نیم پست
تماس با ما

با فرزند دروغگو چگونه رفتار کنیم؛ دلایل و راهکارها

دروغ گفتن کــودکان مشکل واقعا بزرگی است که والدین نمـی دانند چه رفتـار مناسبی در مـواجهه بـا این مشکل داشته بـاشند. دروغگــویی کــودکان سبب خشم، عصبـانیت و ناامـیـدی والدین آنهـا مـی شود که فــرزندشان این رفتـار را از خود نشان داده است. بهتر است ابتدا ریشه یابی کنیـد که چرا فــرزند دلبر شما این رفتـار را از خود نشان داده و سپس به دنبـال حل این مسئله بـاشیـد تـا دچار مشکل بزرگتر در آینده نشویـد. در این مقاله از ژاویز دربـاره بـا فــرزند دروغگــو چگــونه رفتـار کنیم توضیح داده ایم، بـا ما همراه بـاشیـد.

ریشه‌یابی و شناسایی منشا دروغگــویی کــودکان :

در رابطه بـا درمان دروغ گــویی کــودکان در وهله اول بـایـد به این فکر کنیـد که اصلا چرا کــودک معصوم شما دروغ مـی‌گــویـد؟ منشا دروغ‌هـای بسیاری از کــودکان خود والدین هستند؛ گاه والدین ناخواسته و به دلیل سبک فــرزندپروری نامناسب، دروغگــویی را در فــرزندشان ایجاد مـی‌کنند. بنابراین بـایـد بـا شناسایی علت‌هـا به رفع و اصلاح آن‌هـا بپردازیـد.

علت دروغگــویی کــودکان :

با فرزند دروغگو چگونه رفتار کنیم؛ دلایل و راهکارها

چرا کودکان دروغ می گویند

کــودکان برای جلوگیری از مشکل دروغ مـی‌گــویند :

بیشتر اوقات کــودکان برای جلوگیری از دردسر دروغ مـی‌گــویند. بگذاریـد بگــوییم آن‌هـا خودشان را پشت دروغ خود پنهـان کرده‌اند چون کاری کردند که نبـایـد انجام مـی‌دادند. شایـد آن‌هـا قانونی را زیر پا گذاشتند، یا کاری را که قرار بود انجام دهند، انجام نداده‌اند. اگر به جای تحمل عواقب کار خود راه دیگری ندارند، برای جلوگیری از گرفتـاری دروغ مـی‌گــویند. دلیل اصلی دروغ گفتن بچه‌هـا این است که آن‌هـا راهی دیگر برای مقابله بـا یک مشکل یا درگیری را ندارند. گاهی اوقات این تنهـا راهی است که آن‌هـا برای حل مشکل خود مـی‌دانند. این یک مهـارت بقا است، البته یک مهـارت معیوب.

کــودکان برای جدا کردن شخصیت خود از والدینشان دروغ مـی‌گــویند

بعضی اوقات بچه‌هـا از دروغ برای راهی برای جدا نگه داشتن بخشی از زندگی خود از والدین استفاده مـی‌کنند. در روانشناسی ما به این تمایز شخصیتی مـی‌گــوییم که کاملا طبیعی است. در بعضی مـواقع حتی ممکن است اینگــونه به نظر برسد که آن‌هـا دروغ‌هـای بی‌مـوردی دربـاره چیزهـای پیش پا افتـاده مـی‌گــویند. این کار مـی‌تواند برای والدین گیج کننده بـاشد. و البته، وقتی کــودکان فکر مـی‌کنند که قوانین خانه بسیار سختگیرانه است و تصمـیم مـی‌گیرند که از آن‌هـا سرپیچی کنند، دروغ مـی‌گــویند.

برای مثال در نظر بگیریـد شما یک جوان ۱۶ ساله داریـد که اجازه استفاده از لوازم آرایش را ندارد، اما همه دوستـانش از آن استفاده مـی‌کنند. بنابراین بیرون از خانه آرایش مـی‌کند و در مـورد آن به شما دروغ مـی‌گــویـد. دروغ گفتن ممکن است به راهی تبدیل شود که شما بـاور کنیـد او از قوانین شما پیروی مـی‌کند و هنوز هم کارهـای معمـول نوجوانان را انجام مـی‌دهد.

بچه‌هـا برای ایجاد هویت دروغ مـی‌گــویند

بچه‌هـا از دروغ برای ایجاد هویت استفاده مـی‌کنند، حتی اگر این هویت نادرست بـاشد. این کار را ممکن است برای تحت تأثیر قرار دادن همسالان خود یا شایـد در پاسخ به فشار همسالان خود انجام دهند. ممکن است کــودک شما در مـورد کارهـایی که مـی‌گــویـد انجام داده است (که نداده است) به همسن و سال‌هـای خود دروغ بگــویـد تـا بیشتر به چشم بیایـد. این امر غیرعادی نیست و همه ما بزرگسالانی را مـی‌شناسیم که هنوز هم این روش یا روش‌هـای دیگری را برای این منظور انجام مـی‌دهند.

بچه‌هـا برای جلب توجه دروغ مـی‌گــویند

هنگامـی که کــودک شما کــوچک است و دروغ‌هـا نتیجه‌ای ندارند، این رفتـار فقط مـی‌تواند راهی برای جلب توجه بـاشد. این طبیعی است. کــودکان کــوچکتر نیز در طول بـازی تخیلی داستـان مـی‌سازند. بدانیـد که این دروغ نیست، بلکه روشی است که آن‌هـا مـی‌توانند تخیلات خود را درگیر کنند و شروع به درک دنیای اطراف خود کنند. بنابراین، وقتی یک کــودک کــوچک مـی‌گــویـد: “مامان، من دیـدم سانتـا کنار پنجره پرواز مـی‌کند”، بسیار متفاوت از یک کــودک بزرگتر است که مـی‌گــویـد، “من تکالیفم را تمام کردم”، در حالی که او این کار را نکرده است.

بچه‌هـا برای جلوگیری از آزار احساسات دیگران دروغ مـی‌گــویند

در برخی مـوارد، بیشتر مردم مـی‌آمـوزند که چگــونه حقیقت را تغییر دهند تـا به احساسات دیگران آسیب نرسانند. اگر کسی از شما بپرسد که آیا کفش جدیـدش را دوست داریـد یا نه، مـی‌توانیـد به جای اینکه کاملاً صادق بـاشیـد، بگــوییـد: “بله، آن‌هـا از نظر شما عالی هستند”. اما بچه‌هـا از مهـارت بـالغی برخوردار نیستند، بنابراین دروغ گفتن برای آن‌هـا راحت‌تر است. این نوع دروغ اولین قدم برای یادگیری نحوه گفتن مطالب بـا دقت بیشتری است.

در واقع، ما به کــودکانمان یاد مـی‌دهیم که دروغ بگــویند وقتی مـی‌گــوییم: “به مادربزرگ بگــو که کادو را دوست داری حتی اگر آن را دوست نداری، چون در غیر این صورت او ناراحت مـی‌شود.” ما یک دلیل قابل توجیه داریم: ما نمـی‌خواهیم به احساسات شخصی که برای ما عزیز است صدمه بزنیم. اما، بـا این کار به فــرزندان خود مـی‌آمـوزیم که چگــونه حقیقت را وارونه کنند. و دوبـاره، این مـورد هم طبیعی است.

با فرزند دروغگو چگونه رفتار کنیم؛ دلایل و راهکارها

زمان شروع به دروغ گفتن در کودکان

چه زمانی کــودکان شروع به دروغ گفتن مـی‌کنند؟

کــودکان مـی‌توانند دروغ گفتن را از سنین کم، معمـولاً در حدود سه سالگی یاد بگیرند. این زمانی است که کــودک شما شروع به درک این نکته مـی‌کند که شما نمـی‌توانیـد ذهن او را بخوانیـد. بنابراین مـی‌تواند حرف‌هـایی را بگــویـد که درست نیست بدون اینکه شما متوجه شویـد. کــودکان در سنین ۴-۶ سالگی بیشتر دروغ مـی‌گــویند. ممکن است کــودک شما بـا تطبیق حالت چهره و مـیزان صدای خود بـا آنچه که مـی‌گــویـد، در دروغ گفتن بهتر شود. اگر از او بخواهیـد آنچه را که مـی‌گــویـد توضیح دهد، معمـولاً به خوبی آن کار را انجام مـی‌دهد. وقتی کــودکان به سن مدرسه مـی‌رسند، ممکن است بیشتر دروغ بگــویند و در دروغ گفتن بهتر بـاشند. دروغ‌هـا نیز پیچیـده‌تر مـی‌شوند، چون کــودک شما سخنان بیشتری دارد و در درک تفکر دیگران بهتر است. در هشت سالگی کــودکان مـی‌توانند بدون اینکه لو بروند، بـا مـوفقیت دروغ بگــویند.

بـا بچه‌ای که دروغ مـی‌گــویـد چگــونه رفتـار کنیم؟

در سنین ۵ تـا ۸ سالگی، کــودکان به طور معمـول بیشتر دروغ مـی‌گــویند. به خصوص دروغ‌هـایی در رابطه بـا مدرسه و تکالیف مربوط به مدرسه. به دلیل فشار و مقررات زیادی که در این سن به کــودکان تحمـیل مـی‌شود کــودکان ممکن است دروغ بگــویند. در نتیجه کــودکان برای مقابله بـا این فشارهـا به دروغ گفتن روی مـی‌آورند. اما خوشبختـانه اکثر دروغ‌هـا در این سن قابل تشخیص هستند. سعی کنیـد بـا فــرزند خود به طور صریح رفتـار کنیـد. همچنین زمانی که کــودک به طور صادقانه بـا شما صحبت مـی‌کند او را تشویق کنیـد و به او بـازخورد مثبت بدهیـد. از همه مهمتر کــودکان در این سن بسیار تحت تـاثیر قرار مـی‌گیرند و همه چیز را به درستی مشاهده مـی‌کنند پس سعی کنیـد برای آ‌ن‌هـا الگــوی خوبی بـاشیـد.

ترغیب کــودکان به گفتن حقیقت :

هنگامـی که کــودکان به اندازه کافی بزرگ شدند تـا تفاوت بین درست و غلط را درک کنند، خوب است که آن‌هـا را در گفتن حقیقت تشویق و حمایت کنیـد. این کار را مـی‌توانیـد بـا تأکیـد بر اهمـیت صداقت در خانواده خود و تمجیـد از فــرزندتـان برای راستگــو بودن انجام دهیـد، حتی اگر دستیابی به آن گاهی طول بکشد. همچنین مـی‌توانیـد زمانی که کــودک شما دروغ مـی‌گــویـد، به او بفهمانیـد که این کار او را دوست نداریـد. برای مثال، مـی‌توانیـد این جمله را بگــوییـد: “وقتی حقیقت را به من نگــویی، من ناراحت و ناامـیـد مـی‌شوم”.

 

در اینجا چند نکته برای تشویق فــرزندتـان به صداقت و گفتن حقیقت وجود دارد:

 1. اگر فــرزند شما در حال ساختن داستـانی دربـاره مـوضوعی است، مـی‌توانیـد بـا گفتن جملاتی مانند: “این یک داستـان عالی است، ما مـی‌توانیم آن را به صورت کتـاب درآوریم” به او پاسخ دهیـد. این کار تخیل کــودک شما را تشویق مـی‌کند بدون اینکه او را به دروغ گفتن ترغیب کند.
 2. به کــودک خود کمک کنیـد تـا مـوقعیت‌هـایی که احساس مـی‌کند به دروغ گفتن احتیاج دارد، ایجاد نشود. برای مثال، اگر کــودک شما مقداری شیر ریخته است و از او مـی‌پرسیـد که آیا او این کار را انجام داده است یا خیر، ممکن است وسوسه شود که دروغ بگــویـد. برای جلوگیری از این وضعیت فقط مـی‌توانیـد بگــوییـد، “مـی‌بینم که یکی بـا شیر تصادف کرده. بیا تمـیزش کنیم.
 3. داستـان‌هـای “بزرگ” که شامل رجزخوانی است مـی‌تواند راهی برای دریافت تحسین یا احترام دیگران بـاشد. اگر این اتفاق اغلب در مـورد فــرزند شما مـی‌افتد، سعی کنیـد بیشتر از او تعریف کنیـد. برای مثال، وقتی کــودک چیز جدیـدی یاد مـی‌گیرد. این کار مـی‌تواند به افزایش عزت نفس فــرزند شما کمک کند.
 4. اطمـینان حاصل کنیـد که قوانین و پیامدهـای روشنی در مـورد رفتـار قابل قبول در خانواده خود داریـد.
 5. وقتی فــرزند شما کار اشتبـاهی را انجام مـی‌دهد، او را بخاطر صداقتش تحسین کنیـد. جملاتی از این قبیل را بگــوییـد، واقعاً خوشحالم که حقیقت را به من گفتی. یا لذت مـی‌برم وقتی راست مـی‌گــویی. این جملات این پیام را ارسال مـی‌کنند که اگر فــرزند شما اشتبـاهی انجام دهد ناراحت نخواهیـد شد.
 6. سعی کنیـد کتـاب‌هـایی بخوانیـد یا داستـان‌هـایی برای او تعریف کنیـد که اهمـیت صداقت را برجسته مـی‌کنند. برای مثال، “داستـان چوپان دروغگــو” مثال خوبی برای بیان این مـوضوع است که دروغ چگــونه مـی‌تواند به ضرر خود او بـاشد.

بچه‌هـا دوست دارند چیزهـا را بزرگ کنند. آن‌هـا در بیان داستـان‌هـا اغراق مـی‌کنند تـا کمـی “طعم” بیشتری به آن‌هـا بدهند. تظاهر و تصور در رشد کــودک شما مهم است و تشویق این نوع بـازی خوب است. “داستـان‌هـای بلند” به خصوص برای کــودکان زیر چهـار سال لازم نیست که برای دروغ تلقی شوند.

با فرزند دروغگو چگونه رفتار کنیم؛ دلایل و راهکارها

مدیریت دروغ گفتن فرزندان

چگــونه دروغ گفتن و دروغ‌هـای عمدی را مدیریت کنیم؟

اگر کــودک شما عمداً دروغ مـی‌گــویـد‌، اولین قدم این است که به او بگــوییـد دروغ گفتن درست نیست. برای کــودک خود توضیح دهیـد و به او اطلاع دهیـد که در آینده نمـی‌توانیـد به او اعتماد کنیـد.

گام بعدی استفاده از پیامدهـای مناسب است. برای مثال، اگر فــرزندتـان روی دیوار نقاشی کشیـد و در مـورد آن دروغ گفت، از او بخواهیـد تـا به شما کمک کند آن را پاک کنیـد.

کنار آمدن بـا دروغ و رفتـاری که منجر به آن شده است مهم است. اگر کــودک شما برای جلب توجه شما دروغ مـی‌گــویـد، روش‌هـای مثبت‌تری را برای توجه به او در نظر بگیریـد. اگر دروغ گفته است تـا چیزی را که مـی‌خواست (مثلاً یک کتـاب جدیـد) بدست آورد، یک سیستم پاداش در نظر بگیریـد که به او امکان مـی‌دهد آن کتـاب را بدست آورد.

همچنین ممکن است لازم بـاشد محیط کــودک خود را تغییر دهیـد تـا به او کمک کنیـد از شرایطی که احساس دروغ گفتن مـی‌کند، جلوگیری کند.

شوخی کنیـد، یا در دروغ کــودک خود اغراق کنیـد. برای مثال، یک کــودک خردسال ممکن است یک اسبـاب بـازی را بشکند و بـا گفتن: “خرس عروسکی من آن را شکست” کار خود را کتمان کند. مـی‌توانیـد حرف احمقانه‌ای مانند این را بگــوییـد: “من نمـی‌دانم چرا تدی این کار را انجام داده است؟” این شوخی را ادامه دهیـد تـا زمانی که فــرزند شما کار خود را گردن بگیرد. به این ترتیب دروغ را کشف مـی‌کنیـد و کــودک شما بدون نیاز به جدیت یا دعوا، عبرت مـی‌گیرد.
اگر کــودک شما به یک دروغ عمدی پایبند است، ممکن است لازم بـاشد از یک استراتژی انضبـاطی مناسب استفاده کنیـد تـا به او یاد بدهیـد که دروغ گفتن کار خوبی نیست.
سعی کنیـد از گفتن “دروغگــو” به کــودک خود بپرهیزیـد. این برچسب برای عزت نفس او خوب نیست و ممکن است منجر به دروغگــویی بیشتر شود. به این معنا که اگر فــرزند شما بـاور کند که دروغگــو است، ممکن است به دروغ ادامه دهد. بهتر است که در مـورد رفتـار فــرزند خود صحبت کنیـد.

وقتی بچه‌هـای بزرگتر دروغ مـی‌گــویند چه بـایـد کرد؟

بـا بزرگتر شدن کــودکان، دروغ گفتن مـی‌تواند به یک عادت تبدیل شود. اگر کــودک شما زیاد دروغ مـی‌گــویـد، بهتر است در مـورد آن بـا کــودک خود آرام صحبت کنیـد. سعی کنیـد زمانی را برای گفتگــو اختصاص دهیـد و سپس به فــرزندتـان بگــوییـد که دروغ گفتن چه احساسی را در شما ایجاد مـی‌کند، چگــونه بر روابط شما بـا او تأثیر مـی‌گذارد و اگر خانواده و دوستـان از اعتماد کردن به او دست بکشند، چه اتفاقی خواهد افتـاد. همـیشه وقتی مطمئن هستیـد که کــودک شما حقیقت را نمـی‌گــویـد، به او بگــوییـد که مـی‌دانیـد دروغ مـی‌گــویـد. فــرزند شما بـایـد بداند که صداقت برای شما مهم است. اما ابتدا سعی کنیـد از خود او بپرسیـد که آیا او حقیقت را مـی‌گــویـد یا خیر.

ممکن است به نظر برسد هر کاری که مـی‌کنیـد، کــودک شما به دروغ گفتن ادامه مـی‌دهد. اما اگر مدام از کــودک خود بخاطر گفتن حقیقت تعریف و تمجیـد کنیـد و همچنین از عواقب دروغگــویی او استفاده کنیـد، احتمال اینکه کــودکتـان بـا بزرگتر شدن همچنان به دروغگــویی ادامه دهد کمتر مـی‌شود: این اتفاق ممکن است تـا هفت سال یا بیشتر در کــودک شما طول بکشد. همچنین بهتر است این نکته را بدانیـد که کــودکان در هر سنی اگر ارتبـاط خوبی بـا والدین خود داشته بـاشند و درمـورد آنچه که انجام مـی‌دهند بـا پدر و مادر خود صحبت کنند، کمتر رفتـار ضد اجتماعی خواهند داشت.

برخی از کــودکان، به ویژه آن‌هـایی که بیش از هفت سال دارند، ممکن است برای بخشی از الگــوی بزرگتر رفتـارهـای جدی‌تر، منفی یا حتی غیرقانونی مانند سرقت، روشن کردن آتش یا آزار دادن حیوانات، دروغ بگــویند. اگر فــرزند شما درگیر این نوع رفتـارهـا است، به فکر کمک حرفه‌ای از یک مشاور مدرسه یا روانشناس بـاشیـد.

با فرزند دروغگو چگونه رفتار کنیم؛ دلایل و راهکارها

اطمینان خاطر دادن به کودکان درباره راستگویی

دروغ گفتن دربـاره سوء استفاده و سایر مـوارد جدی :

بعضی اوقات بچه‌هـا برای مخفی نگه داشتن یک راز یا محافظت از یک شخص دروغ مـی‌گــویند. برای مثال، کــودکی که توسط یک بزرگسال مـورد آزار و اذیت قرار گرفته است اغلب برای محافظت از آن بزرگسال دروغ مـی‌گــویـد. اغلب اوقات کــودک مـی‌ترسد که در صورت گفتن مجازات شود.

اگر گمان مـی‌کنیـد فــرزندتـان در مـورد مسئله‌ای جدی دروغ مـی‌گــویـد، مـوارد زیر را انجام دهیـد:

 • به کــودک خود اطمـینان زیادی دهیـد که اگر حقیقت را بگــویـد در امان خواهد بود.
 • تمام تلاش خود را بکنیـد تـا کــودک خود را متقاعد کنیـد که مـی‌توانیـد مشکلات را حل کنیـد.
 • اگر نگران امنیت یا سلامتی فــرزند خود هستیـد، در اسرع وقت از متخصصان کمک بگیریـد. پزشک عمـومـی یا مشاور مدرسه مـی‌توانند به شما مشاوره دهند که بـا چه کسی تماس بگیریـد.

دروغ سفیـد

“دروغ سفیـد” یا دروغ مصلحتی دروغی بی‌ضرر است که بـا نیت خوب گفته مـی‌شود که دلیل آن معمـولا محافظت از احساسات شخص دیگر است. برای مثال، ممکن است قبل از اینکه فــرزندتـان هدیه‌ای بگیرد، او را تشویق کنیـد که بگــویـد این کادو را دوست دارد. در این شرایط، بعضی از کــودکان هنوز حقیقت را مـی‌گــویند ((من آن را دوست ندارم!))، حتی اگر بدانند که این کار آن‌هـا ممکن است کسی را ناراحت کند. این احتمالا به این دلیل است که کــودکان در این سن و مرحله بیشتر روی رشد اخلاقی متمرکز شده‌اند که گفتن حقیقت را تشویق مـی‌کند. کــودکان بـا رسیـدن به سن دبستـان در دروغ گفتن بهتر مـی‌شوند. در دوران نوجوانی، کــودکان مرتبـاً برای لطمه نزدن به احساسات دوستـانشان دروغ‌هـای مصلحتی مـی‌گــویند.

برای پیشگیری از دروغگــویی کــودکان بـایـد چه اقداماتی را انجام داد؟

_ زمانی که متوجه دروغگــویی کــودک خود شدیـد به هیچ عنوان واکنش تند و خشن نشان ندهیـد. مسئله دروغگــویی کــودکان بسیار ساده‌تر از آنچه شما فکر مـی‌کنیـد است، پس سعی کنیـد در زمان مـواجهه بـا آن به بهترین شکل ممکن مشکل ایجاد شده را برطرف کنیـد. اما برای اینکه بتوانیـد از دروغگــویی کــودکان جلوگیری کنیـد لازم است که به چند نکته توجه داشته بـاشیـد:

_ علت دروغگــویی و سن کــودک خود را در نظر داشته بـاشیـد .معمـولا دروغگــویی در سنین کم به دلیل نداشتن آگاهی کامل نمـی‌تواند برای والدین دردسرساز بـاشد.

_ سعی کنیـد عواقب دروغگــویی را از نظر اخلاقی به کــودکان خود بیامـوزیـد.

_ در طرز صحبت کردن خود بـایـد به جملاتی که به کــودکتـان مـی‌گــوییـد توجه داشته بـاشیـد. به جای اینکه بگــوییـد غذات و خوردی؟ بهتره بگــوییـد چرا غذات و نخوردی؟ در واقع شما بـا جمله اول زمـینه را برای دروغگــویی کــودکان مهیا مـی‌کنیـد.

_ سعی کنیـد از دروغگــویی کــودک خود به راحتی نگذریـد، حتما واکنش و عکس‌العملی نسبت به دروغگــویی کــودکان نشان دهیـد.

_ به هیچ عنوان اجازه ندهیـد که کــودک شما از دروغی که گفته سود ببرد و تنبیه نشود. این عمل بـاعث مـی‌شود تـا کــودک نسبت به دروغ گفتن احساس بهتری داشته بـاشد.

با فرزند دروغگو چگونه رفتار کنیم؛ دلایل و راهکارها

درمان فرزندان دروغگو

نکات کلیدی در درمان دروغگویی کودکان :

 • هنر عذر خواهی را به فرزندتان بیـامـوزید و توضیح دهید که همه اشتباه می‌کنند امـا باید مسولیت کار خود را قبول کنند. مسئولیت پذیری در کــودک دروغگویی او را درمان خواهد کرد.
 • اگر کــودک چیزی را درخانه شکسته، به جای اینکه بگوید «من نکردم» می گوید «ببخشید». در این صورت فورا بگوییـد از راستگویی تو خوشحالم و بعد از تحسین رفتار او، در تنبیه کار اشتباه تخفیف قائل شوید.
 • هرگز از کــودک به خاطر اشتباهش بازجویی نکنید؛ این کار او را تحریک می کند تـا در دفاع از خود دروغ بگویـد.
 • استفاده از کتـاب داستان، فیلم و انیمیشن‌هایی دررابطه با زشتی دروغ گویی و مزایای راستگویی می‌توانـد مفید واقع شـود.
 • به جای این که به او دروغ را گوشزد کنیـد، بهتر است این را بپرسید که مثلا “به نظر مـی‌رسد که مـی‌ترسی حقیقت را به من بگـویی. چطور است راجع بهش صحبت کنیم؟

کلام آخر :

امـیـد.اریم مطالب بـالا برای شما مفیـد بوده بـاشد و راهکار هـای خوبی پیش پای شما قرار داده بـاشد. در مـواجهه بـا همچین مشکلی سعی کنیـد آرام بـاشیـد و واکنش صحیح را از خود بروز دهیـد و کــودک شما احساس کند که در امنیت کامل است و بـا شما همکاری کند. اگر مشکل حاد بود حتما به روانشناس کــودکان مراجعه کنیـد.

مطالب بیشتر :

با فرزند عصبی و لجباز چگونه رفتار کنیم

با فرزند دروغگو چگونه رفتار کنیم؛ دلایل و راهکارها

آخرین مطالب سایت