نیم پست
تماس با ما

اربعین حسینی چندم شهریور است ۱۴۰۱ | تاریخ دقیق اربعین ۱۴۰۱ کیه و اربعین ۱۴۰۱ چه روزی است و چنم است و چه تاریخی است در ادامه مطلب.

تاریخ دقیق اربعین حسینی در تقویم شمسی برابر است با :

روز شنبه ۲۶ شهریور سال ۱۴۰۱

تاریخ دقیق اربعین حسینی در تقویم قمری برابر است با :

روز شنبه ۲۰ صفر سال ۱۴۴۴

تاریخ دقیق اربعین حسینی در تقویم میلادی برابر است با :

روز شنبه ۱۷ سپتامبر سال ۲۰۲۲

 

اربعین حسینی، چهلمین روز پس از شهادت امام حسین (ع) که با ۲۰ صفر مصادف است.

اربعین حسینی چندم شهریور است ۱۴۰۱ | تاریخ دقیق اربعین ۱۴۰۱ کیه

آخرین مطالب سایت