نیم پست
تماس با ما

امامزاده جینگ ژو | امامزاده جینگ ژو در جزیره کیش واقعیت دارد + عکس و امامزاده جینگ ژو واقعیت دارد و امامزاده جینگ ژو در جزیره کیش صحت دارد در ادامه مطلب.

امامزاده جینگ ژو در جزیره کیش! دستاورد دیگر ، «امامزاده جینگ ژو در جزیره کیش» از نوادگان حضرت قینگ (ع)!

اخیرا در فضای مجازی خبری منتشر شده مبنی بر وجود و احداث امامزاده جینگ ژو چینی در جزیره کیش که این خبر کذب محض است و دروغ دشمنان اسلام می باشد.

امامزاده جینگ ژو | امامزاده جینگ ژو در جزیره کیش واقعیت دارد + عکس

آخرین مطالب سایت