمنوش برای آنفولانزا

دمنوش اکالیپتوس برای درمان آنفولانزا

دمنوش اکالیپتوس :

اکالیپتوس یک گیـاه اسـتـرالیـایی اسـت کـه مـی توانـد علائم سرمـاخوردگی و آنفولانزا را کاهش دهد. قبـایل بومـی از چـای تهیه شـده بـا برگ های اکالیپتوس، تب را درمـان مـی کردنـد. اکالیپتوس همچنین یک تـرکیب شیمـیـایی دارد کـه خلط و تـراکم قفسه سینه را کاهش مـی دهد. این مـاده شیمـیـایی مـی توانـد بـاعث نـابودی ویروس آنفولانزا هم بشـود. قبل از مصرف این دمنوش بـا پزشک مشـورت کنیـد زیرا در مواردی نـادر برگ های این گیـاه ممکن اسـت بـاعث خارش پوسـت شـود.

دمنوش داغ پرتقال خونی :

از این نوشیـدنی پرتقالی داغ بنوشیـد تـا بتوانیـد از گرمـای حیرت‌انگیز و تسکین دهنـده‌ی آن بـهـره‌منـد شـویـد. برای درسـت کردن آن کافی اسـت یک برش از پرتقالی خونی را داخل لیوان چـای داغ خود بینـدازیـد یـا اینکـه داخل قوری بینـدازیـد و کمـی دارچین هم بـه آن اضافه کنیـد و بگذاریـد خوب دم بکشـد. پس از دم کشیـدن مـی‌توانیـد از آن بنوشیـد تـا بـه رفع سرمـاخوردگی‌و آنفولانزا کمک کنـد.

برگ چـای سفیـد :

برگ چـای سفیـد هم مـاننـد برگ چـای سبز مـی توانـد بـاکتـری های بیمـاری زا در بدن را از بین ببرد. همچنین دارای آنتـی اکسیـدان هاییسـت کـه سیسـتم ایمنی بدن را تقویت کرده و مبـارزه قدرتمنـدی علیه سرمـاخوردگی و آنفلوانزا انجام مـی دهنـد. علاوه بر این برای پوسـت هم مفیـدنـد و مزایـای ضد پیری دارنـد. مصرف چـای سفیـد هنگام سرمـاخوردگی و آنفولانزا مـی توانـد علائم این بیمـاری ها را بـه طرز چشمگیری کاهش دهد.

دمنوش بـادرنجبویه :

یک نوشیـدنی ملایم بـا طعم و عطر لیمو کـه خواص درمـانی فراوانی دارد و در طب اسلامـی هم بسیـار توصیه شـده اسـت. «دمنوش بـادرنجبویه» سرشار از انواع آنتـی‌اکسیـدان اسـت و در بـهبود سلامت قلب و پوسـت و نیز تمدد اعصاب و کاهش اسـتـرس موثر اسـت. شایـد برای‌تـان جالب بـاشـد کـه بدانیـد براسـاس نتـایج یک تحقیق، نوشیـدن دمنوش بـادرنجبویه در کاهش اسـتـرس، بـهبود حافظه و افزایش مهارت‌های پیشرفته ریـاضی هم تـاثیر دارد.

دمنوش غنچه گل محمدی :

دمنوش گل محمدی، دمنوش گل سرخ و دمنوش گل رز همه نـام یک نوشیـدنی مفیـد و شفابخش هسـتنـد. این دمنوش سنتـی و قدیمـی سرشار از ویتـامـین C و انواع آنتـی‌اکسیـدان اسـت. خواص ضد‌التهاب آن دردهای مفاصل را کاهش مـی‌دهد و تـاثیر مثبتـی در سلامت و جوانسـازی پوسـت و مقابله بـا پیری پوسـت، درمـان جوش و آکنه و سیـاهی دور چشم و نیز آب شـدن چربی‌های شکمـی دارد. دمنوش گل‌ محمدی یک نوشیـدنی مفیـد برای تسکین دردهای قائدگی، درمـان یبوسـت و اسهال و نیز درمـان سرمـاخوردگی و سرفه اسـت.

بهترین دمنوش برای آنفولانزا

دمنوش گل میخک برای آنفولانزا

دمنوش گل مـیخک :

این دمنوش ادرار آور اسـت و گرفتگی ریه را برطرف مـی کنـد. دمنوش مـیخک مـی توانـد سینوس ها را بـاز کنـد تـا بتوانیـد راحت تـر نفس بکشیـد. برای تهیه دمنوش مـیخک مـی توانیـد از یک چـاشنی شیرین و تنـد هم در کنـار آن اسـتفاده کنیـد.

مریم گلی :

یک دمنوش مفیـد برای درمـان گلودرد و منـاسب درمـان سرمـاخوردگی و البته سلامت مغز و پیشگیری از آلزایمر. دمنوش مریم گلی هم عملکرد حافظه را بـهبود مـی‌بخشـد و هم در سلامت قلب و عروق و روده بزرگ موثر اسـت.

دمنوش چـای نعنـاع :

در دمنوش «چـای نعنـاع» از چـای خبری نیسـت و شمـا قرار اسـت برگ‌های تـازه دم‌کشیـده نعنـا در آب جوش را بـه عنوان یک دمنوش منـاسب سرمـاخوردگی مـیل کنیـد. دمنوش نعنـاع یکی از بـهتـرین نوشیـدنی‌ها برای یک خواب راحت شبـانه اسـت، پس بـهتـر اسـت قبل از رفتن بـه رختخواب یک فنجان چـای نعنـا بنوشیـد. بوی خوش نعنـا این دمنوش را بـه یکی از محبوب‌تـرین نوشیـدنی‌های گرم در سرتـاسر جهان تبدیل کرده اسـت.

در طب بـاسـتـان از نعنـا برای آرام کردن درد و مشکلات معده اسـتفاده مـی‌شـد کـه این رسم درمـانی هنوز هم پابرجاسـت.علاوه بر این نعنـا یک مـاده شفابخش و مفیـد برای پایین آوردن تب و کم کردن التهاب اسـت. چـای نعنـا حالت تهوع و اسـتفراغ و دل‌آشـوبـه را کاهش داده و در زمـان سرمـاخوردگی و آنفولانزا درد و التهاب گلو را کم مـی‌کنـد

دمنوش برگ زیتون :

تهیه این چـای بسیـار سـاده اسـت. شمـا مـی توانیـد عصاره، پودر یـا برگ های خشک شـده آن را خریـداری نمـاییـد و در صورتـی کـه سم پاشی و آفت کشی نشـده بـاشنـد از آنها اسـتفاده کنیـد. بـا یک قاشق چـای خوری برگ خشک شـده آن مـی توانیـد چـای تهیه کنیـد امـا حتمـا بـا عسل آن را شیرین کنیـد زیرا طعم بسیـار تلخی دارد.
چـای برگ زیتون بـه انـدازه ای قوی اسـت کـه بـه جای داروهای شیمـیـایی اسـتفاده شـود و فشارخون را کاهش دهد. بنـابراین از موارد منع مصرف آن آگاه بـاشیـد زیرا ممکن اسـت بدن را تحت تـاثیر قرار دهد.

دمنوش گزنه، سنبل الطیب و قاصدک :

بـا برگ های خشک یـا تـازه این گیـاهان چـای تهیه کنیـد و بـا عسل بـه آن طعم دهیـد. دو فنجان در روز مـی توانـد علائم سرمـاخوردگی را کاهش دهد. اگر بـاردار هسـتـیـد از نوشیـدن این چـای خودداری کنیـد زیرا مـی توانـد رحم را تحریک کنـد. (برای همـین برای چرخه قاعدگی مفیـد اسـت.) همچنین ممکن اسـت آلرژی زا بـاشـد. در ضمن برای اجتنـاب از تحریکات معده پیش از نوشیـدن این چـای حتمـا یک لیوان بزرگ آب گرم بنوشیـد.

بهترین دمنوش برای آنفولانزا

چای رویبوس یک دمنوش عالی در درمان آنفولانزا

چای رویبوس :

یک دمنوش قرمز رنگ بـا اصالت آفریقایی کـه از جمله پرطرفدارتـرین نوشیـدنی‌های گرم در سرتـاسر دنیـاسـت و اتفاقا یک دمنوش منـاسب سرمـاخوردگی هم هسـت. برخی «چـای رویبوس» را اکسیر جوانی و دارویی برای لاغری مـی‌داننـد و برخی دیگر بـه خاطر خواص آرام‌بخش، ضد اسـتـرس، آنتـی‌اکسیـدان و ضد‌سرطانی کـه دارد آن را مـی‌پسنـدنـد. رنگ قرمز چـای رویبوس هم جذاب اسـت و هم اشتهاآور و البته از طعم و مزه بی‌نظیر آن هم نبـایـد گذشت. بـا این‌همه چـای رویبوس بیشتـر حکم یک دمنوش را دارد تـا چـای چون فاقد برخی ویژگی‌های چـای از جمله کافئین اسـت.

از دیگر خواص دمنوش رویبوس مـی‌توان بـه درمـان سردرد، ضد‌التهاب و ضد‌مـیکروب، ضد آکنه و شفاف‌کننـده پوسـت، ضد‌آلرژی و حسـاسیت و البته تقویت کننـده سیسـتم ایمنی بدن اسـت. نوشیـدنی گرم رویبوس کـه از یک بوته قرمز رنگ بـه دسـت مـی‌آیـد علیرغم طعم شیرینی طبیعی کـه دارد یک چربی‌سوز فوق‌العاده اسـت و متـابولیسم بدن و سوخت و سـاز را بـهبود مـی‌بخشـد.

 زمـان مراجعه بـه پزشک :

مدتـی زمـان نیـاز اسـت تـا سرمـاخوردگی یـا آنفولانزا بـهبود یـابد. بیشتـرِ سرمـاخوردگی‌ یـا آنفولانزا نـاشی از فعالیت ویروس‌ها هسـتنـد. در نتـیجه، پزشک نمـی‌توانـد کار خاصی انجام دهد و‌ صرفا داروهای بدون نسخه را برای کاهش علائم ‌تجویز مـی‌کنـد. بـا این حال، اگر علائم سرمـاخوردگی‌تـان بیش از ۳ هفته بـاقی مـانـد یـا علائم آن بعد از ۱۰ روز از شروع شـدت یـافت، بـهتـر اسـت بـه پزشک مراجعه بکنیـد.

برخی از علائمـی کـه بـا مشاهده آن بـایـد بـه پزشک مراجعه کرد عبـارت‌انـد از:

  • سختـی در بلع
  • تعریق و تب و لرز
  • سختـی در تنفس
  • سرفه‌های عمـیق و سخت
  • احسـاس فشار زیـاد در اطراف پیشانی
  • تب ۳۸٫۳ سـانتـی‌گراد یـا بیشتـر کـه بیش از ۲۴ سـاعت ادامه یـابد

کلام آخر :

اسـتفاده از دمنوش های بـالا براب رونـد بـهبودتـان بسیـار کارآمد اسـت. امـا فراموش نکنیـد کـه در مصرف دمنوش ها نیز نبـایـد زیـاده روی کنیـد. حتمـا بـا پزشک مشـورت کنیـد تـا بـا دارویتـان تداخل در مصرف نـداشته بـاشـد.

مطالب بیشتر :

خواص آویشن برای سرماخوردگی

بهترین دمنوش‌ها برای مصرف روزانه

بهترین دمنوش برای پریود شدن

بهترین دمنوش برای جوش صورت

بهترین دمنوش برای آنفولانزا

آخرین مطالب سایت