نیم پست
تماس با ما

ابراز علاقه غیر مستقیم به پسر، گفتن دوست دارم به پسرابراز علاقه غیر مستقیم به پسر، گفتن دوست دارم به پسر

هر دختری ممکن است تا از پسری خوشش بيايد اما راه اينکه چطور علاقه خود را به آن پسر بيان دارد نداند. در فرهنگ بيشتر کشور ها اينطور رايج است که ابراز علاقه از سمت پسر به دختر باشد. به دلیل همين موضوع انجام دادن برعکس اين کار شايد کمي دشوار به نظر برسد.ممکن است در اين راه شما از انحام اين کار احساس خجالت کنيد یا اين ح در شما به وجود بيايد که که کار درستی نباشد. به یاد داشته باشید شما به عنوان یک دختر حق دارید تا از پسری که خوشتان مي آید علاقه خود را نشان دهيد. در ادامه مطلب در سايت ژاویز همراه ما باشید با راههايی براي ابراز علاقه دختر به پسر

شهامت عاشق بودن :

عشق، دلیری مي آورد و اين علامت صدق عشق است! لازم است دختر نظام ارزشی اش را چک کند و مطمئن باشد خوشبختی که محصول قاطعیت و حسابگری هاي صحیح باشد، به مراتب مهم تر از خوشحالی و سرخوشی عاشقانه اي خواهد بود که موقت و وابسته به شرايط است؛

اين یعني مدیریت عشق.عشق مهم است، اتفاق زیبايی است اما هميشه براي ازدواج نياز به عاشق بودن نيست. در ازدواج پاي یک قرارداد اجتماعی، تعهد و… در ميان است. ما بايد قبل از انتخاب همسر، حسابگری جدی داشته باشیم و نسبت ها را در نظر بگیریم.

ابراز علاقه غیر مستقیم به پسری که نمي شناسید :

شايد مدت ها است که یکي از همکلاسی هايتان را از دور تحت نظر دارید، نظراتش را دوست دارید و هر بار که او مي خندد، قلبتان از شوق به قفسه ی سینه تان ميکوبد یا اين که یکي از همکارانتان توجه تان را جلب کرده، اما هنوز جز یک سلام و احوالپرسی ساده حرف دیگری با هم نزده ايد.

نشان دادن علاقه به اين فرد که خیلی هم او را نمي شناسید، کار دشواری است و بايد قدم به قدم پیش بروید. همانطور که در زیر توضیح خواهيم داد، ابتدا بايد سر صحبت را با او باز کنيد تا کم کم نسبت به هم شناخت پیدا کنيد. پس از اينکه تاحدودی با هم آشنا شدید، حالا مي توانيد از توصیه هايی که در اين مقاله آورده شده است استفاده کنيد و به صورت غیرمستقیم، علاقه ی خود را به او نشان دهيد. براي اينکار بايد صبر داشته باشید؛ در بيشتر وقت ها ابراز علاقه ی سریع و مستقیم (به خصوص در اول رابطه) تا حدودی براي پسرها عجیب و غریب است و سعی مي کنند خود را عقب بکشند.

ابراز علاقه غیر مستقیم به پسر، گفتن دوست دارم به پسر

چطور غیرمستقیم ابراز علاقه کنیم

مرحله اول: شروع به صحبت

اولین کاری که بايد انجام بدهيد، اين است که سر صحبت را با او باز کنيد. حتی اگر از دور به نظرتان برسد که او تمام معیارهاي مورد نظرتان را دارد، تا زماني که با او گفتگو نکنيد و او را نشناسید، نميتوانيد مطمئن شوید. راهي را براي باز کردن سر صحبت باز کنيد ـ در اين مرحله هدف اين نيست که او را به خودتان علاقه مند کنيد، بلکه بايد متوجه شوید که آیا خودتان واقعا او را دوست دارید.

بهترین راه براي اطمينان یافتن از علاقه ی خودتان اين است که گفتگوی دوستانه اي را درباره ی علايق مشترکتان شروع کنيد، یعني همان روشی را در پیش بگیرید که با هر فرد دیگری که مرتب او را مي بينيد، اما به خوبي نمي شناسید، انجام مي دهيد. براي مثال از همکلاسیتان درباره ی تکلیف تعیین شده سوال کنيد یا به موضوع جالبي که در سر کلاس درس گفته شده، اشاره کنيد. اگر همکار هستید، خیلی راحت و صميمانه از او بابت پروژهاي که با موفقیت به اتمام رسانده و همه از آن اطلاع دارند، تعریف کنيد، دربارهي کارهاي معمول شرکت از او سوال کنيد یا اين که از ناهار سلف تعریف کنيد.ابراز علاقه غیر مستقیم به پسر، گفتن دوست دارم به پسر

ابراز علاقه غیر مستقیم به پسر مورد علاقه

همين روال را ميتوانيد درباره ی پسری که از طریق دوستان دیگرتان با او آشنا شده ايد، به کار ببرید، اين کار برايتان راحت تر خواهد بود، چون حتماً علايق مشترک فراواني با هم دارید. یا اين که ميتوانيد درباره ی اتفاقات اطرافتان در یک دورهمي دوستانه، مثلاً آهنگی که در کافه پخش مي شود یا آخرین کتابي که خوانده ايد، صحبت کنيد.

چنانچه تا به حال اصلاً با پسر مورد علاقه تان حرف نزده ايد، ميتوانيد جلو بروید و خودتان را معرفی کنيد. قبل از آن که براي آشنايی جلو بروید، حتماً به موضوعی براي گفتگو فکر کنيد تا وقتی از اين آشنايی هيجان انگیز دستپاچه شدید، حرفی براي زدن داشته باشید. وقتی با اين روش و با یک لبخند دوستانه با دیگران خودماني شوید، مطمئن باشید اکثر مردم برخوردی نمي کنند که از معرفی کردن خودتان پشیمان شوید. اما اگر پسر مورد توجه تان جزء استثنائات بود و با بي ادبي و رفتاری سرد و غیردوستانه جوابتان را داد، حداقل کمي بيشتر با شخصیت او آشنا مي شوید و متوجه مي شوید که احتمالاً تاثیر اولیه ی مناسبي روی او به جا نگذاشته ايد.

ابراز علاقه غیر مستقیم به پسر، گفتن دوست دارم به پسر

ابراز دوست داشتن غیر مستقیم

مرحله دوم: گفتگوهايتان را یک کار عادی مبدل کنيد

بعد از آن که سر صحبت را با او باز کردید، اين فرصت را پیدا مي کنيد تا اين گفتگوی دوستانه را به یک امر عادی طبيعی کنيد. به اين ترتیب “به دختری که باهاش حرف ميزنم” تبدیل مي شوید و از حالت “یه دختر غریبه اي که یه بار باهاش حرف زدم” خارج مي شوید. براي اين که اين گفتگوها معذبتان نکند و فشار از رویتان برداشته شود، به خاطر داشته باشید که تمام دوستی ها در اصل همينطور شروع مي شود.

سر کلاس درس کنار یک نفر مي نشینيد، گفتگویی را درباره ی علايق مشترکتان شروع مي کنيد و خیلی سریع اين کار را در تمام کلاس هايی که با هم دارید، انجام مي دهيد. اين روال روند پیشرفت طبيعی دوست شدن دو غریبه اي است که فقط به طور گذری یکدیگر را مي شناسند، آنها از طریق مشغله هاي مشترکشان به هم متصل ميشوند و به اين ترتیب مرحله بعدی را به راحتی شروع ميکنند.

ابراز علاقه غیر مستقیم به پسر، گفتن دوست دارم به پسر

ابراز علاقه به پسر غیر مستقیم

مرحله سوم: آگاه شوید دختری دیگری در زندگی اش وجود ندارد

بعد از آن که حرف زدن با هم را شروع کردید و متوجه شدید او واجد ویژگی هايی است که مهمترین معیارهايتان را برآورده ميکند، نوبت به اين مي رسد که بفهميد آیا دختری در زندگیاش هست یا خیر. مسلماً اين موضوع بسیار مهم است و به شما ميگوید که آیا ميتوانيد انتظاراتتان را به واقعیت تبدیل کنيد یا خیر.

اگر او به موردی اشاره نکرد که از روی آن متوجه وضعیت زندگی عشقی اش بشوید، مستقیماً از او سوال کنيد. اگر او راجع به کار جدیدی که به تازگی انجام داده است، حرف زد، از او بخواهيد که جزئیات بيشتری را برايتان تعریف کند و بگوید که آن را با چه کسی انجام داده، خانواده، دوستان یا نامزد و دختر مورد علاقه اش؟

ابراز علاقه غیر مستقیم به پسر، گفتن دوست دارم به پسر

ابراز علاقه به پسر مغرور

مرحله چهارم: برنامه ریزی یک قرار دونفره

وقتی مرحله ی گفتگوهاي تصادفی را پشت سر گذاشتید و مدتی به طور مرتب با هم حرف زدید، زماني را براي یک گفتگوی دونفره در نظر بگیرید. تا اين موقع احتمالاً با توجه به محل آشنايیتان و حرفهايی که به هم زدهايد، به علايق مشترک یکدیگر پی برده ايد. بنابراين به راحتی مي توانيد رابطه تان را از محیط اداره، کلاس درس و دورهمي با دوستان مششترکتان جلوتر ببرید و ترتیب یک قرار دونفره را بدهيد.

اگر شک دارید، فعالیتی را انتخاب کنيد که درباره ی آن صحبت کرده ايد و هر دو نفر آن را دوست دارید، سپس به او پیشنهاد بدهيد که دو نفری آن را امتحان کنيد. اگر موافقت کرد، شماره تلفنتان را به او بدهيد و بگویید که هر موقع وقتش آزاد بود، با شما تماس بگیرد تا هماهنگ کنيد.

مرحله پنجم : نکته هايی براي نشان دادن علاقه دختر به پسر

ابراز علاقه غیر مستقیم به پسر، گفتن دوست دارم به پسر

گفتن دوستت دارم دختر به پسر

خنده و لبخند بهترین راه ابراز علاقه :

همگی ما ميخواهيم شریک زندگیمان حس شوخ طبعی داشته باشد، اگر هميشه لبخند به لب نداشته باشیم، زندگی بيش از حد کسل کننده ميشود. اگر بتوانيد فرد مورد علاقه تان را به خنده بي اندازید، مطمئن باشید که اوضاع بر وفق مرادتان است و احتمالا کم کم توجهش به شما جلب مي شود.

از طرف دیگر شما هم بايد به شوخی هايش بخندید، حتی اگر بامزه نباشند، در واقع اگر شوخی هايش بامزه نيست، حتماً بايد بخندید. خنده تان بايد چیزی بين یک خنده ی نخودی و یک قهقهه ی دیوانه وار باشد. شاد و آرام باشید و در عین حال مطمئن شوید که او متوجه شده چه شخصیت فوق العادهاي دارید و چطور واقعاً از زندگی لذت مي برید.

با بهترین دوستش در ميان بگذارید :

وقتی پاي عشق و علاقه و قرار گذاشتن در ميان باشد، همگی ما گاهي به بنبست برخورد ميکنيم. گاهي اوقات کمي کمک گرفتن از دوستان همان کاری است که شما را به نتیجه مي رساند. اگر مي خواهيد عشقتان را به پسر مورد علاقه تان اعتراف کنيد، چرا اين موضوع را با بهترین دوستش در ميان نگذارید؟

خیلی راحت ميتوانيد از دوستش بپرسید که آیا دختری در زندگی پسر محبوبتان وجود دارد و اين که او درباره ی شما دو نفر چه فکری ميکند یا به نظر او شما شانسی براي جلب علاقه ی دوستش دارید یا خیر. البته اگر اين گفت و گو ناراحتتان مي کند، یا با دوست صميمي او آشنايی زیادی ندارید، بهتر است از ساير راه هايی که به شما پیشنهاد شد استفاده کنيد.

 

ابراز علاقه غیر مستقیم به پسر، گفتن دوست دارم به پسر

ابراز علاقه به پسر در دانشگاه

یک برنامه  دورهمي دوستانه بچینيد :

اگر تولدتان است، که چه بهتر، اگر هم نيست، ميتوانيد دوستانتان را به یک دورهمي دوستانه دعوت کنيد، مثلا با دوستانتان در یک رستوران، پارک یا فضاهاي دیگر قرار بگذارید و او را هم به جمع خود دعوت کنيد. به او بگویید که بدون دلیل ميخواهيد دور هم جمع شوید و از او هم دعوت کنيد. اين جمع شدن به هر دوی شما اجازه مي دهد در فضايی خارج محل تحصیل یا کار همدیگر را بشناسید و علاوه بر آن ارتباط صميمي تری با هم پیدا کنيد.

هرگز در مورد روابط قبلی خود صحبت نکنيد :

واقعیت را بخواهيد، برانگیختن حسادت دیگری کار ناموجهي است. تحریک کردن حسادت مرد مورد علاقه تان نتیجه ی عکس مي دهد و اصلاً فکر خوبي نيست. اگر واقعاً او را دوست دارید و فکر مي کنيد مي توانيد آینده اي با او داشته باشید، به هيچ وجه درباره ی روابط عاشقانه ی قبلی خود حرفی به او نزنيد. اگر مي خواهيد او به چشم عشق زندگی اش و شریک آینده ی زندگی اش به شما نگاه کند، بايد مطمئن شود که شما هيچ تعهد عاطفیاي به مرد دیگری ندارید.

اما اگر دائماً درباره ی خواستگارها و روابط قبلی خود حرف بزنيد، او به اين نتیجه مي رسد که فکرتان مشغول تر از آن است که بتواند روی شما حساب کند. سعی کنيد گفتگوهايی دوستانه، بانشاط و سرشار از مثبت اندیشی داشته باشید.

به سرگرمي هاي او علاقه نشان دهيد :

انسان ها علاقه دارند بيشتر با افرادی در ارتباط باشند که حرف ها و فعالیت هاي مشترک بيشتری دارند. فرض کنيم پسر مورد علاقه تان خوره ی کتاب و عضو یک باشگاه کتابخواني است یا عاشق فعالیت هاي ورزشی و تفریحی، او به هر فعالیتی که علاقه داشته باشد، اگر شما هم به فعالیت ها و سرگرمي هاي محبوبش علاقه نشان بدهيد، بهانه اي پیدا ميکنيد تا با هم باشید و به او نشان بدهيد که به نظرتان چه پسر باحال و جذابي است. البته در نظر داشته باشید که فعالیت هايی را انتخاب کنيد که بين شما مشترک است، چون نقش بازی کردن به مدت طولاني هم براي شما خسته کنندست و هم فرد مقابل متوجه اين مصنوعی بودن مي شود.

ابراز علاقه غیر مستقیم به پسر، گفتن دوست دارم به پسر

گفتن دوستت دارم غیر مستقیم به پسر

به او انگیزه تزریق کنيد :

دخترها، حاميان پرو پاقرص دوستانشان هستند و از رویاها، اهداف، آرزوها و دستاوردهاي دوستانشان حمايت مي کنند. البته پسرها هم هواي یکدیگر را دارند، اما آنها همه چیز را راحت تر ميگیرند. اگر به نحوی عمل کنيد که انگار از صميم قلب به موفقیت هاي کارشان، در محل کار، باشگاه یا هر موقعیت دیگری، اهميت مي دهيد، او شما را دختر الهام بخشی ميبيند که دوست دارد دائماً کنارش باشد تا از او انگیزه بگیرد.

او قدر حرف هاي محبت آميزتان و نظر مثبتی را که درباره اش دارید، خواهد دانست. وقتی به او انگیزه بدهيد و در کنارش باشید، او نيز به همين ترتیب با شما رفتار خواهد کرد. براي نتیجه گرفتن از اين راهکار بايد قدری صبور باشید، چون سریع جواب نمي دهد. پس آهسته و پیوسته پیش بروید.

ابراز علاقه غیر مستقیم به پسر، گفتن دوست دارم به پسر

ابراز عشق به پسر غیر مستقیم

کمي او تعریف کنيد :

البته بايد مراقب باشید که تعریف هايتان مصنوعی و چاپلوسانه نباشد. تعریف هايتان بايد معني داشته باشد، نمي توانيد همينطور بدون هيچ علتی بند را آب بدهيد که او چقدر باهوش، بامزه، دوست داشتني و جذاب است، هر چقدر هم دلتان بخواهد از اين تعریف ها بکنيد، نبايد راز دلتان را اينطور برملا کنيد. اگر اين کار را بکنيد، او فکر مي کند که شما چه دختر عجیب و غریبي هستید و رویاهايتان ظرف یک ثانيه نقش بر آب ميشود.

البته همه ی ما دوست داریم که دیگران هر از گاه از ما تعریف کنند. با لحني بيخیال و شوخ، آميخته به رفتار شیرین دخترانه از او تعریف کنيد؛ اگر هم فرستادن پیام را براي تعریف کردن از او انتخاب کرده ايد، حتماً از شکلک هاي مناسب استفاده کنيد. مسلماً از همه تعریف نمي کنيد، او بايد کاری کرده باشد که مستحق اين تعریف و تمجید باشد. او متوجه اين نکته خواهد شد.

ابراز علاقه غیر مستقیم به پسری که مي شناسید :

اعتراف عشق به پسری که مدت ها از آشنايیتان با او ميگذرد، برخلاف ابراز علاقه به پسری که تازه با او آشنا شدهايد، بسیار سخت است و اين بار مانع بزرگی را پیش رو دارید. اين آشناي قدیمي به اکثر نشانه هاي غیرکلامي واکنش نشان نخواهد داد، چرا که خودش را در ناحیه ی دوستی قرار داده است و بسیاری از علامت هايتان را به عنوان سیگنال هاي کاملاً دوستانه توجیه خواهد کرد. بنابراين هرچند عاشق کردن او غیرممکن نيست، اما بايد بيشتر تلاش کنيد. فقط اول بايد مطمئن شوید که دختر دیگری در زندگی اش وجود ندارد.

مرحله اول: دیناميک رابطه تان را کمي عوض کنيد

اولین کار تغییر دادن دیناميک رابطه تان است. آیا معمولاً روزها در کنار هم هستید و با دوستان دیگرتان بازی یا ورزش ميکنيد؟ او را به یک قرار دونفره دعوت کنيد، مثلاً از او بخواهيد که با هم یک رستوران جدید را امتحان کنيد. اگر غالباً دوستانتان هم حضور دارند و اکثر اوقات گروهي بيرون ميروید، به او پیشنهاد بدهيد که اين بار محض تنوع خودتان دو نفر با هم به سینما بروید.نکته ی مهم اين است که اين قرار بايد غیرمنتظره و به وضوح صميمانه تر از فعالیت هاي معمولی باشد که با هم انجام مي دهيد تا به اين ترتیب انرژی دوستی به انرژی عشق تبدیل شود.

ابراز علاقه غیر مستقیم به پسر، گفتن دوست دارم به پسر

عاشق شدن دخترا

مرحله دوم: از دوستان مشترکتان بهره جوید

اگر در یک جمع دوستی هستید، احتمالا دوستان مشترک زیادی دارید. از یکي از اين دوستاني که اعتماد بيشتری به او دارید و صميمي تر هستید کمک بگیرید و در مورد احساستان با او صحبت کنيد. اين گفت و گو به شما کمک مي کند تا هم نسبت به علاقه ی فرد مقابل نسبت به خودتان اطلاعات بيشتری به دست بياورید و هم در مورد راه هايی که بتوانيد به طور غیر مستقیم تر، دوست داشتن خود را ابراز کنيد، مشورت بگیرید.

مرحله سوم: علاقه تان را مستقیم به بيان کنيد

حتی فکر کردن به اين اعتراف عشق بي پرده ترسناک است، اما اگر مدت ها است یکدیگر را ميشناسید، علامت هاي غیرکلامي و غیرمستقیم او را متوجه عشقتان نخواهد کرد. اين نکته را ملکه ی ذهنتان کنيد: اين که متوجه شوید آیا اميدی براي ايجاد یک رابطه ی عاشقانه وجود دارد یا خیر، احتمالاً بهتر از اين است که تا ابد درباره ی اگرها و اي کاش ها فکر کنيد، به خصوص اگر او جايگاه مهمي در زندگیتان داشته باشد.

لحظه اي را که جو صميمانه اي بين تان برقرار است، براي اعتراف عشق انتخاب کنيد، مثلاً مي توانيد در قرار دونفره اي که در بالا راجع به آن توضیح دادیم، به او ابراز علاقه کنيد. در اين صورت هر دو نفر قدری حساستر خواهيد بود و شروع گفتگو درباره ی عشق طبيعی تر به نظر خواهد رسید. مثلاً مي توانيد براي ابراز علاقه تان به او جملات بي خطر زیر را امتحان کنيد:

  • هر چقدر بيشتر مي شناسمت، بيشتر بهت علاقه مند ميشم.
  • تا حالا هيچ وقت جدی راجع به خودمون فکر کردی؟

حواستان باشد، به خاطر رابطه ی آشنايی که داشتید، شايد حتی اين جملات هم کمي سنگین به نظر برسد؛ به همين دلیل پیشنهاد ما اين است که از قبل خودتان را براي شنيدن هر جوابي آماده کنيد.

مرحله چهارم: واکنشش را حساب کنيد

اگر حتی نمي توانيد او را راضی کنيد که با شما یک قرار دو نفره و صميمانه تر داشته باشد، چه برسد به اين که لحظه ی عاشقانه اي را خلق کنيد و احساستان را به او بگویید، بهتر است به همان دوستی اکتفا کنيد. به احتمال زیاد علاقه تان دوطرفه نيست. بااين حال واکنش منفی مي تواند علامت خجالتی یا عصبي بودن او براي تغییر دادن نوع رابطه هم باشد، پس ممکن است خودش نزدتان برگردد. در هر حال اجازه بدهيد با خودش خلوت کند و تصميم بگیرد و خودتان سرحال و باانرژی در اين مدت به زندگیتان ادامه بدهيد.

کام آخر :

دوست داشتن و علاقه مندی به فرد دیگر کاملا طبيعی است و ممکن است براي هر کسی پیش بيايد. اما، هميشه به خاطر داشته باشید که افراد معیارهاي متفاوتی دارند و ممکن است شما لزوما معیارهاي لازم فرد مقابل را نداشته باشید. اين مساله لزوما به معناي مشکل یا کمبود در شما نيست؛ همانطور که ممکن است کسی از شما خوشش بيايد ولی، شما تمايل زیادی به ارتباط صميمي تر با او نداشته باشید. به همين دلیل، پیشنهاد مي کنيم، از همان ابتداي راه به اين نکته توجه داشته باشید که گاها با وجود علاقه ی شما، ممکن است فرد مقابل چنين علاقه اي به شما نشان ندهد.

 

مطالب بیشتر:

دانستنی در مورد مردان، رازهایی از پسران در رابطه

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

 

ابراز علاقه غیر مستقیم به پسر، گفتن دوست دارم به پسر

آخرین مطالب سایت