نیم پست
تماس با ما

افزایش هزینه تلفن ثابت امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

 

افزایش هزینه تلفن ثابت تصویب شد

🔻افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت با امضای وزیر صنعت تصویب شد و بعد از این مشترکین خطوط تلفن ثابت در تهران باید ماهانه ۲۰ هزار تومان برای حفظ خط تلفن ثابت خود پرداخت کنند.

سریع و با کیفیت استخدام کن!
فرصت محدود خرید نرم افزار مدیریت استخدام

سریع و با کیفیت استخدام کن!
فرصت محدود خرید نرم افزار مدیریت استخدام


تست نرم افزار

تبلیغ

افزایش هزینه تلفن ثابت امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

آخرین مطالب سایت