نیم پست
تماس با ما

آشنایی با بهترین دمنوش برای عفونت ادراری

عفونت اداراری بسیار بیمـاری آزاردهنـده ای اسـت کـه بسیاری از افراد بـه آن دچار هسـتنـد. برای تشخیص آن بـه نشانه هایش بـایـد بسیار دقت کنیـد. نشانه هایی مـاننـد ادرار فوری، سوزش هنگام دفع ادرار ووجود خون درار و… . دمنوش ها همـانطور کـه در بسیاری از بیمـاری ها کمک کننـده اسـت بـه شمـا در این بیثمـاری نیز کمک کی گنـد. اگر مـی خواهیـد بـابـهترین دمنوش برای عفونت ادراری آشنا شویـد، در ادامه بـامـا همراه بـاشیـد.

عفونت ادراری چیسـت؟

عفونت دسـتگاه ادراری بیشتر بـاعفونت مثانه همراه اسـت. این یک بیمـاری جدی اسـت کـه بـایـد در اسـرع وقت درمـان شود؛ در غیر این صورت مـی‌تـوانـد بر کلیه‌ها تاثیر بگذارد و منجر بـه عوارض مختلفی شود. هنگامـی کـه کلیه‌ها عفونی مـی‌شونـد، آسیب دائمـی بـه کلیه‌ها مـی‌تـوانـد رخ دهد کـه درمـان آن بسیار دشوارتر از عفونت دسـتگاه ادراری اسـت.

در عفونت ادراری ادرار بـه مقدار کم تـولیـد مـی‌شود. معمولاً ادرار کدر و دارای بوی بسیار نامطبوع و حتی در مواردی خونی اسـت. عفونت‌های دسـتگاه ادراری در زنان شایع‌تر از مردان اسـت. اکثر عفونت‌های دسـتگاه ادراری را مـی‌تـوان بـه طور طبیعی درمـان کـرد و نیازی بـه مراقبت پزشکی نـدارد. شمـا بـایـد بـه موقع عکس العمل نشان دهیـد و راه‌های پیشگیری و درمـان آن را بـه کار ببریـد.

آشنایی با بهترین دمنوش برای عفونت ادراری

علائم و نشانه های عفونت ادراری

علایم عفونت ادراری :

عفونت های ادراری دارای علایمـیه کـه هـر کسی بـاکمـی دقت مـی تـونه اون رو تشخیص بده و بـاپیـدا کـردن راههای درمـان مـانع از پیشرفت و ایجاد مشکلات جدی بشه، شایع ترین این علایم بـه شرح زیرن:

 • تکـرر ادرار
 • سوزش هنگام دفع ادرار
 • احساس ادرار فوری
 • وجود خون در ادرار
 • ادراری کـه شبیه چاییه
 • بوی خیلی قوی یـابد ادرار
 • درد لگن در خانم ها
 • دردهای رکتالی در آقایان (مقعدی)
 • تب و لرز
 • درد در ناحیه ی پشت یـاپایین شکم
 • احساس سسـتی یـاخسـتگی

انـواع دمنوش برای عفونت ادراری :

آشنایی با بهترین دمنوش برای عفونت ادراری

دمنوش زرشک برای عفونت ادراری

 دمنوش زرشک :

دمنوش و گیاه زرشک یکی از پرکاربرد ترین موادی هسـتنـد کـه در طب سنتی و پزشکی اسـتفاده مـی شود. این دمنوش برای رفع عفونت ادراری کودکان بسیار مفیـد اسـت. از این دمنوش برای عفونت ادراری، رفع عطش، رفع سوزش ادرار، خنثی سازی سموم بدن، تنظیم عملکـرد دسـتگاه گوارش و … اسـتفاده مـی شود. شمـا مـیـتـوانیـد علاوه بر دمنوش زرشک از مـیوه این گیاه هم برای درمـان عفونت های ادراری خود اسـتفاده کنیـد. دمنوش زرشک را مـیـتـوانیـد بـادمنوش های گیاهی دیگری مثل دمنوش لیمو ترکیب کنیـد تا بـه طعم و مزه بـهتری دسـت یابیـد.

دمنوش آویشن :

وقتی صحبت از دمنوش برای عفونت ادراری مـی شود، دمنوش آویشن یکی از اصلی ترین گزینه های روی مـیز اسـت. دمنوش آویشن دارای خاصیـت آنتی بـاکتریایی بسیار قدرتمنـدی مـی بـاشد کـه مـیـتـوانـد از گسـترش عفونت در سیسـتم و مجاری ادراری شمـا جلوگیری کنـد. دمنوش آویشن بـهترین دمنوش برای عفونت ادراری زنان اسـت و بسیاری از پزشکان اسـتفاده از این دمنوش را برای افرادی کـه در دوره بـارداری یـاشیردهی قرار دارنـد تـوصیه نمـی کننـد.

آشنایی با بهترین دمنوش برای عفونت ادراری

دمنوش گل ختمـی برای عفونت ادراری

دمنوش گل ختمـی :

گل ختمـی عملکـرد بـاکتری‌ها را کاملاً کنترل مـی‌کنـد. همچنین قادر اسـت از گسـترش عفونت بـه سایر انـدام‌ها جلوگیری کنـد. از آن برای سم زدایی مثانه و التیام مجاری ادراری آسیب دیـده اسـتفاده مـی‌شود کـه منجر بـه افزایش تـولیـد ادرار هم مـی‌شود. این گیاه یـاگل همچنین اثر آرامش بخش بر روی انـدام‌های آسیب دیـده ناشی از بـاکتری‌ها دارد.

دمنوش زنجبیل :

در طب سنتی این دمنوش برای عفونت ادراری بسیار رایج و پرکاربرد بود و تـوسط بسیاری از پزشکان طب سنتی تجویز مـیشد. دمنوش زنجبیل هم مـاننـد دمنوش های فوق دارای خاصیـت ضد بـاکتریایی و ضد التهابی مـی بـاشد و مـی تـوانـد تاثیرات چشمگیری بر روی عفونت های ادراری داشته بـاشد. دمنوش زنجبیل دارای ویژگی های دیگری مثل رفع سوزش ادرار، رفع التهاب های کلیه، ‌کاهش درد و سوزش در محل عفونت و … مـی بـاشد. این دمنوش برای عفونت ادراری در بـارداری تـوصیه نمـی شود و بـه شمـا تـوصیه مـی کنیم اگر در این دوره های خاص قرار داریـد، قبل از مصرف هـر دمنوش یـاعرق گیاهی بـاپزشک معالج خود مشورت کنیـد.

آشنایی با بهترین دمنوش برای عفونت ادراری

دمنوش گیاه دم اسبی برای عفونت ادراری

دمنوش گیاه دم‌اسبی :

دمنوش گیاه دم‌اسبی یک نـوشیـدنی فوق‌العاده بـاخواص ادرارآوری بـالا اسـت کـه بـه افزایش تـولیـد و دفع ادرار کمک مـی‌کنـد. این کار نیز بـاعث تمـیز شدن مجاری ادراری و کاهش بـاکتری‌ها مـی‌شود. ترکیبـات ضدالتهابی گیاه دم‌اسبی بـه تسکین درد و کاهش احساس سنگینی کمک کـرده و بـاعث بـهبودی سـریع فرد مـی‌شود.

دمنوش بـابونه :

بـهترین دمنوش برای عفونت ادراری، ‌دمنوش گیاهی بـابونه مـی بـاشد. این دمنوش برای عفونت ادراری بسیار مفیـد اسـت زیرا دارای خاصیـت آنتی بـاکتریایی مـی بـاشد و مـی تـوانـد بر روی عفونت های ادراری بسیار تاثیر گذار بـاشد. همچنین این دمنوش دارای خاصیـت های دیگری مثل آرام کننـدگی مـاهیچه ها، افزایش سـرعت درمـان عفونت ها و … نیز مـی بـاشد کـه آن را بـه یکی از بـهترین دمنوش ها برای درمـان عفونت های ادراری تبدیل مـی کنـد.

آشنایی با بهترین دمنوش برای عفونت ادراری

دمنوش لیمو برای عفونت ادراری

دمنوش لیمو :

این دمنوش گیاهی برای درمـان عفونت ادراری بسیار مفیـد اسـت. از خاصیـت های دمنوش لیمو مـیـتـوان بـه ضد بـاکتری بودن، رفع سوزش مجاری ادراری هنگام دفع ادرار، بنـد آوردن خونریزی مجاری ادراری و … اشاره کـرد. این دمنوش برای عفونت ادراری زنان بسیار مفیـد اسـت و از طعم و مزه بسیار خوبی نیز برخوردار اسـت بـه همـین علت بـه شمـا پیشنهاد مـیکنیم اگر بـاطعم و مزه دمنوش های گیاهی مشکل داریـد، حتمـا دمنوش لیمو را امتحان کنیـد. علاوه بر دمنوش لیمو، عرق لیمو نیز برای درمـان عفونت های ادراری موثر اسـت و تاثیر بسیار چشمگیری بر روی آن ها مـی گذارد.

دمنوش گزنه :

این گیاه در بسیاری از بـاغ ها و مناطق مرطوب رشد مـی کنـد. وقتی بـه این گیاه دسـت مـی زنیم، پوسـت دسـتمـان حالت چسبنـدگی پیـدا مـی کنـد. نقش این گیاه در درمـان این بیمـاری کمک بـه افزایش حجم ادرار مـی بـاشد. همچنین دمنوش این گیاه از بروز ادرار های خونی نیز جلوگیری مـی کنـد. دمنوش گزنه از انـواع دمنوش برای عفونت ادراری مـی بـاشد.

آشنایی با بهترین دمنوش برای عفونت ادراری

دمنوش کـرن بری برای درمـان عفونت ادراری

دمنوش کـرن بری :

مـیوه ی کـرن بری خاصیـت اسیـدی کـردن دارد، بـامصرف دمنوش این مـیوه ادرار اسیـدی شده و مـانع از رشد بـاکتری های عفونت زا مـی شود. مصرف روزانه ی یک فنجان از دمنوش کـرن بری مـی تـوانـد شمـا را دور از عفونت و مشکلات مجاری نگه دارد.

دمنوش دارچین :

دمنوش دارچین دارای خاصیـت ضد بـاکتریایی و ضد قارچ بسیار زیادی مـی بـاشد. این دمنوش برای عفونت ادراری بسیار مفیـد اسـت و مـیـتـوانـد PH ادرار و محیط داخلی را بـه طوری تنظیم کنـد کـه برای بـاکتری ها مفیـد نبـاشد و در مرحله اول جلوی رشد و گسـترش آن ها را بگیرد سپس شروع بـه از بین بردن آنها نمـایـد. این دمنوش برای تقویـت سیسـتم ایمنی بدن نیز بسیار مفیـد اسـت و مصرف آن در دوره بیمـاری سبب مـیشود کـه قدرت سیسـتم دفاعی و ایمنی بدن افزایش یابد و در نتیجه فراینـد درمـان عفونت ها زودتر سپری شود. شمـا مـیـتـوانیـد از عرق دارچین بـه جای دمنوش دارچین برای درمـان بیمـاری های موجود در مجاری ادراری خود اسـتفاده کنیـد.

راه هایی برای پیشگیری از عفونت ادراری :

 • همـیشه پیشگیری کـردن بـهتر از درمـان اسـت. عفونت ادراری نیز از آن دسـت مشکلاتی اسـت کـه بـه راحتی مـی‌تـوان از آن پیشگیری کـرد. برای این کار لازم اسـت کـه بـه طور مرتب آب بنـوشیـد تا از بروز بـاکتری‌ها پیشگیری شود.
 • یک دوره ویـتامـین C درمـانی آغاز کنیـد و برای این کار بـایـد مـیزان زیادی آب پرتقال، آب لیموترش، آناناس و زغال‌اخته مـیل کنیـد.
 • بـهداشت فردی را بـادقت بیشتری رعایـت کنیـد.
 • از مصرف الکل و نـوشیـدن زیاد قهوه و چای سبز بپرهیزیـد؛ چون بـاعث تحریک مثانه شده و درد ناشی از این مشکل را بیشتر مـی‌کننـد.

کلام آخر :

اسـتفاده از دمنوش ها بـه شمـا در درمـان بیمـاری کمک مـی کنـد امـا برای درمـان سـریع حتمـا بـایـد بـه پزشک مراجعه کنیـد. همچنین بـاپزشک خود دربـاره مصرف این دمنوش ها مشورت کنیـد تا تداخل دارویی و مشکلات ان برای شمـا بـه وجود نیایـد.

مطالب بیشتر :

بهترین دمنوش برای عفونت کلیه

بهترین دمنوش برای پریود شدن

علل، علائم و درمان عفونت واژن

آشنایی با بهترین دمنوش برای عفونت ادراری

آخرین مطالب سایت