نیم پست
تماس با ما

سوم امام حسین چندم محرم است | سوم امام حسین چند شنبه است ۱۴۰۱ | سوم امام حسین کی است | سوم امام حسین چه روزی است | سوم امام حسین چند شنبه است ۱۴۰۰ | روزی امام حسین | هفت امام حسین ۱۴۰۰ | شهادت امام حسین ۱۴۰۱

بسیاری از کاربران / سوال پرسیدند که آیا چهارشنبه 19 مرداد تعطیل است ؟

در پاسخ به این کاربران عزیز عرض می کنیم که خیر ، روز سوم امام حسین تعطیل نیست و ادارات و بانک ها و مشاغل به روند عادی خود ادامه خواهند داد.

ایا سوم امام حسین تعطیل است چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

آخرین مطالب سایت