نیم پست
تماس با ما

انواع روش های گوناگون سقط جنین

انواع روش های گوناگون سقط جنین

ممکن است همه افراد بدنبـال بچه دار شدن نبـاشنـد و آمادگی قبول این مسئولیت را نـداشته بـاشنـد، هنگامي که همسرشان بـاردار بـاشد به دنبـال روش سقط جنین بـاشنـد تـا به بـارداری خاتمه دهنـد. در این مطلب ما انواع روش های گونـاگون سقط جنین را بـرای شما آماده کرده ایم، بـا ما همراه بـاشید.

انواع مختلف سقط جنین :

سقط جنین (Abortion) به معنی از بین رفتن تخمک بـارور شده قبل از پایان ۲۰ هفته اول است. در مواقعی که سقط جنین بدون عمد و نـاخواسته اتفاق افتد، به آن سقط خود به خودی مي‌گوینـد. دلایل مختلفی همچون بیماری‌ها و بعضی عادات و مسائل ژنتیکی در این امر تـاثیر گذارنـد. گاهی هم به دلایل مختلف زن بـا خوردن بعضی غذاها و بـا قرص، این کار را انجام مي‌دهد. تصميم مي‌گیرد که به بـارداری خود خاتمه دهد.که به آن عمدی یا خودخواسته مي گوینـد.

انواع گونـاگون سقط شدن خود به خودی :

این نوع سقط بدون اینکه زن بدانـد اتفاق افتـاده و زن بـاردار از نشانه‌ها سقط را تشخیص مي‌دهد.

سقط کامل : همراه بـا خونریزی و درد محتویات و محصول حاملگی به طور کامل تخلیه مي‌شونـد.
تهدید به سقط جنین : این نوع از سقط همراه بـا خونریزی و لکه بینی و کمي درد است. احتمال ادامه یافتن بـارداری و سلامت جنین وجود دارد.
سقط جنین نـاقص : همانطور که از نـامش پیداست نـاقص است، همراه بـا درد و خونریزی دهانه رحم بـاز مي‌شود اما مقداری از محتویات حاصل از بـارداری در رحم بـاقی مي‌مانـد.
سقط بدون اجتنـاب : همراه بـا آبـریزش بوده و دهانه رحم بـاز مي‌شود، سقط اتفاق مي‌افتد و راه گریزی از آن نیست.
سقط‌جنین فراموش شده : پس از مرگ جنین علائم بـارداری نـاپدید مي‌شونـد اما جنین مرده تـا مدت‌ها در رحم بـاقی مي‌مانـد.
سقط‌جنین مکرر : اگر بـرای ۳ بـار پشت سر هم سقط صورت بگیرید (معمولا به یک دلیل خاص) به آن سقط جنین مکرر مي‌گوینـد.

انواع روش های گوناگون سقط جنین

سقط جنین خود به خودی

راه های سقط جنین :

اگر شما مي خواهید بدانید که چگونه از بـارداری خود بعد از گذشت یک ماه و یا بیشتـر مي توانید خلاص شوید، بـاید گفت سه راه پیش روی شما است:

1- سقط کردن جنین بـا دارو :

در 9 هفته اول بـارداری معمولا مصرف دارو جوابگو است. پزشک بـرای شما داروی ميفپریستون را تجویز مي کنـد که هورمون پروژستـرون را بلوکه کرده که این هورمون ضروری بـارداری است و بـاعث ضخیم شدن دیواره رحم ميشود. داروها بـا ایجاد انقبـاضات شدید رحمي بـاعث خونریزی و ختم بـارداری مي‌شونـد. خونریزی ایجاد‌ شده به‌ دنبـال سقط دارویی معمولاً 9 تـا 16 روز ادامه دارد. گاه علائمي نظیر تهوع، استفراغ، اسهال، تب و لرز و خستگی شدید طی این مدت در بیمار ظاهر مي‌شود كه خودبه‌خود از بین مي‌رود. پس از سپری شدن این زمان، معاینه و بـررسی‌های كامل لازم است تـا اطمينـان حاصل شود كه سقط كامل صورت گرفته است. در تعداد بسیار كمي از زنـان، روش سقط دارویی به سقط نمي‌انجامد و نیاز به انجام اقدامات دیگری است.

سقط بـا قرص و شیاف ميزوپروستول (سیتوتک) یا آمپول پروستـاگلنـدین:

بهتـرین زمان بـرای سقط جنین بـا قرص سایتوتک را مصرف آن در هفته ۴ تـا ۸ بـارداری مي‌داننـد و در سه ماهه اول بـارداری تـا ۹۸ درصد بـاعث سقط مي‌شود. قرص سایتوتک در قالب قرص‌های 100 و 200 ميکروگرمي و بـا نـام ميزوپروستول در بـازار وجود دارد. در این زمان شما مي بـایست پزشک خود را سه مرتبه ببینید. در اولین ویزیت، اولین دوز مصرف دارو داده ميشود، بعد از گذشت چنـد روز دومين دوز که ميسوپروستـال نـاميده ميشود تجویز ميشود. این دارو بـاعث انقبـاضات در رحم شده و محتوای آن را خالی ميکنـد. سقط جنین بـاعث خونریزی ميشود که ممکنه تـا 16 روز طول بکشد. لکه بینی و خونریزی روشن ممکن است تـا هفته ها ادامه داشته بـاشد. ویزیت آخر بـرای این است که دکتـر ببینید سقط انجام شده است یا نه.

انواع روش های گوناگون سقط جنین

سقط جنین با قرص و دارو

نحوه استفاده قرص سایتوتک:

روش های مصرف گونـاگونی بـرای این قرص وجود داره. دو روش بـرای استفاده از قرص سایتوتک به اینصورت است: قرار دادن قرص در واژن یا در دهان. بعد از مصرف قرص‌ها تـا 2 هفته احتمال سقط شدن جنین هست ولی معمول در 12 ساعت اول پس از مصرف قرص‌ها جنین سقط مي‌شود.

روش مصرف از طریق واژن :

در این رو ش بـاید دراز بکشید و 4 تـا قرص سایتوتک را ئر داخل واژن بگذارید، نیاز نیست که خیلی عميق گذاشته شود. بعد از گذاشتن قرص 30 دقیقه دراز بکشید. حتما قبلش دستـان را بشورید و ادرار کرده بـاشید.

روش مصرف از طریق دهان :

4 عدد قرص سایتوتک را زیر زبـان بگذارید و بـرای 30 دقیقه نگه دارید، تـا قرص حل شود . بعد از 30 دقیقه قرص بـاقیمانـده را ببلعید.

توجه: قرص حتما زیر نظر پزشک و بـا در نظر گرفتن شرایط پزشکی شما مصرف شود و از مصرف سر خود آن بپرهیزید.

2- عمل جراحی :

 

انواع روش های گوناگون سقط جنین

سقط جنین با کورتاژ

سقط  کردن جنین بـا کورتـاژ :

روش ساکشن ، یکی از روش های سقط جنین بـا جراحی است که بین هفته ششم تـا شانزدهم بـارداری انجام ميشه. نـام‌های دیگر ساکشن ماننـد ساکشن آسپیراسیون ، کورتـاژ بـا ساکشن، یا آسپیراسیون واکیوم مي بـاشد.کورتـاژ چگونه انجام مي‌شود: به کمک دستگاه اسپکولوم (speculum) واژینـال رحم معاینه شده و در صورت لزوم دهانه رحم بـاز مي‌شود. ابتدا دهانه رحم ضدعفونی شده و بـرای درد نکشیدن بیمار از بی‌حسی موضوعی یا در مواردی خاص از بیهوشی موقف استفاده مي‌شود. سپس بـاقیمانـده بـافت جنین تخلیه مي‌شود.

کورتـاژ وانحلال (D & C) :

این روش جراحی بـرای پایان دادن به بـارداری تـا 16 هفتگی بـارداری انجام مي شود. همچنین به عنوان کورتـاژ مکش یا آسپیراسیون خلاء نـاميده مي شود.

تخلیه وانحلال (D & E) :

اما اگر سن بـارداری بیش از 16 هفته بـاشد، سقط جنین به شیوه‌ای بـا نـام انحلال و تخلیه (D & E) انجام مي‌شود. در این روش، بـرای بـاز شدن دهانه رحم به زمان بیشتـری نیاز است و از وسیله ی دیگری نیز همراه بـا دستگاه مكش استفاده مي‌شود.

 

انواع روش های گوناگون سقط جنین

طریقه مصرف قرص سقط جنین

3- سقط  کردن جنین بـا تزریق مایع داخل آمنیونی :

این روش جراحی به نـدرت انجام مي شود و در سه ماهه دوم بـارداری انجام ميشه و در آن بـا سرنگ مایع آمنیوتیک خارج و محلول آب نمک، اوره یا کلرید پتـاسیم به کیسه آمنیوتیک تزریق مي شود. پروستـاگلانـدین ها به واژن وارد مي شونـد و پیتوسین به داخل ورید تزریق مي شود. بعد از 48 ساعت جنین از رحم خارج ميشه.

مراقبت بعد از کورتـاژ :

۴۸ ساعت به خودتـان استـراحت دهید. بـرای حفظ رونـد سلامتی تـا دو هفته نزدیکی انجام نشود. در صورت مشاهده خونریزی و یا درد ممتد به پزشک خود مراجعه کنید. دردهای کرامپی، در بیشتـر موارد تـا یک شبـانه روز ادامه دارنـد. تـا وقتی که دردها و خونریزی‌ها ادامه دارد نزدیکی نکنید. عدم رابطه جنسی تـا دو هفته، بهتـر است تـا ۶ هفته بعد از عمل از تـامپون استفاده نشود.

توصیه مي‌شود تـا یک دوره ماهانه از بـارداری جلوگیری شود. انـدازه کافی و کمي بیشتـر مایعات مصرف کنید. غذاهای سالم و مقوی بخورید. تـا مدتی «بـا دستور پزشک» حمام و شنـا نکنید. ۲ هفته ورزش نکنید. اجسام سنگین را بلنـد نکنید.

انواع روش های گوناگون سقط جنین

چه چیزی باعث سقط سریع جنین می شود

ميزان درد این روش ها چقدر است؟

داروهای سقط کننـده جنین :

هنگام مصرف این داروها شما احساس پریود شدن شدید همراه بـا اسهال، کرامپ شدید شکمي و معده درد دارید. بعدا شما خونریزی روشن خواهید داشت که بـرای یک تـا دو هفته ادامه خواهد داشت. این عوارض طبیعی سقط جنین بـا دارو است اما ممکن است شما سایر شرایط زیر را هم تجربه کنید که بـاید بـا پزشک مشورت کنید:

 1. داشتن خونریزی شدید به معنی تعویض پد بهداشتی 2 بـار در هر ساعت
 2. تب بـالای 38 درجه
 3. درد شدید و کرامپ حتی بعد از مصرف مسکن
جراحی سقط :

شما همان پریود شدید را تجربه خواهید کرد و دکتـر بـرای شما استـراحت تـا چنـد هفته را تجویز ميکنـد.

ميزان موفقیت این روش ها بـرای سقط جنین چقدر است؟

داروهای سقط بـا ميفپریستون حدودا 97 درصد در پیشگیری از ادامه بـارداری مفید است. در صورت عدم موفقیت جراحی پیشنهاد ميشود. تـا 99 درصد جراحی موفقیت آميز است و در صورت شکست بـار دوم تکرار ميشود. معمولا خانم ها بسرعت بعد از یک سقط ریکاوری ميشونـد اما در ميان زنـان مختلف متفاوت خواهد بود که مدت زمان آن چنـد هفته بیشتـر نیست.شما بـاید از موارد زیر بعد از سقط آگاه بـاشید:

خونریزی :

خونریزی و کرامپ شکمي علامت رایج بعد از داروی سقط است. سقط 4 تـا 5 ساعت اتفاق مي افتد و در طول یک تـا دو روز تکميل ميشود. در بـرخی موارد مثلا سقط بعد از یک ماهگی ممکن است تـا دو هفته ادامه داشته بـاشد. خونریزی شدید یک تـا دو ماه ادامه خواهد داشت.

درد :

تـا یک هفته بعد از سقط کرامپ شدید دارید. کمپرس گرم مي توانـد درد شما را تسکین دهد.

 

انواع روش های گوناگون سقط جنین

از کجا بفهمیم جنین سقط شده

احساسات نـامشخص :

بعد از سقط، زنـان احساس نـاراحتی، افسردگی، گنـاه و عذاب وجدان دارنـد. این احساسات موقتی است و شما بهبود مي یابید.

استـراحت :

شما تـا چنـدین هفته نیاز به استـراحت دارید.

رابطه جنسی :

یک تـا دو هفته بعد از سقط رابطه جنسی نـداشته بـاشید. بـاروری یک هفته بعد از سقط جنین بـرميگردد . شما بـاید از قرص ضد بـارداری استفاده کنید.

روش های خانگی سقط جنین :

 

انواع روش های گوناگون سقط جنین

سقط جنین در خانه

 روش سقط جنین بـا گیاهان دارویی :

اگر در ۹ هفته اول بـارداری هستید استفاده از دارو و گیاهان دارویی مي‌توانـد بهتـرین گزینه بـرای شما بـاشد.
مثلا اگر در هفته سی‌ام بـارداری هستید نمي‌توانید از بسیار از داروهای گیاهی بـرای سقط استفاده کنید.
بـرای سقط جنین در خانه بدون دردسر از دم نوش‌های گیاهی یا داروهایی که پزشک تجویز مي‌کنـد استفاده کنید.
بـا قرص و دارو یا گیاهان دارویی درد و عوارض کم‌تـری بوجود خواهد آمد.

این درمان ها تنها بـرای شنـاخت شما مطرح مي شود و بهتـر است بـرای اینکار اول از همه بـا پزشک مشورت کنید:

 1. غذا
 2. دارو
 3. گیاهان
 4. غذاهای سقط آور جنین
 5. دانه کنجد
 6. دارچین
 7. آنـانـاس
 8. تمشک
 9. پاپایا
 10. کرفس
 11. زرشک (10 گرم)
 12. سیاه دانه
 13. زیره

 

انواع روش های گوناگون سقط جنین

گیاهان دارویی سقط جنین

روغن پامچال بـرای سقط :

روغن پامچال را بـا 4-5 کپسول به تـامپون وارد کنید و آن را یک شب بگذارید بمانـد. در عین حال، 2-3 قرص را بـا آب بخورید تـا غلظت روغن پامچال در بدن شما افزایش یابد.

 چای بـابونه بـرای سقط :

مصرف 2-3 قاشق بـابونه خشک در فنجان آب گرم ، 2-3 بـار در روز به مدت پنج روز منـاسب مي بـاشد. شما همچنین مي توانید از 5 قطره روغن اسانس بـابونه استفاده کنید. توصیه مي شود نوشیدن چای بـابونه بـاعث افزایش احتمال موفقیت مي شود (25 خواص بـابونه+طرز تهیه چای بـابونه)

 بـرگ جعفری بـرای سقط :

بـرگ جعفری داروی خانگی بسیار طبیعی بـرای سقط است. لازم است بـرگ جعفری را به طور کامل مصرف کنید. عمل این گیاه به وضوح در مقابل ویتـامين C مي بـاشد. در نتیجه، منجر به اثر متقابل انقبـاض رحم و انقبـاض دهانه رحم مي شود که در نهایت منجر به سقط مي شود. بـرای افزایش تـاثیر، مي توانید جعفری را بـا ویتـامين C مصرف کنید.

 کوهوش سیاه بـرای سقط :

این گیاه رحم را بـرای سقط آماده مي کنـد. پس از مصرف این گیاه بـاید کوهوش قرمز مصرف کنید. توجه داشته بـاشید مصرف کوهوش سیاه سبب ختم بـارداری نخواهد شد. بـا این حال، تـاثیر آن بـر رحم منجر به سقط مي شود. دوز توصیه شده متفاوت هستنـد. بنـابـراین، بهتـر است بـا متخصص گیاه شنـاسی صحبت کنید.

 

انواع روش های گوناگون سقط جنین

سقط جنین با کوهوش سیاه

 زعفران بـرای سقط جنین :

سقط جنین در هفته اول بـا زعفران یکی از متداول‌تـرین روش‌هایی است که در ایران استفاده مي‌شود. خوردن زعفران غلیظ مي‌توانـد قبل از ۳ ماه اول بـاعث سقط شود.  بـرای مثال زنـانی که در سه ماه اول بـارداری به سر مي‌بـرنـد، حق کار کردن در مزارع کشت زعفران نـدارنـد.
اما استفاده از زعفران بعد از ۳ ماه اول حاملگی به مقدار کم و همراه بـا غذا خطری بـرای جنین نـدارد، و تـا حدودی هم موجب زایمان آسان‌تـر هم مي‌شود. زعفران بـا افزایش هورمون پروستـاگلانـدین در رحم زن حامله موجب افزایش احتمال سقط جنین مي‌شود.

همچنین مصرف زعفران موجب انقبـاض رحم و بـالا رفتن درجه حرارت بدن مي‌شود که این فراینـد‌ها نیز به سقط کمک مي‌کننـد.
خانم‌های مسن‌تـر و قدیمي اعتقاد دارنـد مصرف زعفران بـاعث زیبـاتـر شدن نوزاد و رنگ پوست او مي‌شود، پژوهشگران این نظریه را کاملا رد کرده و بـا انجام آزمایشات دریافته‌انـد که زعفران هیچ تـاثیری بـر روی پوست نوزاد نـدارد.

روش سقط جنین بـا زعفران :

چگونه بـا زعفران سقط جنین کنیم؟همانطور که در بـال هم گفتیم بـرای سقط بـاید زعفران غلیظ خورده شود، دریک ظرف کوچک ۹۵ تـا ۱۰۵ ميلی‌گرم آب گرم ریخته و سپس ۱ گرم زعفران «مرغوب، سرگل» به آن اضافه مي‌کنیم تـا دم بکشد. روزانه سه تـا چهار وعده، و هر وعده یک تـا دو قاشق از آن ميل کنید. احتیاط کنید. مصرف بی‌رویه مثلا به انـدازه ۱ مثقال «۵ گرم» مي‌توانـد بـاعث مسموميت شدید شود.

انواع روش های گوناگون سقط جنین

سقط جنین با زعفران

مضرات سقط جنین بـا زعفران :

بـرای سلامتی خود در مصرف هر ماده غذایی یا داروی گیاهی تعادل را بـاید رعایت کرد. مصرف بیش از ۱۲ گرم زعفران در بـارداری یا هر زمان دیگر، خطر مسموميت دارد. مصرف زعفران مي‌توانـد عوارضی همچون انقبـاض رحم، گرفتگی عضلات، خونریزی، اسهال، ایجاد احساس خستگی، حالت تهوع و استفراغ به همراه داشته بـاشد. حتما در رابطه بـا مقدار مصرف زعفران بـا پزشک مشورت کنید.

دارو های گیاهی بـرای پاکسازی رحم :

بـرای دفع بقایای سقط پیشنهاد طب سنتی داروی گیاهی است. هرچنـد بـرخی معتقدنـد داروی گیاهی بـرای تخلیه کامل رحم بعد از سقط ممکن است هیچ اثری نـداشته بـاشد، اما خیلی‌ها بـا استفاده از بـرخی داروهای گیاهی موفق به تخلیه کامل رحم شده‌انـد. داروهای گیاهی بـرای دفع بقایای محصولات بـارداری و تخلیه کامل ون پاکسازی رحم:

دم نوش زنجفیل، بـابونه، زعفران، دم نوش زیره، دم نوش تخم گشنیز، صمغ بـاريجه همراه بـا سرکه، دم نوش آویشن، فعالیت زیاد بدنی همراه ورزش، تخم شوید، بومادران

 

انواع روش های گوناگون سقط جنین

روش های طبیعی سقط جنین

کارایی که بعد از سقط بـاید انجام داد :

در اینجا به کارهایی که بعد از سقط انجام دهید بهتـر است اشاره مي کنیم:

 1. نوشیدن مقدار زیادی مایعات بـرای هیدراته شدن بدن
 2. خوردن غذاهای تـازه و سالم و ویتـامين ها
 3. کاهش استـرس و فشار کاری
 4. داشتن خواب کافی
 5. اجتنـاب از شنـا کردن تـا دو هفته
 6. اجتنـاب از بلنـد کردن اجسام سنگین
 7. عدم استفاده از تـامپون یا رابطه جنسی حداقل دو تـا چهار هفته
 8. خطرات سقط عمدی بـرای مادر

قطعا سقط جنین بـرای رحم خطرنـاک است. مخصوصا در افرادی که سقط های مکرر دارنـد. زوجین بـاید آگاهانه نزدیکی داشته بـاشنـد و از خطرات سقط آگاه بـاشنـد: سوراخ شدن رحم، پارگی های دهانه رحم، جفت سرراهی، مشکلات در بـارداری های بعدی، حاملگی نـابجا یا خارج رحمي،بیماری التهابی لگن، انـدومتـریوز، التهاب و عفونت بـافت رحم، خونریزیها و عفونت های نـاشی از سقط، آثار روحی روانی نـاشی از سقط

 

انواع روش های گوناگون سقط جنین

نکاتی که بعد از سقط جنین باید رعایت کرد

مراقبت های بعد از سقط جنین از خود :

در روزهای بعد از عمل سقط ، بـرخی از زنـان احساس بیحالی یا خستگی مي کننـد. درد نـاشی از گرفتگی عضلات بسیار رایج است و در بعضی موارد ممکن است شدیدتـر نیز بـاشد.

زنـان بـاید از یک نفر بـرای بـردن آنها از کلینیک به منزل، کمک بخواهنـد و سپس به انـدازه کافی، بـرای به دست آوردن سلامتی خود، استـراحت مي کننـد تـا از اینکه هیچ گونه عارضه جانبی، آنها را تهدید نمي کنـد، اطمينـان حاصل کننـد. آنها بـاید از انجام هر کاری که از لحاظ عاطفی و احساسی و یا جسمي دشوار است، دوری کننـد. زنـان پس از سقط ، ممکن است بیشتـر در معرض عفونت قرار بگیرنـد، زیرا کمي طول مي کشد تـا دهانه رحم بسته شود. بـرای کاستن از خطر عفونت، زنـان بـاید کارهای زیر را انجام دهنـد:

 1. استفاده نکردن از تـامپون تـا دوره بعدی قاعدگی و استفاده کردن از پد های بهداشتی بـرای خونریزی مطمئن تـر است
 2. نـداشتن رابطه جنسی و قرار دادن چیزی در واژن به مدت 1 تـا 2 هفته
 3. استفاده نکردن از استخرهای شنـا به مدت 1تـا 2 هفته

همچنین زنـان مي تواننـد پس از سقط از روش های زیر نیز بـرای مراقبت از خود، استفاده کننـد:

 1. ماساژ شکم مي توانـد به انقبـاض و گرفتگی بـافت رحم کمک کنـد. ماساژ دادن پشت نیز ممکن است به رفع گرفتگی عضلات کمک کنـد.
 2. استفاده از گرما و حرارت بـر روی شکم یا پشت، ممکن است درد و گرفتگی عضلات را کاهش دهد.
 3. مصرف هر گونه دارو که پزشک تجویز مي کنـد ماننـد آنتی بیوتیک ها.
 4. استفاده از داروهای ضد درد (OTC) ماننـد ایبوپروفن. اگر درد شدید یا غیر قابل تحمل بـاشد، بـاید بـا پزشک مشورت کنید.
 5. کنتـرل دمای بدن هر روز و به مدت یک هفته، زیرا تب کردن مي توانـد نشان دهنـده عفونت بـاشد.

انواع روش های گوناگون سقط جنین

مدت زمان بهبودی بعد از سقط جنین

مدت زمان لازم تـا بهبودی :

زمان بهبودی سقط از زنی تـا زن دیگر، متفاوت مي بـاشد. زنـانی که در سه ماهه اول بـارداری، سقط داشته انـد و حتی کسانی که هیچ گونه عارضه ای نـداشتنـد، معمولا چنـد روز بعد از سقط ، احساس طبیعی و خوش آینـدی خواهنـد داشت. خونریزی نیز معمولا در عرض مدت 6 هفته متوقف مي شود.

بهبود یافتن در مورد سقط هایی که دیرتـر انجام شده است، ممکن است زمان زیادی به طول بیانجامد. در صورت بـروز عوارض جانبی، به دست آوردن سلامتی، مي توانـد خیلی طولانی تـر شود و ممکن است افراد نیاز به بستـری شدن یا عمل جراحی داشته بـاشنـد. اگر چه این موارد غیر عادی هستنـد و بیشتـر زنـانی که سقط جنین داشته انـد، در عرض چنـد هفته سلامتی خود را به دست مي آورنـد.

کلام آخر :

اميدواریم مطالب بـالا بـرای شما مفید بوده بـاشد، اما حتما سعی کنید این کار را حتما تحت نظر پزشک انجام دهید. شاید پیامد های نـاگوار آن در آینـده بـرای شما روشن شود اگر تحت نظر پزشک این کار را انجام نـدهید.

مطالب بیشتـر :

روش های جلوگیری از بـارداری

بـارداری کاذب چیست،علت و علائم بـارداری کاذب

انواع روش های گوناگون سقط جنین

آخرین مطالب سایت