نیم پست
تماس با ما

آیا بدنسازی قد را میسوزاند و باعث توقف رشد قد می شودآیا بدنسازی قد را میسوزاند و باعث توقف رشد قد می شود

یکی از بخش های مهم و بنیادی هر تمرینی کار با وزنه اسـت. هدف شما هرچه که می خواهد باشد : حفظ فرم بدن، عضله سازی، افزایش وزن یا کاهش وزن. اضافه کردن تمرینات با وزنه در برنامه ی تمرینی منظم شما شما را در رسیدن بـه هدفتان بیشتر کمک خواهد کرد. اما ممکن اسـت در این بین کسانی که در سن رشد هسـتند. خودشان و والدینشان در مورد اثرات منفی کار با وزنه و بدنسازی در رابطه با توقف رشد قد یا سوختن قد نگرانی هایی را داشته باشند. در این مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر بـه این بحث بپردازیم.

آیا بدنسازی قد را میسوزاند و باعث توقف رشد قد می شود

تاثیر بدنسازی و ورزش بر صفحات رشد استخوان

صفحات رشد :

صفحات اپیفیزیال یا بـه عبارتی دیگر صفحات رشد که در انتهای اسـتخوان ها قرار دارند، مسئول رشد اسـتخوان‌ها در کودکان و نوجوانان هسـتند. این صفحات غضروفی در طول دوران کودکی تقسیم شده و دوباره تولید می‌شوند و بـه فرایند تولید اسـتخوان جدید کمک می‌کنند. فرایند تولید مجدد سرانجام با زمانی که انسان بـه قد نهایی خود برسد، متوقف می‌شوند، این فرایند معمولاً در دختران تا شانزده سالگی و در پسران تا هجده سالگی ادامه دارد. اما نگرانی‌هایی در مورد آسیب دیدن صفحات رشد این عقیده را در مورد ارتباط بین تأثیر تمرینات با وزنه بر روی مفاصل و اسـتخوان‌ها و نهایتاً قد نهایی بـه وجود آورده اسـت.

اثر بدنسازی در کوتاهی قد و هورمون‌ها :

در مطالعه‌ا‌یی در سال 2010 محققان دانشگاه کانزاس و واشنگتن، تمرینات با وزنه را بـه افزایش ترشح هورمون تسـتوسـترون ربط دادند. علارغم دخالت تسـتوسـترون در رشد اسـتخوان، توسعه عضلات و رشد نهایی قد، این تأثیر بر روی رشد ضد و نقیض اسـت.

یک تحقیق در سال 2009اسـت. در مورد هورمون‌ها و رشد اسـتخوان محققان شواهدی مبنی بر تأثیر تسـتوسـترون بر روی رشد اسـتخوان و بسـته شدن نهایی صفحات رشد ارائه کردند. این مطالعه نشان داد که تسـتوسـترون ممکن اسـت بـه طور معناداری بر روی بسـته شدن نهایی صفحات رشد اثر نگذارد. این یافته‌ها حاکی از آن اسـت که تمرینات با وزنه ممکن اسـت رشد را متوقف کند.

دکتر Avery Faigenbaum از دانشگاه ماساچوسـت می‌گوید: افراد در مورد ارتباط بین تمرینات با وزنه، توقف رشد و کوتاهی قد در کودکان و بزرگسالان دچار اشتباه و کج فهمی شده‌ اند. او پیشنهاد می‌کند، تغذیه سالم و تمرین منظم اجازه رسیدن بـه قد نهایی را بـه افراد می‌دهد. افراد ناسالم و با تغذیه بد احتمال توقف رشد قد را دارند.

Betsy Keller اسـتاد کالج ایتاکا می‌گوید، گفته‌های دکتر Faigenbaum ممکن اسـت درسـت باشند زیرا محققانی که بر روی تأثیر تمرینات با وزنه بر روی رشد قد تحقیق کرده‌اند ممکن اسـت بر روی گروه محدودی از ورزشکاران یا یک نوع ورزش تحقیقات خود را انجام داده باشند مانند ژیمناسـتیک که افراد کوتاه قد در این رشته موفق‌تر هسـتند. در سال 2008 یک تحقیق اثر منفی تمرینات با وزنه بر روی رشد قد را اعلام کرد.

آیا بدنسازی قد را میسوزاند و باعث توقف رشد قد می شود

بدنسازی قد را بلند میکند یا می سوزاند

آیا بدنسازی قد را می سوزاند و باعث توقف رشد می شود :

Darren Beattie مربی فیتنس در جواب این سوال مهم می‌گوید: خیر! هیچ تحقیق معتبری در مورد اثر منفی تمرینات با وزنه بر روی رشد قد اعلام نشده اسـت. کالج طب ورزش آمریکا و انجمن فیزیولوژی ورزشی کانادا بر این باورند تمرینات مقاومتی اگر صحیح، با وسایل اسـتاندارد و در محیطی مناسب انجام شوند، کاملاً ایمن و بدون ضرر خواهند بود.

فشار تمرینات مختلف بر روی مفاصل از تمرینات با وزنه بیشتر اسـت. فشار تمرین شنای سوئدی 60 درصد وزن اسـت. این فشار برابر فشار وارده بر اثر تمرین کوهنوردی و بارفیکس اسـت. تمرینات پرشی 6 برابر وزن بدن و تمرینات سرعتی 3 برابر وزن بدن بر مفاصل فشار وارد می‌کنند. این گفته در حالی بیان می‌شود که فشار وارده ناشی از تمرینات با دمبل یا هالتر قابل مقایسه با فشار تمرینات مذکور نیسـتند مگر با چند سال تمرین مسـتمر و منظم.

نتایج تحقیقی که در سال ۲۰۱۰ در مجله طب اطفال منتشر شد :

تاثیر منفی تمرینات بدنسازی بر رشد قدی کودکان بـه عنوان یک باور غلط رد شد. نتایج این مطالعه حاصل 60 سال بررسی داده‌های مربوط بـه کودکان و تمرینات با وزنه بود که در نهایت بـه این نتیجه رسیدند که بدنسازی نه تنها مضر نیسـت بلکه مفید نیز اسـت و باعث کوتاهی قد نمی‌شود.

آیا بدنسازی قد را میسوزاند و باعث توقف رشد قد می شود

آیا بدنسازی در رشد قد تاثیر دارد

سن مناسب شروع بدنسازی :

مردم در تمامی سنین، تمرینات بدنسازی را برای افزایش قدرت، سلامت، و بدسـت آوردن ظاهر متناسب فیزیکی انجام می‌دهند.این تمرینات مقاومتی سنگین، مقدار زیادی فشار بر بدن وارد می‌کنند و بدن در سنین مختلف، بـه روش‌های مختلفی واکنش نشان می‌دهد.در بدن شما، پس از 20 سالگی و دوباره پس از 50 سالگی تغییراتی اتفاق می‌افتند، که بر نحوه‌ی واکنش بدن بـه بدنسازی تاثیر می‌گذارد.

عضلات و اسـتخوان بندی کودکان و نوجوانان بطور کامل رشد نکرده‌اند، بنابراین شاید بـهترین کار این باشد که بدنسازی تا بعد از 20 سالگی بـه تعویق بیفتد.

بدنسازی یا تمرینات قدرتی با وزنه‌های سبک‌تر برای افراد جوان‌تر، امن ترین و موثرترین روش در زمانی هسـتند که شما فرم و دسـتورالعمل‌های تمرینی مناسب برای گروه سنی خودتان را دنبال می‌کنید.

همچنین، می‌توانید تمرینات با وزنه را از سن 11 الی 14 سالگی برای نوجوانان آغاز کنید اما توصیه می‌شود حرکات اصلی را با وزنه های سبک آموزش دهید.17 سالگی عالی ترین سن برای توسعه قدرت اسـت. اگرچه اوج قدرت در 25 سالگی بـه دسـت می‌آید اما جوانانی که از 17 سالگی تمرینات با وزنه را شروع کرده‌اند، نسبت بـه افرادی که از 18 یا 19 سالگی تمرینات قدرتی با وزنه را شروع کرده‌اند در 25 سالگی قدرت بیشتری دارند. منظور از حرکات اصلی اسکوات، ددلیفت، شنای سوئدی، پرس شانه، پرس سینه، لانچ، حرکات پرتابی، چرخشی، جهشی، تعادلی، اسـتوارسازی و حمل اجسام می‌باشند.

آیا بدنسازی قد را میسوزاند و باعث توقف رشد قد می شود

آیا بدنسازی مانع رشد قد میشود

جایگزین بدنسازی وکار با وزنه :

با وجود این تحقیقات، شاید شما مایل باشید که فرزندتان، دیرتر بدنسازی را آغاز کند. خوشبختانه راه‌های دیگری نیز وجود دارد که فرزندتان بتواند بدون وزنه برداری، از مزایای تمرینات قدرتی بـهره‌مند شود. تمرین با کش، تمرینی اسـت که از باندهای مقاومتی و سایر لوازم ورزشی کوچک برای تقویت اسـتخوان‌ها و عضلات اسـتفاده می‌کند. همچنین می‌توانید با انجام شنای سوئدی، دراز نشسـت، اسکات پای بدون وزنه و سایر تمریناتی که تنها از وزن بدن اسـتفاده می‌کنند، قدرتتان را افزایش دهید.

فواید بدنسازی :

همانطور که گفته شد، علم از اثر منفی تمرینات بدنسازی صحیحی که بـه خوبی طراحی شده حمایت نمی‌کند و مورد تایید نیسـت،اما جالب اسـت بدانید که در سن رشد بدنسازی می‌تواند چنین فوایدی داشته باشد:

  • افزایش قدرت و شاخص اسـتحکام اسـتخوان (BSI)
  • کاهش ریسک شکسـتگی و میزان آسیب‌های مرتبط با ورزش
  • افزایش عزت نفس و علاقه بـه تناسب اندام
  • ترشح بیشتر هورمون های چربی سوز و عضله ساز
  • دشتن بدنی جوان حتی با افزایش سن
  • افزایش تعادل
  • کاهش فشارهای عصبی
  • افزایش سوخت و ساز بدن
  •  تنظیم فشار خون

آیا بدنسازی قد را میسوزاند و باعث توقف رشد قد می شود

آیا بدنسازی برای نوجوانان ضرر دارد

رابطه بین رشد قد، چگالی اسـتخوان‌ها و بدنسازی :

برخی از محققان اعلام کرده‌اند تمرینات بدنسازی باعث افزایش قد می‌شود و نسبت بـه دیگر تمرینات بر روی رشد قد و چگالی اسـتخوان‌ها مؤثرتر هسـتند. یک تحقیق دیگر اثر مثبت تسـتوسـترون بر روی چگالی و رشد اسـتخوان را بـه اثبات رسانده اسـت. تأثیر تمرینات با وزنه بر ترشح تسـتوسـترون و رشد قد مؤثر اسـت.

با شواهد مسـتقیم و غیر مسـتقیم که پیشنهاد می‌کنند تمرینات با وزنه ممکن اسـت رشد اسـتخوان و چگالی را افزایش دهد، تمرینات با وزنه بـه جای توقف رشد ممکن اسـت رشد قد نهایی را در افراد جوان افزایش دهد. با بررسی بیوگرافی ورزشی ورزشکاران حرفه ای متوجه خواهید شد که این ورزشکاران از همان سن نوجوانی و جوانی تمرینات با وزنه را شروع کرده و قد نهایی آن‌ها دچار کاهش و اختلالی نشده اسـت. از این دسـته ورزشکاران می توان بـه افرادی همچون شکیل اونیل، دیوید رابینسون، کارل مالون، مایکل ویک و اسطوره بدنسازی دنیا آرنولد شوارتزنگر اشاره کرد.

  بدنسازی چه زمانی قد را می‌سوزاند :

محققان اعتقاد دارند که بدنسازی می‌تواند در رشد اسـتخوان‌ها و تراکم آنها تاثیر مثبت داشته باشد، اما بـه یک شرط، رعایت فرم صحیح حرکات بدنسازی و ره صد ساله را یک شبـه طی نکردن، نباید بدن خود را در موقعیت‌های نادرسـت بـه چالش بکشید.

بدنسازی زمانی می‌توان باعث اثر منفی بر صفحات رشد شود که تمرینات طراحی شده مناسب سن ورزشکار نباشد، همچنین فرم صحیح اجرای حرکات و عدم اسـتفاده از وزنه‌های سنگین نیز از مواردی اسـت که در صورت عدم نظارت می‌تواند موجب آسیب شود، در غیر این صورت بدنسازی باعث کوتاهی قد نمی‌شود.

کلام آخر :

با توجه به تحقیقات انجام شده بر این موضوع اگر کار با وزنه و تمرینات بدنسازی(البته نه فقط بدنسازی بلکه در تمامی رشته های ورزشی) به شکل درست و اصولی انجام شود برای توقف رشدو کوتاه ماندن قد نگرانی وجود ندارد.

مطالب مرتبط :

راه های افزایش قد در بزرگسالی و نوجوانان

چرا برای شروع ورزش هیچ وقت دیر نیست

آیا بدنسازی قد را میسوزاند و باعث توقف رشد قد می شود

آخرین مطالب سایت