نیم پست
تماس با ما

ایا فردا چهارشنبه تعطیل است ۱۳ مهر ۱۴۰۱ و تعطیلی چهارشنبه این هفته و شهادت امام حسن عسکری تعطیل است یا نه و چهارشنبه چرا تعطیله در ادامه مطلب.

فردا چهارشنبه 13 مهر 1401 ، شهادت امام حسن عسکری است.حال سوال شده است که آیا 13 مهر 1401 چهارشنبه تعطیل رسمی است یا نه که باید گفت بله تعطیل است به علت شهادت امام حسن عسکری.

تعطیلی فردا به صورت رسمی می باشد.

با سوپرکافئین قهوه رو تو رگ هات سرازیر کن!

با سوپرکافئین قهوه رو تو رگ هات سرازیر کن!


مشاهده

تبلیغ

ایا فردا چهارشنبه تعطیل است ۱۳ مهر ۱۴۰۱

آخرین مطالب سایت