نیم پست
تماس با ما

ایا فردا تعطیل است ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ | فردا یکشنبه تعطیل رسمی است در ادامه مطلب.

آیا فردا تعطیل است یکشنبه 16 مرداد ۱۴۰۱ + تعطیلی تهران فردا ؟

در پاسخ به این دوستان باید گفت که تاریخ و روز تعطیلی تاسوعا و عاشورا 1401 تغییر نمی کند و یکشنبه تاسوعا و دوشنبه عاشورا است.

ایا فردا تعطیل است ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ | فردا یکشنبه تعطیل رسمی است

آخرین مطالب سایت