نیم پست
تماس با ما

استوری شهادت امام سجاد علیه السلام ۱۴۰۱ | کلیپ شهادت امام سجاد برای وضعیت واتساپقبر امام زین العابدین کجاست | علت شهادت امام سجاد | لحظه شهادت امام سجاد | محل شهادت امام سجاد | زندگی نامه امام سجاد کوتاه | امام سجاد معروف به چیست | مدت امامت امام سجاد | نحوه شهادت امام سجاد | شهادت امام سجاد تاریخ | متن شهادت امام سجاد | لحظه شهادت امام سجاد | شهادت امام سجاد ۱۴۰۰ | مداحی شهادت امام سجاد | شهادت امام سجاد ۱۴۰۱ | مطلب شهادت امام سجاد

شهادت امام زین العابدین (ع)

بسم الله الرحمن الرحيم
۲۵ محرم الحرام بنا بر آنچه نقل شده سالروز شهادت امام زين العابدين عليه السلام است. امامي كه بنا به فرموده رسول اكرم صلي الله عليه و اله وسلم در روز قيامت با عنوان سيد العابدين خوانده خواهد شد.(تاريخ مدينه دمشق ج۴۱ صفحه ۳۷۰) عبادت و بندگي خداوند هدف غايي خلقت انس و جن است پس چگونه مي توان درباره مقام امامي سخن گفت كه بر تمامي عبادت كنندگان سروري و سيادت دارد .

فضائل او تا بدان جاست كه حتي كساني از بزرگان اهل سنت نيز به آن اعتراف كرده اند از جمله مالك درباره ايشان مي گويد :] سمي زين العابدين لكثره عبادته[ آن حضرت به دليل كثرت عبادتش ، زين العابدين ناميده شد(شرح احقاق الحق –ج۱۹ صفحه ۴۴۰)، ونيز زهري كه سني متعصبي است ، مي گويد : ما رايت قرشيا افضل من علي بن الحسين «كسي از اهل قريش نديدم كه برتر از علي بن الحسين باشد» .(تاريخ الاسلام ذهبي ج ۶ صفحه ۴۳۲)

در دوران ۳۴ ساله امامت آن حضرت متاسفانه كساني كه با اعتقاد به امامت الهي آن حضرت تعاليم دين خويش را از آن حجت خدا بگيرند بسيار كم بودند و ياد آوري اين نكته ضروري است كه امام و حجت خدا كوچكترين نيازي به مراجعه مردم به ايشان و سيراب شدن از اقيانوس بيكران علم الهي خويش ندارد و اگر در زماني مردم چنين نكنند در واقع خود را محروم و زيانكار كرده اند. در زمان امام چهارم نيز به جاي استفاده از وجود مقدس آن حضرت ،از جيره خواران بني اميه و خلفاي فاسق تبعيت مي كردند .

با اين حال از حضرت زين العابدين عليه السلام مجموعه گرانقدرو بسيار معتبر از دعا و مناجات به نام صحيفه سجاديه باقي مانده كه به حق به زبور آل محمد عليهم السلام معروف است كه نابترين معارف توحيدي و اخلاقي در خلال اين دعاها به وجود دارد.
همچنين درمباحث عقائد و معرفت رواياتي زيبا و عميق از آن حضرت نقل شده است از جمله گريه هاي فراوان ايشان پس از حادثه كربلا و تاكيد بر اقامه عزاي سيد الشهدا عليه السلام ،بيان نكاتي اساسي در بحث امامت و مهدويت ، خطبه غراء امام چهارم در شام ، رساله حقوق و…
از جمله امام سجاد عليه السلام خطاب به ابوخالد كابلي فرمودند: يا اباخالد ان اهل زمان غيبته القائلين بامامته و المنتظرين لظهوره افضل من اهل كل زمان ( اي اباخالد ،همانا اهل زمان غيبت او «حضرت مهدي عليه السلام»كه اعتقاد به امامت او داشته باشند و منتظر ظهورش باشند از اهل هر زماني برترند).(كمال الدين صفحه ۳۲۰)

چند روايت از كلمات گوهربار امام زين العابدين عليه السلام:
اتقوا الكذب الصغيرمنه والكبير في كل جد و هزل ، فان الرجل اذا كذب في الصغير اجترا علي الكبير
از دروغ چه كوچك و چه بزرگ آن چه شوخي و چه جدي بپرهيزيد ،چرا كه اگر انسان نسبت به دروغ كوچك جرات پيدا كند نسبت به دروغ بزرگ هم جرات پيدا خواهد كرد. (مقدمه منهاج الصالحين آيت الله العظمي وحيد خراساني-صفحه ۳۷۴)

استوری شهادت امام سجاد علیه السلام ۱۴۰۱ | کلیپ شهادت امام سجاد برای وضعیت واتساپ

آخرین مطالب سایت